EASA’s Sustainable Aviation Programme

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

EASA's program for bæredygtig luftfart

At rejse er mere end bare transport. Det sikrer, at folk kan spille en aktiv rolle i vores multikulturelle og globale samfund gennem de steder, de besøger, holde tæt kontakt med familie og nærtstående, og værdsætte anderledes kulturer og økosystemer.

Som vi allerede ser af klimaændringernes konsekvenser, er der samtidig et klart og ubestridt behov for at omlægge luftfarten til at være mere bæredygtig.

EU har iværksat en lang række projekter og initiativer med det formål at:

  • Give borgerne mulighed for at træffe informerede og miljømæssigt bæredygtige valg, når de rejser med fly.
  • Tilskynde luftfartssektoren til løbende at forbedre sine miljøpræstationer med klart sigte på at dekarbonisere.
  • Fremme forskning og innovation, som til gengæld støtter den europæiske luftfartsindustri i at blive mere konkurrencedygtig og samtidig mere bæredygtig.

Kast et blik på den europæiske grønne pagt og de støttende tiltag for at få flere oplysninger.

Programmet

I oktober 2020 lancerede Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) sit program for bæredygtig luftfart i henhold til reglerne om miljøbeskyttelse (jf. artikel 87 i forordning (EU) 2018/1139) i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt.

Programmet gennemføres gennem en miljøstrategi, der omfatter følgende strømme.EASA Sustainable Aviation Programme

Styrkelse af passagernes stilling — EASA's miljømærkeprogram

Luftfartsindustrien er fortsat i fokus med hensyn til sine miljøvirkninger. I en spørgeundersøgelse, som EASA foretog i 2020 blandt europæiske rejsende, overvurderede de fleste respondenter luftfartens andel af emissionerne. Dette viser behovet for at informere forbrugerne om luftfartens miljøvirkninger.

Bæredygtig vækst og "grøn genopretning" er centrale temaer nationalt og internationalt, og efterhånden som vi kommer ud af covid-19-pandemien, understreger regeringer verden over, at økonomierne må genopbygges på en mere bæredygtig måde. Dette ses i EU's eget genopretningsprogram — NextGenerationEU — som tilstræber at "gøre de europæiske økonomier og samfund mere bæredygtige, modstandsdygtige og bedre forberedt på udfordringerne og mulighederne i forbindelse med den grønne og digitale omstilling", og senest i pakken af foranstaltninger under "Fit for 55", som sigter mod at reducere emissionerne med 55 % inden 2030. Disse politikker suppleres af ordningen til CO2-kompensation og -reduktion for international luftfart (CORSIA), EU's emissionshandelssystem (EU ETS), indførelsen af ReFuelEU, og nationale politiske initiativer.

For at støtte ovennævnte politikker og gøre offentligheden opmærksom på emissionerne fra luftfarten har EASA som en pålidelig og uafhængig reguleringsmyndighed iværksat et program til at udvikle miljømærker for luftfart. De skal informere passagerer om deres valgmuligheder med hensyn til lufttransport, og dermed støtte en miljømæssigt mere bæredygtig luftfart. Tre mærker er under udvikling: Den såkaldte Flight Label, Airline Label og Aircraft Label.

Europæiske borgere vil ikke kun vide mere om, hvilken virkning deres rejse kan have på miljøet, men også kunne træffe et valg og derved kunne gøre en forskel.

EASA igangsatte en undersøgelse i 2019 med feedback frem til 2020. Svarene fra over 9 500 deltagere fra 18 europæiske lande gav nogle klare fingerpeg. Overordnet:

Passagererne mangler viden, men er opsat på at vide mere

Kun 5 % ved, hvor meget CO2 de tegner sig for ved at rejse med fly

80 % ønsker miljøoplysninger om de flyrejser, de tager

3 ud af 4 ser gerne et miljømærke
 

Målsætning og principper

EASA fik et klart mandat fra Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet til at oprette miljømærkeprogrammet med følgende målsætning og princip:

Målsætningen:Target

At mindske miljøaftrykket fra luftfarten ved at fremme mere bæredygtige valg, der er bygger på troværdig, harmoniseret, pålidelig og letforståelig information

Principperne:

  • EnkelhedPrinciples
  • Gennemsigtighed
  • Frivillighed
  • Helhedsvurdering
  • Udgangspunkt i eksisterende standarder, data og bedste praksis