Bepiločių orlaivių skraidinimas arti žmonių

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Prieš skraidindami savo bepilotį orlaivį, turite sužinoti, kur jį galima skraidinti. Šį klausimą išsamiai aptarėme „EASA light“ straipsnyje „Geozonos – sužinokite, kur galite skraidinti savo bepilotį orlaivį“. Kad ir kur jį skraidinate, tikriausiai turėsite pagalvoti apie visų toje zonoje esančių žmonių saugumą. Pagal bendrą taisyklę, jei vykdote atvirosios kategorijos skrydį, bepiločio orlaivio negalite skraidinti virš žmonių, kurie nedalyvauja jūsų bepiločio orlaivio skrydyje ir (arba) veikloje. Tai reiškia, kad turite išlaikyti tinkamą atstumą nuo žmonių ir turto. Taip siekiama užtikrinti žmonių saugumą ir gerbti jų privatumą.

Šiame straipsnyje plačiau paaiškinamos skrydyje dalyvaujančių ir pašalinių žmonių sąvokos, nurodytos EASA bepiločių orlaivių naudojimo taisyklėse. Jas perskaitę, galėsite saugiai skraidinti bepilotį orlaivį šalia žmonių ir žinosite, kas leidžiama, o kas ne.

Skrydyje dalyvaujantys žmonės

Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklėse bepiločio orlaivio „skrydyje dalyvaujantys žmonės“ – tai bepiločio orlaivio nuotolinis pilotas, stebėtojas, naudotojas ir klientas. Priklausomai nuo situacijos, jūsų skrydžio vietoje gali būti keletas arba visi šie žmonės. Pavyzdžiui, klientas gali būti filmuojamas arba tiesiog skrydį stebintis asmuo. Visi jie yra susipažinę su skrydžio planu ir tuo, ką darote su bepiločiu orlaiviu, bepiločio orlaivio piloto pateiktomis instrukcijomis ir saugumo nurodymais.

Skrydyje dalyvaujantys asmenys turėtų sutelkti dėmesį į bepiločio orlaivio skraidinimą ir neužsiimti pašaliniais reikalais, pavyzdžiui, kalbėti telefonu ar valgyti. Bepiločio orlaivio skraidinime dalyvaujantys asmenys turi visada žinoti bepiločio orlaivio buvimo vietą ir būti pasirengę imtis veiksmų apsisaugoti patiems ir apsaugoti kitus, jei bepilotis orlaivis imtų veikti ne taip, kaip numatyta.

Taip pat turite atsižvelgti į tai, kaip skrydyje dalyvaujantys asmenys ar pašaliniai žmonės reaguotų, jei bepilotis orlaivis nukristų ir ar besievakuojantys žmonės nesusidurtų su tokiomis kliūtimis kaip, užtvaros ar keliai. Tai turėtumėte numatyti rizikos vertinime prieš skrydį.

Pašaliniai asmenys

Apskritai, pašaliniai asmenys yra visi tie, kurie nenurodyti pirmiau. Jie nedalyvauja skraidinant bepilotį orlaivį ir gali apie jį nieko nežinoti. Gyvūnai taip pat laikomi pašaliniais, todėl turite pagalvoti ir apie juos.  

Bet kokia žmonių minia pagal savo pobūdį laikoma pašaliniais asmenimis. Minia apibrėžiama ne pagal konkretų žmonių skaičių, bet pagal tai, kiek apribota asmenų galimybė judėti toje minioje siekiant išvengti nevaldomo bepiločio orlaivio. Jei žmonės yra tiek susigrūdę, kad netrukdomai pabėgti ar pasišalinti iš bepiločio orlaivio skrydžio vietos sunku, tuomet tai laikoma žmonių sambūriu (ši sąvoka vartojama bepiločius orlaivius reglamentuojančiose nuostatose). 

Žmonių sambūrių pavyzdžiai gali būti: 

  • sporto, kultūriniai, religiniai ar politiniai reginiai;
  • paplūdimiai ar parkai saulėtomis dienomis;
  • komercinės gatvės parduotuvių darbo valandomis; arba
  • slidinėjimo kurortai, keliai ir trasos.  
  • Žmonės, einantys gatvėmis, važiuojantys keliais ir pan.

Skrydžiai virš žmonių skirtingų skrydžių kategorijų bepiločiais orlaiviais

Kaip nurodyta pirmiau, paprastai skraidinti bepilotį orlaivį virš žmonių negalima. Išimtis taikoma tik tuo atveju, jei skraidinate privačiai sukonstruotą bepilotį orlaivį, sveriantį mažiau nei 250 g, arba rinkoje nusipirktą bepilotį orlaivį, paženklintą 0 arba 1 klasės identifikavimo ženklu (privaloma nuo 2024 m. sausio 1 d.), kuris gali vykdyti A1 pakategorės skrydžius. Vis dėlto, turite kuo labiau vengti skrydžių virš žmonių.

C 3 ir C 4 klasių bepiločius orlaivius reikia skraidinti išlaikant 150 metrų atstumą nuo miesto zonų ir bent 30 metrų atstumą nuo minios. Visus mūsų „Infografikus apie bepiločius orlaivius“ rasite EASA svetainėje.

Arti žmonių galite skraidinti tik C2 klasės ženklu arba A2 pakategorės bepiločius orlaivius. Galioja bendra taisyklė bepilotį orlaivį skraidinti horizontaliu atstumu nuo pašalinių žmonių, ne mažesniu kaip aukštis, kuriame skrenda bepilotis orlaivis (vadinamoji „1:1 taisyklė“, t. y. jei bepilotis orlaivis skrenda 40 m aukštyje, atstumas nuo pašalinių žmonių turėtų būti bent 40 m) ir niekada neskraidinti bepiločio orlaivio arčiau nei 30 m horizontaliu atstumu nuo visų pašalinių žmonių. Jei jūsų bepiločiame orlaivyje įdiegta mažo greičio režimo funkcija ir ji įjungta, galite jį skraidinti ne mažesniu kaip 5 metrų atstumu nuo pašalinių žmonių.   

Kokiu atstumu nuo žmonių

Visais kitais atvejais (kai skraidinami 3, 4, 5 ar 6 klasės identifikavimo ženklais pažymėti arba privačiai sukonstruoti ir sunkesni nei 250 g sveriantys bepiločiai orlaiviai), turite užtikrinti, kad skrydžio zonoje nebūtų pašalinių žmonių.  

Kaip bepiločio orlaivio nuotolinis pilotas ir (arba) naudotojas esate atsakingas už visų aplinkinių asmenų ir objektų saugumą, tačiau taip pat kaip tarpininkas galite parodyti, kaip įdomu, linksma ir saugu skraidinti bepilotį orlaivį. Todėl kad vėliau nekiltų problemų, svarbu prieš skrydį įvertinti riziką.

Sekite informaciją ir naujienas „EASA Light“

Naujausią informaciją apie bepiločius orlaivius EASA skelbia „EASA Light“.

Susikurkite paskyrą ir sekite mūsų naujienas „EASA Light“.