Droneracing og droneflyvning med kamerabriller – First Person View (FPV)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

FPV-droner gør brug af et indbygget kamera, som sender livevideo til kamerabriller, mobiltelefoner eller tabletskærme. Når du flyver i FPV-tilstand og dronen er ude af synsvidde, ser du kun det, som sendes fra dronens indbyggede kamera. Dette kan begrænse din situationsbevidsthed og føre til desorientering. Du er måske ikke i stand til at manøvrere dronen i tide for at forhindre en kollision og sætter dermed dig selv eller andre i en farlig situation.

Tip: Inden du flyver din FPV-drone med kamerabrille, bør du børst lære at flyve den, mens du har den inden for direkte synsvidde.

Anvendelser for FPV

Droneracing

Freestyle og organiserede racerløb

Droneracing og freestyle-akrobatik. Dette gør droneflyvning til en sportsgren. Dronepiloter bærer en hovedmonteret skærm i form af særlige kamerabriller (eller endda mobiltelefoner, der er indrettet som kamerabriller), der forbindes direkte til et indbygget kamera på den drone, de flyver. Kameraet sender et livestream-feed fra dronen til kamerabrillernes headset. Det er som om fjernpiloten selv er med på dronen. 

Redningsaktioner med droner

Eftersøgning og redning (SAR)

Eftersøgning og redning (SAR) er også blevet en stadig mere udbredt måde at anvende droner på takket være udviklingen af FPV-teknologi. Det gør det muligt for eftersøgnings- og redningshold at lokalisere tilskadekomne i fjerne områder, som er svært tilgængelige.

Droner i landbruget

Operationer i landbruget

Ved anvendelsen i landbruget indfanger særlige FPV-feeds data og billeder og gør det lettere og sikrere at sprøjte afgrøder, da fjernpiloten kan automatisere flyvningen og samtidig holde øje med FPV-feedene, som sendes live.

Autoriseret flyvning med FPV-briller

Den europæiske droneforordning (EU) 2019/947 tillader, at du flyver en FPV-drone i både den åbne og den specifikke dronekategori uden at have dronen inden for synsvidde, enten freestyle eller i en klub, forudsat at du følger visse regler.

FPV-drone på egen hånd – freestyle

 • Du har brug for en "visuel observatør" for at garantere sikker flyvning.
 • Du må ikke flyve hen over folk.
 • Du skal flyve uden om befolkede byområder og mindst 150 meter væk fra beboelses-, forretnings- eller industriområder,
 • ... og ikke i mere end 120 meters højde.
 • Tilskuere er ikke tilladt.
 • Du opererer i den åbne kategori, underkategori A3.
 • Du skal være mindst 16 år gammel for at flyve en FPV-racerdrone, men kontakt din nationale luftfartsmyndighed for at tjekke, om der er undtagelser i dit land.

FPV i klubber
 

 • Til racerløb eller -events med tilskuere skal klubber og foreninger anmode om tilladelse hos deres nationale luftfartsmyndighed eller kompetente myndighed (se artikel 16 i reglerne).
 • Racerløb foregår på specialdesignede racerbaner for FPV-droner.
 • For racerløb eller events med tilskuere falder operationen ind under den "specifikke" kategori.
 • Deltagelse af fjernpiloter fra ikke-EASA-medlemsstater skal have forudgående tilladelse fra den nationale luftfartsmyndighed.

I deres videoer "Drone Master - Introduction to FPV Drone Flying" og "Flying an FPV drone" viser DroneMasters Junior Academy dig, hvordan FPV-flyvning foregår.    

Tak for at dele dem med os, DroneMasters!     

Den visuelle observatørs rolle

Når du flyver med din kamerabrille på, har du ikke dronen inden for direkte synsvidde. Forordningen tillader dig stadig at flyve, men du skal have en person ved siden af dig – en observatør, der holder øje med dronen. Den visuelle observatørs opgave er at holde øje med dronen og afsøge området omkring den for potentielle farlige situationer og sikre, at du ikke bringer andre parter i fare (f.eks. fly, især helikoptere, andre droner, træer, fuglereder eller mennesker).

Tæt på fjernpiloten

Det er vigtigt, at den visuelle observatør står tæt ved​fjernpiloten.

Klar kommunikation

observatøren skal være i stand til at kommunikere uhindret med fjernpiloten og give klare instrukser for at undgå potentielle farlige situationer, og om nødvendigt tilråde øjeblikkelig landing for at undgå kollision.

Observatørens kvalifikationer

Den visuelle observatør skal være bekendt med reglerne, men behøver ingen særlige kvalifikationer.

Din og andres sikkerhed – lokationsundersøgelse

Uanset om du flyver racerløb i en klub eller flyver en drone inden for din egen synsvidde (Visual Line of Sight – VLOS) freestyle, er der én ting, du altid skal gøre, når du ankommer til dit flyvested, nemlig at undersøge lokationen.

Du skal sørge for, at området er sikkert at flyve i, dvs. at der ikke er forhindringer eller mennesker (undtagen dem, der er deltager i din aktivitet) til stede i det område, hvor du flyver. Hvis der er andre mennesker til stede, skal du informere dem om mulige risici og give dem klare instrukser i, hvad de skal gøre i tilfælde af en nødsituation.

Geografiske zoner – luftrum til din drone

Geografiske dronezoner er visse dele af luftrummet, der tillader, begrænser eller udelukker droneoperationer. Områderne omhandler risici i forbindelse med sikkerhed, privatlivets fred, beskyttelse af personoplysninger, sikkerhed og miljø. Her en liste over nogle af zonerne med begrænsninger:

 • Lufthavne og flyvepladser
 • Hospitaler
 • Naturreservater
 • Fængsler
 • Industrianlæg
 • Vigtige bygninger

Du kan få mere at vide om forholdene i dit land ved at kontakte din nationale luftfartsmyndighed.

Droneoperatører og fjernpiloter

Vi har opsummeret alt det, du behøver vide om, hvordan du registrerer din(e) drone(r) som operatør, og hvad du skal gøre for at blive en sikker dronepilot, i vores artikel "Drone operators & pilots".

Droneforordningen giver imidlertid mulighed for, at nationale luftfartsmyndigheder kan godtage registreringer, der foretages gennem modelflyveklubber og -foreninger. Det betyder, at hvis du tilmelder dig en klub eller forening, kan den registrere dig på dine vegne.

Dine oftest stillede spørgsmål om droner

EASA lytter omhyggeligt til dronesamfundet og ønsker at udbrede kendskabet til EU-bestemmelserne for droner. Vi fører et omfattende register over ofte stillede spørgsmål for at hjælpe dig med dine spørgsmål.