Racen en vliegen met een drone in FPV-modus met een videobril

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Om een drone in eerstepersoonsperspectief (first person view – FPV) te besturen, hebt u een boordcamera nodig die in werkelijke tijd een videosignaal doorstuurt naar een videobril, een mobiele telefoon of een tablet. In FPV-modus ziet u alleen de beelden die door de boordcamera van de drone worden doorgegeven; de drone zelf blijft buiten uw gezichtsveld. Dit beperkt uw omgevingsbewustzijn als piloot, waardoor u gedesoriënteerd kunt raken. U reageert dan mogelijk niet snel genoeg om een botsing te voorkomen, en kunt zo uzelf of anderen in gevaar brengen.

Tip: Probeer eerst het vliegen in derdepersoonsperspectief (waarbij u naar de drone zelf kijkt) onder de knie te krijgen voordat u overschakelt op FPV-modus met een videobril.

Toepassingen van FPV

Droneraces

Freestylevliegen en georganiseerde races

Bij droneraces en freestyle-aerobatiek wordt het besturen van een drone een heuse sport. De piloten dragen een beeldscherm op hun hoofd (head-mounted display – HMD) in de vorm van een speciale videobril (of zelfs een mobiele telefoon die is omgebouwd tot bril) die rechtstreeks is aangesloten op een camera aan boord van de drone die zij besturen. De camera stuurt via livestream videomateriaal door van de drone naar de videobril, zodat de piloot het gevoel krijgt dat hij zelf in de drone zit. 

Reddingswerk met drones

Zoek- en reddingsacties

Dankzij de ontwikkeling van FPV-technologie worden drones ook steeds vaker ingezet bij zoek- en reddingsacties. De reddingsteams gebruiken dit systeem om slachtoffers op te sporen in afgelegen gebieden die moeilijk te bereiken zijn.

Gebruik van drones in de landbouw

Landbouwactiviteiten

In de landbouw worden FPV-feeds gebruikt om gegevens en beelden te registreren en zo de gewassen gemakkelijker en veiliger te kunnen besproeien. De piloot kan de drone automatisch laten vliegen terwijl hij de FPV-livefeed in de gaten houdt.

Toegestane vliegopties met een FPV-bril

Volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 (de Europese droneverordening) mogen dronevluchten in FPV-modus (waarbij de piloot de drone niet in zijn gezichtsveld heeft) worden uitgevoerd in de categorieën “open” en “specifiek”, zolang een aantal regels in acht wordt genomen. Dat geldt zowel voor freestylevluchten als voor vliegen in clubverband.

Solovluchten met een drone in FPV-modus – freestyle

 • Voor de veiligheid moet er een “visuele waarnemer” bij de vlucht aanwezig zijn.
 • De drone mag niet boven mensen vliegen.
 • De drone mag niet boven bevolkte stedelijke gebieden vliegen en moet een minimale afstand van 150 meter bewaren van woon-, handels- of industriezones.
 • De drone mag niet hoger vliegen dan 120 meter.
 • Er mogen geen toeschouwers bij de vlucht aanwezig zijn.
 • Deze vluchten vallen in de categorie “open”, subcategorie A3.
 • De piloot van een FPV-racedrone moet minstens 16 jaar oud zijn; u kunt wel bij uw nationale luchtvaartautoriteit navragen of er in uw land uitzonderingen op deze regel worden gemaakt.

FPV-vluchten in clubverband
 

 • Clubs en verenigingen die een race/evenement met toeschouwers willen organiseren, moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij hun nationale luchtvaartautoriteit of bevoegde autoriteit (zie artikel 16 van de regels).
 • Races met FPV-drones worden gehouden op racebanen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen.
 • De uitvoering van vluchten in het kader van races of evenementen met toeschouwers valt binnen de categorie “specifiek”.
 • Piloten uit landen die geen lid zijn van EASA, mogen alleen aan dergelijke evenementen deelnemen als zij daar een vergunning voor hebben gekregen van de nationale luchtvaartautoriteit.

Als u een idee wilt krijgen van vliegen in FPV-modus, bekijk dan de video’s “Drone Master – Introduction to FPV Drone Flying” en “Flying an FPV drone” van de DroneMasters Junior Academy.    

Wij zijn DroneMasters dankbaar voor dit beeldmateriaal!     

Rol van de visuele waarnemer

Wanneer u een videobril op hebt, verliest u het directe oogcontact met de drone. Volgens de verordening kunt u in dat geval alleen uw drone besturen als er iemand naast u staat om de drone in de gaten te houden. Deze visuele waarnemer kijkt naar de drone en speurt het omringende luchtruim af naar mogelijke gevaren om te voorkomen dat u iets of iemand anders (bijv. luchtvaartuigen, met name helikopters of andere drones, maar ook bomen, vogels, gebouwen of mensen) in gevaar brengt.

Afstand tot de piloot

Het is belangrijk dat de visuele waarnemer naast de dronepiloot staat en dicht bij hem blijft.

Duidelijke communicatie

De waarnemer moet ongehinderd met de piloot kunnen communiceren en dient duidelijke instructies te geven om mogelijke gevaren te vermijden. Hij moet aanbevelen om de drone onmiddellijk te doen landen als dit nodig is om een botsing te vermijden.

Kwalificaties

De visuele waarnemer moet de regels kennen, maar hoeft niet over specifieke kwalificaties te beschikken.

Iedereen veilig houden – verkenning

Of u nu in clubverband deelneemt aan een dronerace of een freestylevlucht binnen zicht (visual line of sight – VLOS) uitvoert, u moet altijd meteen bij aankomst de vlieglocatie verkennen.

Controleer dat er veilig in het gekozen gebied kan worden gevlogen en dat er zich geen obstakels of personen in bevinden (tenzij zij betrokken zijn bij de vliegactiviteit). Eventuele andere aanwezigen moeten op de hoogte worden gebracht van de mogelijke risico’s en de juiste handelswijze in noodgevallen.

Geografische zones – plaats in het luchtruim voor uw drone

Geografische dronezones zijn bepaalde gedeelten van het luchtruim waarin dronevluchten zijn toegestaan, beperkt of verboden, ter beperking van risico’s in verband met veiligheid, privacy, bescherming van persoonsgegevens, beveiliging en het milieu. Het gebruik van drones wordt onder meer beperkt in de volgende zones:

 • luchthavens en vliegvelden,
 • ziekenhuizen,
 • natuurreservaten,
 • gevangenissen,
 • industriële installaties,
 • belangrijke gebouwen.

Neem contact op met uw nationale luchtvaartautoriteit om meer te weten te komen over de situatie in uw eigen land.

Exploitanten en piloten van drones

In ons artikel over exploitanten en piloten van drones vindt u alle nodige informatie over de stappen die u moet ondernemen om u in te schrijven als drone-exploitant en in alle veiligheid met uw drone te vliegen.

Volgens de droneverordening kunnen nationale luchtvaartautoriteiten evenwel ook inschrijvingen erkennen die zijn verkregen via modelluchtvaartuigclubs of -verenigingen. Als u lid bent van een club of vereniging, kunnen zij uw inschrijving dus voor hun rekening nemen.

Meestgestelde vragen over drones

EASA houdt de vinger aan de pols van de dronegemeenschap en tracht ervoor te zorgen dat de Europese dronevoorschriften algemeen beter begrepen worden. Wij houden een uitgebreide lijst met antwoorden op veelgestelde vragen bij voor al wie meer informatie wenst.