Az EASA fenntartható légi közlekedési programja

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Az utazás több mint szállítás. Biztosítja, hogy az emberek aktív szerepet játszhassanak multikulturális és globális társadalmunkban azáltal, hogy felkeresnek helyeket, szoros kapcsolatot tartanak fenn a családdal és szeretteikkel, és megtapasztalják a különböző kultúrákat és ökoszisztémákat.

Ugyanakkor, mivel már tanúi vagyunk az éghajlatváltozás következményeinek, egyértelmű és vitathatatlan, hogy a légi közlekedést fenntarthatóbbá kell tenni.

Az Európai Unió számos projektet és kezdeményezést indított azzal a céllal, hogy:

  • ösztönözze a polgárokat, hogy a légi közlekedés során megalapozott és környezeti szempontból fenntartható döntéseket hozzanak.
  • ösztönözze a légi közlekedési ágazatot, hogy folyamatosan javítsa környezeti teljesítményét a dekarbonizáció egyértelmű céljával.
  • elősegítse a kutatást és az innovációt, ami viszont támogatja az európai légi közlekedési ágazatot, hogy versenyképesebbé és ugyanakkor fenntarthatóbbá váljon.

További részletekért tekintse meg az európai zöld megállapodást és a támogató kezdeményezéseket.

A program

2020 októberében az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA), az európai zöld megállapodáshoz igazodva, elindította fenntartható légi közlekedési programját a környezetvédelmi előírásokkal összhangban (lásd a 2018/1139/EU 87. cikkét).

A program végrehajtása a következő folyamatokból álló környezetvédelmi stratégia révén történik.EASA Sustainable Aviation Programme

Az utasok szerepének erősítése – az EASA környezetvédelmi címkére irányuló programja

A légi közlekedési ágazat környezeti hatásait illetően továbbra is reflektorfényben van. Az európai utasokkal kapcsolatos, EASA által végzett 2020. évi felmérés megállapította, hogy a válaszadók többsége túlbecsüli a légi közlekedésből származó kibocsátások arányát. Ez alátámasztja a fogyasztóknak azt az igényét, hogy a légi közlekedés környezeti hatásaival kapcsolatban hiteles és megbízható környezeti információkat kapjanak.

A fenntartható növekedés és a „zöld helyreállítás” nemzeti és nemzetközi szinten is központi téma, és ahogy a Covid19-világjárványból kilábalunk, a kormányok globálisan hangsúlyozzák, hogy fenntarthatóbb módon kell újjáépíteni a gazdaságokat. Ez látható az EU saját helyreállítási programjában, a NextGenerationEU-ban, amelynek célja, hogy „fenntarthatóbbá és ellenállóbbá tegye az európai gazdaságokat és társadalmakat, valamint jobban felkészítse a zöld és digitális átállás kihívásaira és lehetőségeire”, valamint legutóbb a 2030-ig 55%-os kibocsátáscsökkentést célul kitűző „Fit for 55” intézkedéscsomagban. Ezeket a szakpolitikákat kiegészítik a nemzetközi légi közlekedésben alkalmazandó kibocsátáskompenzációs és -csökkentési rendszer(CORSIA), az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS), a ReFuelEU bevezetése és a hazai szakpolitikai kezdeményezések.

A fent felsorolt szakpolitikák támogatása és a nyilvánosságnak a légi közlekedésből származó kibocsátásokra való összpontosítása érdekében az EASA mint megbízható és független szabályozó hatóság programot indított a légi közlekedésre vonatkozó környezetvédelmi címkék kidolgozására azzal a céllal, hogy tájékoztassa az utasokat a repülési lehetőségeik környezeti hatásairól, és ezáltal támogassa a környezeti szempontból fenntarthatóbb légi közlekedést. Három címke áll fejlesztés alatt: az úgynevezett légijáratcímke, légitársaság-címke és a repülőgépcímke.

Az európai polgárok nemcsak többet szeretnének megtudni arról, hogy utazásuk milyen hatással lehet a környezetre, hanem szeretnének abban a helyzetben lenni, hogy választani tudjanak és ezáltal képesek legyenek változást elérni.

Az EASA 2019-ben felmérést indított, amellyel kapcsolatban 2020-ig kapott visszajelzéseket. 18 európai országból több mint 9500 résztvevőtől érkezett válaszok világos irányokat rajzolnak ki. Átfogó válaszok:

Az utasok ismeretei hiányosak, de szívesen tudnának többet

Mindössze 5%-uk tudja, hogy mennyi szén-dioxidot használnak, amikor repülővel utaznak.

80% szeretne környezeti információkat kapni az általuk igénybe vett járatokról

4-ből 3 üdvözölné a környezetvédelmi címkét

Célok és elvek

Az EASA egyértelmű megbízást kapott az Európai Bizottságtól és az Európai Parlamenttől a környezetvédelmi címkékre irányuló program létrehozására, a következő cél és elvek alapján:

A cél:Target

a légi közlekedés környezeti lábnyomának csökkentése megbízható, harmonizált, kiszámítható és könnyen érthető információkon alapuló, fenntarthatóbb döntések elősegítése révén;

Az elvek:

  • EgyszerűségPrinciples
  • Átláthatóság
  • Önkéntesség
  • Holisztikus megközelítés
  • A meglévő szabványok, adatok és bevált gyakorlatok felhasználása