Rásaíocht drón agus drón a eitilt agus gloiní cosanta á gcaitheamh - Radharc an Chéad Duine (FPV)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Agus dróin FPV á n-eitilt, úsáidtear ceamara ar bord a athsheachadann físeáin bheo chuig gloiní cosanta, chuig fóin phóca nó chuig scáileáin táibléad. Ag eitilt i modh FPV, ní tharchuirtear an fhís chugat ó cheamara ar bord an dróin ach amháin nuair a bhíonn an drón as do radharc. D’fhéadfadh sé seo teorainn a chur le d’fheasacht staide agus d’fhéadfadh díthreorú a bheith mar thoradh air sin. B’fhéidir nach mbeifeá in ann an drón a ainliú in am chun imbhualadh a chosc agus mar sin staid neamhshábháilte a chruthú duit féin nó do dhaoine eile.

Leid: Sula n-eitlíonn tú do dhrón FPV agus gloiní cosanta ort, ba chóir duit a fhoghlaim ar dtús conas do dhrón a eitilt agus tú ag breathnú air go díreach.

Cásanna úsáide do FPV

Rásaíocht drón

Saorstíl agus rásaí eagraithe

Rásaíocht drón agus acrabataic saorstíle. Déanann sé seo spórt d’eitilt drón. Caitheann píolótaí drón taispeántas feistithe ar an gceann i bhfoirm gloiní cosanta speisialta (nó fiú fóin phóca atá oiriúnaithe mar ghloiní cosanta speisialta) a nascann go díreach le ceamara ar bord an dróin atá á eitilt acu. Tarchuireann an ceamara seo fotha beoshrutha ón drón go dtí gléas cloiginn na ngloiní cosanta. Tá sé mar a bheadh an píolótach ar an drón é féin. 

Oibríochtaí tarrthála dróin

Cuardach & Tarrtháil (SAR)

Is feidhmchlár dróin é Cuardach agus Tarrtháil (SAR) a úsáidtear níos mó agus níos mó a bhuí le teicneolaíocht FPV a fhorbairt. Ligeann sé seo d’fhoirne cuardaigh agus tarrthála daoine gortaithe a aimsiú i gceantair iargúlta a d’fhéadfadh a bheith deacair teacht orthu.

Dróin sa talmhaíocht

Oibríochtaí talmhaíochta

Maidir le hoibríochtaí talmhaíochta, gabhann fothaí tiomnaithe FPV sonraí agus íomhánna agus cumasaíonn siad spraeáil barr níos éasca agus níos sábháilte, mar is féidir leis an bpíolóta an eitilt a uathoibriú agus monatóireacht á déanamh acu ar an bhfotha beo FPV.

Eitilt údaraithe agus gloiní cosanta FPV á gcaitheamh

Leis an Rialachán Eorpach maidir le Dróin (AE) 2019/947 ceadaítear drón FPV a eitilt sna catagóirí dróin oscailte agus sonracha araon gan teagmháil díreach súl a choinneáil leis an drón, bíodh sé saorstíl nó i gclub, ar choinníoll go leanann tú roinnt rialacha.

Drón FPV leat féin - saorstíl

 • Teastaíonn ‘breathnóir radhairc’ uait chun sábháilteacht a chinntiú.
 • Níl cead agat eitilt os cionn daoine.
 • Ní mór duit eitilt lasmuigh de limistéir uirbeacha a bhfuil cónaí iontu agus 150 méadar ar a laghad ar shiúl ó limistéir chónaithe, thráchtála nó thionsclaíochta,
 • ...agus nach mó ná 120 méadar in airde.
 • Ní cheadaítear lucht féachana.
 • Feidhmíonn tú faoin gcatagóir oscailte, fochatagóir A3.
 • Ní mór duit a bheith 16 bliana d'aois ar a laghad chun drón rásaíochta FPV a eitilt, ach déan teagmháil le d’Údarás Náisiúnta Eitlíochta le seiceáil an bhfuil díolúintí i bhfeidhm i do thír.

FPV i gclubanna
 

 • Ní mór do chlubanna agus do chumainn údarú a iarraidh le haghaidh rása/imeachta agus lucht féachana i láthair ón Údarás Náisiúnta Eitlíochta nó ón Údarás Inniúil (féach Airteagal 16 de na rialacha).
 • Bíonn rásaí ar siúl i rianta rásaíochta drón FPV atá deartha go speisialta.
 • I gcás rásaí nó imeachtaí agus lucht féachana i láthair, tagann an oibríocht sa chatagóir ‘shonrach’.
 • Teastaíonn údarú roimh ré ón NAA maidir le rannpháirtíocht píolótaí ó bhallstáit nach Ballstáit den EASA iad.

Ina bhfíseáin, ‘Drone Master - Introduction to FPV Drone Flying’ agus 'Flying an FPV drone' léiríonn Acadamh Sóisearach DroneMasters duit cén chuma atá ar FPV a eitilt.    

Go raibh maith agaibh a DroneMasters as an roinnt!     

Ról an Bhreathnóra Radhairc

Nuair a eitlíonn tú agus gloiní cosanta á gcaitheamh agat, ní féidir teagmháil dhíreach radhairc a choinneáil leis an drón. Leis an rialachán tá cead agat eitilt fós, ach ní mór duine a bheith in aice leat, breathnóir a choinníonn súil ar an drón. Is é an tasc atá ar an mbreathnóir radhairc féachaint ar an drón agus an limistéar a scanadh timpeall air le haghaidh aon bhaol a d’fhéadfadh a bheith ann agus lena chinntiú nach gcuirfidh tú páirtithe eile i mbaol (e.g. aerárthaí, héileacaptair go hairithe, dróin eile, crainn, éin, foirgnimh nó daoine).

Cóngaracht don phíolóta

Tá sé tábhachtach go bhfuil an breathnóir radhairc taobh le píolóta cianda an dróin agus gan a bheith i bhfad ar shiúl.

Cumarsáid soiléir

ní mór don bhreathnóir a bheith in ann cumarsáid láidir a dhéanamh leis an bpíolóta agus treoracha soiléire a thabhairt maidir le conas staid chontúirte a d’fhéadfadh a bheith ann a sheachaint agus, más gá, tuirlingt láithreach a mholadh chun imbhualadh a sheachaint.

Cáilíochtaí an bhreathnóra

Ní mór go mbeadh an breathnóir eolach ar na rialacha ach níl aon cháilíochtaí de dhíth air/uirthi.

Tú féin agus daoine eile a choinneáil slán – suímh a aimsiú

Is cuma má tá tú ag rásaíocht i gclub nó ag eitilt saorstíle Líne Amhairc Radhairc (VLOS), ní mór duit aimsiú suímh a dhéanamh nuair a shroicheann tú an áit eitilte.

Ní mór duit a chinntiú go bhfuil an limistéar sin sábháilte chun eitilt ann, agus nach bhfuil aon bhacainní nó daoine (seachas iad siúd a bhfuil baint acu le do ghníomhaíocht) sa limistéar ina bhfuil tú ag eitilt. Má tá daoine eile i láthair, ní mór duit iad a threorú faoi na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ann agus treoracha soiléire a thabhairt dóibh maidir le conas freagairt i gcás éigeandála.

Criosanna geografacha – aerspás do do dhrón

Is éard atá i gcriosanna geografacha dróin ná codanna áirithe den aerspás a éascaíonn, a shrianann nó a eisíonn oibríochtaí dróin. Tugann na criosanna aghaidh ar rioscaí a bhaineann le sábháilteacht, le príobháideachas, le cosaint sonraí pearsanta, le slándáil agus leis an gcomhshaol. Is é seo a leanas liosta de cuid de na criosanna srianta:

 • Aerfoirt agus aerpháirceanna
 • Ospidéil
 • Anaclanna dúlra
 • Príosúin
 • Suiteálacha tionsclaíocha
 • Foirgnimh thábhachtacha

Le tuilleadh faisnéise a fháil, téigh i dteagmháil le d’Údarás Náisiúnta Eitlíochta le haghaidh tuilleadh mionsonraí i do thír.

Oibritheoirí agus píolótaí drón

Rinneamar achoimre ar an bhfaisnéis go léir atá uait maidir le conas do dhrón/do dhróin a chlárú mar oibritheoir agus cad atá le déanamh chun a bheith i do phíolóta dróin sábháilte inár n-alt ‘Drone operators & pilots’.

Mar sin féin, ceadaíonn an rialachán maidir le dróin an deis do NAAnna clárúcháin a aithint trí chlubanna agus cumainn shamplacha. Fágann sé sin más rud go dtéann tú isteach i gclub nó i gcumainn amháin, is féidir leo tú a chlárú ar do shon.

Na ceisteanna is minice a chuireann tú maidir le dróin

Éisteann EASA go cúramach le pobal na ndrón agus ba mhaith leis tuiscint níos fearr a chothú ar rialacháin an AE maidir le dróin. Tá stór cuimsitheach CCanna againn chun cabhrú leat le do cheisteanna.