Εκτέλεση πτήσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (δρόνους) κοντά σε ανθρώπους

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Πριν από την εκτέλεση πτήσης με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας, θα πρέπει να ελέγχετε τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η πτήση των συγκεκριμένων αεροσκαφών. Έχουμε καλύψει λεπτομερώς το θέμα αυτό στο άρθρο μας που έχει δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο EASA Light με τίτλο «Geo-Zones – know where to fly your drone» (Γεωγραφικές ζώνες - μάθετε πού μπορείτε να εκτελείτε πτήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη). Σε οποιαδήποτε περιοχή και αν πραγματοποιείτε πτήση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, είναι πιθανό να χρειαστεί να σκεφτείτε και την ασφάλεια των ατόμων που βρίσκονται στην περιοχή. Κατά γενικό κανόνα, όταν εκτελείτε πτητικές λειτουργίες στην «ανοικτή» κατηγορία, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείτε πτήσεις πάνω από πρόσωπα που δεν εμπλέκονται στην πτήση/δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρείτε τη σωστή απόσταση από ανθρώπους και περιουσίες, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

  • Παρακολουθήστε το βίντεό μας με τίτλο «Flying your drone near people» (Εκτέλεση πτήσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά σε ανθρώπους).

Το άρθρο αυτό, το οποίο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις έννοιες των εμπλεκόμενων και μη εμπλεκόμενων προσώπων, όπως αυτές ορίζονται στους κανόνες του EASA για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, θα σας βοηθήσει να εκτελείτε ασφαλείς πτήσεις κοντά σε ανθρώπους και να κατανοήσετε τι επιτρέπεται και τι όχι.

Εμπλεκόμενα πρόσωπα

Οι κανόνες για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ορίζουν ως «εμπλεκόμενα πρόσωπα» σε μια πτητική λειτουργία τον εξ αποστάσεως χειριστή, τον παρατηρητή, τον φορέα εκμετάλλευσης και τον πελάτη. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να είναι παρόντα στην τοποθεσία εκτέλεσης των πτήσεων ορισμένα ή όλα τα προαναφερθέντα πρόσωπα. Ο πελάτης, για παράδειγμα, μπορεί να είναι κάποιος που βιντεοσκοπείται ή απλώς κάποιος που επιβλέπει το έργο. Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνωρίζουν το σχέδιο πτήσης και τις λειτουργίες που εκτελείτε με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας, καθώς και τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφαλείας που έχουν παρασχεθεί από τον χειριστή του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένα στη λειτουργία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους και να μην ασχολούνται με άλλα πράγματα όπως, για παράδειγμα, να μιλάνε στο τηλέφωνο ή να τρώνε. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα πρέπει να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, και θα πρέπει να είναι έτοιμα να αναλάβουν δράση προκειμένου να προστατεύσουν τους ίδιους άλλα και τρίτους στην περίπτωση που το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συμπεριφερθεί με απροσδόκητο τρόπο.

Επιπλέον, θα πρέπει να σκεφτείτε πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν τα «εμπλεκόμενα» ή τα «μη εμπλεκόμενα» πρόσωπα στην περίπτωση πτώσης κάποιου μη επανδρωμένου αεροσκάφους από τον ουρανό, και το ενδεχόμενο οι παρευρισκόμενοι να βρεθούν αντιμέτωποι με εμπόδια, όπως φράχτες ή δρόμους, κατά τη διαδρομή διαφυγής τους. Τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνων που εκπονείται πριν από την εκτέλεση της πτητικής λειτουργίας.

Μη εμπλεκόμενα πρόσωπα

Σε γενικές γραμμές, όλα τα πρόσωπα πλην εκείνων που αναφέρθηκαν ανωτέρω είναι «μη εμπλεκόμενα πρόσωπα». Τα μη εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν συμμετέχουν στην πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ενδέχεται να μην την γνωρίζουν. Τα ζώα θεωρούνται επίσης «μη εμπλεκόμενα» και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να τα σκεφτείτε και αυτά.  

Κάθε πλήθος ατόμων θεωρείται εξ ορισμού «μη εμπλεκόμενο». Το «πλήθος» δεν ορίζεται βάσει συγκεκριμένου αριθμού ατόμων, αλλά βάσει των περιορισμών που μπορεί να υπάρξουν, λόγω της συγκέντρωσης των προσώπων αυτών, ως προς τη μετακίνησή τους για την αποφυγή ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που βρίσκεται εκτός ελέγχου. Εάν η πυκνότητα του πληθυσμού είναι τόσο μεγάλη που η ικανότητα των παρισταμένων να ξεφύγουν ή να απομακρυνθούν από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είναι περιορισμένη, τότε πρόκειται για «συνάθροιση προσώπων» (αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στον κανονισμό για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη). 

Παραδείγματα συνάθροισης προσώπων είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

  • οι αθλητικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές και πολιτικές εκδηλώσεις·
  • οι παραλίες ή τα πάρκα μια ηλιόλουστη μέρα·
  • οι εμπορικοί δρόμοι κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων ή
  • τα χιονοδρομικά κέντρα/πίστες/διαδρομές·  
  • τα άτομα που περπατούν ή οδηγούν στους δρόμους κ.λπ.

Η εκτέλεση πτήσεων πάνω από πρόσωπα χρησιμοποιώντας διαφορετικές κατηγορίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Όπως προαναφέραμε, δεν επιτρέπεται κανονικά η εκτέλεση πτήσεων πάνω από ανθρώπους. Εξαίρεση αποτελούν οι πτήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είναι ιδιοκατασκευές και έχουν βάρος κάτω από 250 γραμμάρια ή που αγοράστηκαν στην αγορά με ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας 0 ή 1 (υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2024), και τα οποία μπορούν να εκτελούν πτητικές λειτουργίες στην υποκατηγορία Α1. Ωστόσο, θα πρέπει να περιορίσετε τις πτήσεις πάνω από ανθρώπους στο ελάχιστο.

Για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατηγορίας C3 και C4, θα πρέπει να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων από αστικές περιοχές και τουλάχιστον 30 μέτρων από τα πλήθη. Μπορείτε να βρείτε όλα τα «Ενημερωτικά γραφήματα για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στον διαδικτυακό τόπο του EASA.

Η μόνη κατηγορία μη επανδρωμένων αεροσκαφών με τα οποία μπορείτε να εκτελείτε πτήσεις κοντά σε ανθρώπους είναι εκείνα που φέρουν σήμανση C2 ή εκτελούν πτήσεις στην υποκατηγορία Α2. Κατά γενικό κανόνα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πρέπει να διατηρούνται σε πλευρική απόσταση από κάθε μη εμπλεκόμενο πρόσωπο η οποία δεν είναι μικρότερη από το ύψος στο οποίο ίπταται το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (πρόκειται για τον «κανόνα 1:1», δηλαδή εάν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ίπταται σε ύψος 40 m, η απόσταση από τυχόν μη εμπλεκόμενα πρόσωπα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 m) και να μην ίπταται ποτέ οριζοντίως σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων από τυχόν μη εμπλεκόμενα πρόσωπα. Εάν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας είναι εξοπλισμένο με λειτουργία χαμηλής ταχύτητας η οποία είναι ενεργή, μπορείτε να εκτελείτε πτητικές λειτουργίες ακόμη και σε απόσταση 5 μέτρων από μη εμπλεκόμενα πρόσωπα.   

Ποια είναι η απόσταση που θα πρέπει να τηρείτε από τους ανθρώπους

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (μη επανδρωμένα αεροσκάφη με ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας 3, 4, 5 ή 6 ή ιδιοκατασκευές με βάρος άνω των 250 g), πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν τυχόν εμπλεκόμενα πρόσωπα εντός της εμβέλειας της πτήσης.  

Ως χειριστής/ φορέας εκμετάλλευσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους είστε υπεύθυνος για την ασφάλεια όλων όσων σας περιβάλλουν αλλά οφείλετε να είστε και ένας «καλός πρεσβευτής» αποδεικνύοντας πόσο συναρπαστική, διασκεδαστική και ασφαλής μπορεί να είναι η πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ως εκ τούτου, προτού αρχίσετε να εκτελείτε πτήσεις, είναι σημαντικό να διενεργήσετε αξιολόγηση των κινδύνων για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα αργότερα.

Μείνετε ενημερωμένοι – παρακολουθείτε το EASA Light

Ο EASA θα κοινοποιεί τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον διαδικτυακό τόπο EASA Light.

Δημιουργήστε λογαριασμό και ακολουθήστε μας στο EASA Light για να μείνετε ενημερωμένοι!