Preteky dronov a lietanie s dronmi s okuliarmi FPV (First Person View - pohľad prvej osoby)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Lety FPV dronov sa riadia s použitím prenosu obrazu z dronu na obrazovku okuliarov, mobilných telefónov alebo tabletov. Pri lete dronu riadenom iba prenosom obrazu z kamery na palube dronu nemáte s dronom nepretržitý očný kontakt. Môže to obmedzovať vaše situačné povedomie a viesť k dezorientácii. Môže sa stať, že nedokážete včas reagovať a predísť zrážke dronu, čím môže vzniknúť nebezpečná situácia pre vás i vaše okolie.

Tip: Predtým ako začnete lietať s FPV dronom riadeným cez okuliare, mali by ste sa naučiť lietať s dronom v priamom očnom kontakte.

Príklady využitia FPV dronov

Preteky dronov

Voľné lietanie a organizované preteky

Preteky dronov a letecká akrobacia Tu sa lietanie s dronmi mení na šport. Pilot dronu má displej pripevnený na hlave v podobe špeciálnych okuliarov (alebo mobilného telefónu upraveného ako okuliare) s priamym spojením na kameru na palube letiaceho dronu. Kamera prenáša obraz naživo z dronu do okuliarov na hlave pilota. V podstate je to tak, ako keby bol pilot priamo na palube dronu. 

Záchranné operácie s dronmi

Pátracie a záchranné operácie

Vďaka vývoju technológie FPV sa drony čoraz častejšie využívajú pri pátracích a záchranných operáciách. Táto technológia umožňuje pátracím a záchranným tímom lokalizovať zranených na odľahlých, ťažko dostupných miestach.

Drony v poľnohospodárstve

Využitie v poľnohospodárstve

V poľnohospodárstve je možné získať informácie a obrazový materiál prenosom zo špeciálnych FPV dronov, čo môže prispieť k jednoduchšiemu a bezpečnejšiemu postreku plodín, keďže pilot môže sledovaním prenosu z FPV dronu naživo upravovať jeho let.

Povolené lietanie s dronmi s FPV okuliarmi

Podľa nariadenia EÚ o dronoch (EÚ) 2019/947 je povolené lietať s FPV dronmi v tzv. otvorených aj osobitných kategóriách bez priameho očného kontaktu s dronom buď neorganizovane alebo v leteckom klube. V nariadení sa uvádza niekoľko základných pravidiel.

Voľné lietanie s FPV dronom

 • Na zaručenie bezpečnosti potrebujete tzv. pozorovateľa dronu.
 • Nesmiete prelietať na davmi ľudí.
 • Smiete lietať len mimo mestských osídlených oblastí a od obytných, obchodných alebo priemyselných štvrtí musíte dodržiavať odstup 150 metrov,
 • ... pričom maximálna výška letu nesmie presiahnuť 120 metrov.
 • Prítomnosť divákov nie je povolená.
 • Musíte spĺňať požiadavky otvorenej kategórie, podkategórie A3.
 • Minimálny vek pilota pretekárskeho FPV dronu je 16 rokov. Pre istotu si tento údaj overte na vnútroštátnom orgáne civilného letectva, či sa vo vašej krajine neuplatňujú výnimky.

Lietanie s FPV dronmi v leteckých kluboch
 

 • Letecké kluby alebo združenia musia vnútroštátny orgán civilného letectva alebo príslušný orgán požiadať o povolenie na uskutočnenie pretekov/podujatia s divákmi (pozri článok 16 nariadenia).
 • Preteky sa uskutočnia v osobitne navrhnutom areáli na súťažné lietanie s FPV dronmi.
 • Preteky alebo podujatia s divákmi patria do tzv. osobitnej kategórie.
 • Na účasť pilotov z krajín, ktoré nie sú členmi EASA, sa vyžaduje predchádzajúce povolenie vnútroštátneho orgánu civilného letectva.

DroneMasters Junior Academy vám so svojich videách Drone Master - úvod do lietania s FPV dronom a Lietanie s FPV dronom ukáže, ako vyzerá lietanie s FPV dronmi.    

Ďakujeme DronMasters za zdieľanie!     

Úloha pozorovateľa

Pri lietaní s dronom s okuliarmi nemôžete udržiavať priamy očný kontakt s dronom. Podľa nariadenia je lietanie v tomto prípade možné, ale vyžaduje sa prítomnosť pozorovateľa, ktorý bude priamo očami sledovať pohyb dronu. Pozorovateľ má za úlohu sledovať pohyb dronu a pozorovať okolitý vzdušný priestor, aby nevznikli nebezpečné situácie a aby nedošlo k ohrozeniu iných (napríklad lietadiel, najmä helikoptér, iných dronov, stromov, vtákov, budov a ľudí).

Blízkosť k pilotovi

Pozorovateľ vzdušného priestoru sa musí nachádzať v blízkosti pilota riadiaceho dron na diaľku.

Jasná komunikácia

Pozorovateľ musí byť schopný nerušene komunikovať s pilotom a dávať mu jasné pokyny, ako predísť možným nebezpečným situáciám a v prípade potreby dať pokyn na okamžité pristátie s cieľom vyhnúť sa zrážke.

Kvalifikácia pozorovateľa

Pozorovateľ vzdušného priestoru musí poznať predpisy, ale osobitná kvalifikácia sa nevyžaduje.

Zaručiť bezpečnosť pre vás i ostatných – prehliadka miesta

Bez ohľadu na to, či pretekáte v klube alebo voľne lietate v priamom vizuálnom kontakte, po príchode na miesto lietania musíte urobiť prehliadku miesta.

Musíte sa presvedčiť, že miesto je na lietanie bezpečné a že v priestore, kde budete lietať, nie sú prekážky ani ľudia (okrem tých, ktorí sa zúčastňujú na vašej aktivite). Ak sú prítomní aj iní ľudia, musíte ich poučiť o možných rizikách a dať im jasné pokyny, ako majú reagovať v núdzovej situácii.

Zemepisné oblasti – vzdušný priestor pre drony

Zemepisné oblasti pre drony sú určité časti vzdušného priestoru, ktoré uľahčujú, obmedzujú alebo vylučujú prevádzku dronov. V týchto oblastiach sa zohľadňujú riziká pre bezpečnosť, súkromie, ochranu osobných údajov, ochranu budov a ľudí a životného prostredia. Prehľad vybraných oblastí, kde platia obmedzenia:

 • Letiská
 • Nemocnice
 • Prírodné rezervácie
 • Väznice
 • Priemyselné prevádzky
 • Významné stavby

Viac informácií o vašej krajine vám poskytne príslušný vnútroštátny orgán civilného letectva.

Prevádzkovatelia a piloti dronov

V článku Prevádzkovatelia a piloti dronov sme pre vás zhrnuli všetky základné informácie o tom, ako sa zaregistrovať ako prevádzkovateľ dronu a ako sa stať bezpečným pilotom dronu.

V nariadení o dronoch sa však ustanovuje, že vnútroštátne orgány civilného letectva môžu umožniť leteckým klubom a združeniam, aby vo svojom mene registrovali členov. To znamená, že ak sa stanete členom leteckého klubu alebo združenia, môžete sa tam zaregistrovať.

Časté otázky o dronoch

Agentúra EASA je otvorená komunite prevádzkovateľov dronov a snaží sa prispieť k lepšiemu chápaniu právnych predpisov EÚ o dronoch. Spravujeme rozsiahlu databázu častých otázok, kde môžete nájsť odpovede, ktoré hľadáte.