EASA ilgtspējīgas aviācijas programma

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ceļošana nav tikai transports. Tā nodrošina iespējas aktīvi iesaistīties mūsu multikulturālajā un globālajā sabiedrībā, apmeklējot dažādas vietas, uzturot ciešu kontaktu ar ģimeni un mīļajiem, kā arī novērtējot dažādas kultūras un ekosistēmas.

Tomēr vienlaikus mēs jau piedzīvojam klimata pārmaiņu sekas, tāpēc aviācijas ilgtspējas uzlabošanas nepieciešamība ir skaidra un neapstrīdama.

Eiropas Savienība ir aizsākusi daudzus projektus un iniciatīvas, kuru mērķis ir:

  • sniegt pilsoņiem iespējas informētai un ekoloģiski ilgtspējīgai izvēlei, ceļojot ar lidmašīnu;
  • stimulēt aviācijas nozari, lai nepārtraukti uzlabotu tās ekoloģiskos rezultātus ar skaidru dekarbonizācijas mērķi;
  • veicināt pētniecību un inovāciju, kas savukārt palīdz uzlabot Eiropas aviācijas nozares konkurētspēju un ilgtspēju.

Plašāku informāciju skatiet Eiropas zaļajā kursā un atbalsta iniciatīvās.

Programma

2020. gada oktobrī Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA) uzsāka savu Ilgtspējīgas aviācijas programmu atbilstoši vides aizsardzības regulējumiem (skatiet (ES)2018/1139 87. pantu) un saskaņā ar Eiropas zaļo kursu.

Programma tiek īstenota ar vides stratēģijas palīdzību, kas aptver turpmāk minētās plūsmas.EASA Sustainable Aviation Programme

Iespējas pasažieriem — EASA vides marķējumu programma

Aviācijas nozare joprojām ir uzmanības centrā saistībā ar tās ietekmi uz vidi. 2020. gada Eiropas ceļotāju aptaujā, ko veica EASA, atklājās, ka lielākā daļa respondentu ir pārvērtējuši aviācijas radīto emisiju daļu. Tas atbalsta patērētāju vēlmi iegūt ticamu un uzticamu ekoloģisko informāciju par aviācijas ietekmi uz vidi.

Ilgtspējīga izaugsme un “zaļā atveseļošanās” ir galvenās tēmas valstu un starptautiskajā līmenī, un, izejot no Covid-19 pandēmijas, valdības visā pasaulē uzsver nepieciešamību atjaunot ekonomiku ar ilgtspējīgākiem paņēmieniem. To var redzēt pašas ES atveseļošanas programmā NextGenerationEU, kuras mērķis ir “uzlabot Eiropas ekonomikas un sabiedrības ilgtspēju, noturību un sagatavotību izaicinājumiem un iespējām, ko rada pāreja uz zaļo domāšanu un digitalizāciju”, un pavisam nesen “Gatavi mērķrādītājam 55 %” pasākumu paketē, kuras mērķis ir samazināt emisijas par 55 % līdz 2030. gadam. Šīs politikas ir papildinātas ar Oglekļa emisiju kompensēšanas un samazināšanas shēmu starptautiskajai aviācijai (CORSIA), ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS), ReFuelEU un iekšpolitikas iniciatīvām.

Lai atbalstītu iepriekš uzskaitītās politikas un pievērstu sabiedrības uzmanību aviācijas emisijām, EASA kā uzticams un neatkarīgs regulators ir uzsākusi programmu vides marķējumu izstrādei aviācijā, kas informētu pasažierus par viņu lidojuma opciju ietekmi uz vidi un tādējādi atbalstītu ekoloģiski ilgtspējīgāku aviāciju. Tiek izstrādāti trīs marķējumi: tā dēvētais lidojuma marķējums, lidsabiedrības marķējums un lidaparāta marķējums.

ES pilsoņi vēlas ne tikai vairāk uzzināt par to, kādu ietekmi viņu ceļojums var atstāt uz vidi, bet arī iegūt izvēles pieejamību un tādējādi arī iespējas kaut ko mainīt.

2019. gadā EASA sāka aptauju, kuras atbildes tika saņemtas līdz 2020. gadam. Vairāk nekā 9500 dalībnieku atbildes no 18 Eiropas valstīm ietvēra dažas skaidras norādes. Visaptverošā atbilde:

Pasažieriem trūkst izpratnes, bet viņi vēlas uzzināt vairāk

Tikai 5 % apzinās CO2 apjomu ceļojumos ar lidmašīnu

80 % vēlas iegūt vides informāciju par saviem lidojumiem

3 no 4 atzinīgi vērtētu vides marķējumu
 

Mērķis un principi

EASA ir saņēmusi skaidru Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta uzdevumu izveidot Vides marķējuma programmu ar tālāk norādīto mērķi un principu.

Mērķis:Target

samazināt aviācijas ietekmi uz vidi, veicinot ilgtspējīgāku izvēli, kuras pamatā būtu uzticama, saskaņota un viegli saprotama informācija

Principi:

  • VienkāršībaPrinciples
  • Pārredzamība
  • Brīvprātība
  • Holistika
  • Balstīšanās uz esošajiem standartiem, datiem un labāko praksi