Droonien lennätyskilpailut ja lennättäminen FPV-laseja käyttäen

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Droonien lennättäminen FPV-tekniikkaa (First Person View) käyttäen tarkoittaa sitä, että drooni välittää lennättäjälle reaaliaikaista videokuvaa FPV-laseihin, matkapuhelimeen tai tablettiin. Tällöin lennättäjä turvautuu pelkästään droonin lähettämään videonäkymään, kun ilma-alus ei ole konkreettisesti hänen näköpiirissään. Tällaisissa tilanteissa tietoisuus lentoympäristöstä voi hämärtyä ja ohjaamisessa voi tapahtua virheitä. Lennättäjä ei ehkä pysty korjaamaan droonin kurssia ajoissa törmäyksen estämiseksi, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita lennättäjälle itselleen tai muille.

Vinkki: Ennen kuin lennätätdroonia FPV-laseja käyttäen opettele lennättämistä ensin ilman laseja.

FPV-lennätyksen käyttötarkoituksia

Droonien lennätyskilpailut

Lennättäminen vapaalla tyylillä ja lennokkikerhojen kilpailuissa

Droonien lennätyskilpailut ja vapaan tyylin ilma-akrobatia ovat esimerkkejä drooniurheilusta. Lennättäjät käyttävät erityisiä päähän puettavia FPV-laseja (tai toisinaan laseja, joissa voi hyödyntää älypuhelimen näyttöä), jotka ovat yhteydessä droonin kameraan. Kamera välittää reaaliaikaista videokuvaa droonista lennättäjän laseihin ikään kuin tämä olisi itse droonin kyydissä. 

Droonit pelastustoiminnassa

Etsintä- ja pelastustehtävät

FPV-teknologian kehityksen ansiosta drooneja käytetään enenevässä määrin myös etsintä- ja pelastustoiminnassa. Niiden avulla pelastushenkilöstön on mahdollista löytää ja pelastaa loukkaantuneita henkilöitä vaikeapääsyisistä paikoista.

Droonit maataloudessa

Maatalouden toiminta

Maataloudessa FPV-tekniikkaa käytetään tietojen ja kuvamateriaalin hankkimiseen erityisiä tarkoituksia varten. Viljelysten lentoruiskutus on helpompaa ja turvallisempaa, kun lento voidaan automatisoida, ja samalla lennättäjä seuraa työn etenemistä FPV-videon välityksellä.

Luvallista lennättämistä FPV-laseja käyttäen

Asetuksessa (EU) 2019/947 miehittämättömistä ilma-aluksista sallitaan FPV-droonien lennättäminen ilman suoraa näköyhteyttä sekä avoimessa että erityisessä toimintakategoriassa itsenäisesti tai lennokkikerhojen toiminnan yhteydessä. Eräitä sääntöjä on kuitenkin noudatettava.

FPV-droonin lennättäminen itsenäisesti (vapaa tyyli)

 • Turvallisuuden varmistamiseksi lentäjä tarvitsee tuekseen tähystäjän.
 • Ihmisten yläpuolella ei saa lentää.
 • Drooneja ei saa lennättää kaupunkialueella. Etäisyyttä asuin-, liike-, teollisuus- tai virkistysalueisiin on oltava vähintään 150 metriä.
 • Lennätyskorkeus saa olla enintään 120 metriä.
 • Lennätyksellä ei saa olla yleisöä.
 • Lennättäjä toimii avoimen kategorian alakategoriassa A3.
 • FPV-kilpailudroonien lennättäjien on oltava vähintään 16-vuotiaita, mutta joissakin maissa tähän voidaan tehdä poikkeuksia. Lisätietoja saa kansalliselta ilmailuviranomaiselta.

PFV-droonin lennättäminen lennokkikerhoissa
 

 • Kerhojen ja yhdistysten ei tarvitse hakea lupaa yleisölle avointen kilpailujen tai tapahtumien järjestämiseen kansalliselta ilmailuviranomaiselta tai toimivaltaiselta viranomaiselta (ks. 16 artikla).
 • Kilpailut on järjestettävä FPV-droonien lennättämiseen suunnitelluilla kilpailualueilla (radoilla).
 • Jos kilpailuun tai tapahtumaan osallistuu yleisöä, lennättäminen katsotaan kuuluvaksi kategoriaan ”erityinen”.
 • Muista kuin EASAn jäsenvaltioista tulevat lennättäjät tarvitsevat ennakkoluvan kansalliselta ilmailuviranomaiselta.

Haluatko nähdä, miltä FPV-lentäminen näyttää? DroneMasters Junior Academy esittelee FPV-lennättämistä videoillaan Drone Master - Introduction to FPV Drone Flying ja Flying an FPV drone.    

Kiitos, DroneMasters!     

Tähystäjän tehtävä

Kun FPV-lasit ovat päässä, lennättäjän ei ole mahdollista säilyttää suoraa näköyhteyttä drooniin. Asetuksessa sallitaan lennättäminen myös tällaisessa tilanteessa, mutta lennättäjän apuna on oltava toinen henkilö, joka tarkkailee ja seuraa droonia. Tähystäjän tehtävänä on tarkkailla droonia ja ympäröivää aluetta mahdollisten vaaratilanteiden varalta ja varmistaa, ettei lennättäminen vaaranna muita osapuolia (esim. ilma-aluksia, erityisesti helikoptereita, muita drooneja, puita, lintuja, rakennuksia tai ihmisiä).

Lähellä lennättäjää

Tähystäjän on tärkeää pysyä lennättäjän vierellä eikä tarkkailla tilannetta liian kaukaa.

Selkeä viestintä

Tähystäjän on voitava viestiä esteettä lennättäjän kanssa ja annettava selkeitä ohjeita vaaratilanteiden välttämiseksi sekä opastettava tarvittaessa laskeutumaan välittömään törmäyksen välttämiseksi.

Riittävä osaaminen

Tarkkailijan on tunnettava lennättämiseen liittyvät säännöt, mutta virallisia pätevyysvaatimuksia ei ole.

Turvallista lentoa – tutustu ympäristöön ennen kuin nouset ilmaan

Onpa kyse lennokkikerhon kilpailuista tai itsenäisestä lennättämisestä suorassa näköyhteydessä drooniin (VLOS-lennättäminen), ennen ilmaan nousua on tärkeää tarkistaa, että ympäristö soveltuu turvalliseen lentämiseen.

Varmista, ettei lentoalueella ole esteitä tai ihmisiä (paitsi lennättämiseen osallistuvat henkilöt). Jos alueella on muita ihmisiä, heille on kerrottava mahdollisista riskeistä ja selkeitä annettava ohjeita siitä, miten toimia hätätilanteessa.

Ilmatilavyöhykkeet määrittävät droonin lentoa

Ilmatilavyöhykkeet ovat ilmatilan alueita, joilla helpotetaan, rajoitetaan tai estetään droonien lennättämistä. Vyöhykkeillä puututaan turvallisuuteen, yksityisyyteen, henkilötietojen suojaan, turvatoimiin ja ympäristöön liittyviin riskeihin. Rajoitettuja vyöhykkeitä ovat muun muassa

 • lentokentät ja kiitoradat
 • sairaalat
 • luonnonsuojelualueet
 • vankilat
 • teollisuuslaitokset
 • merkittävät rakennukset.

Lisätietoa saat oman maasi kansalliselta ilmailuviranomaiselta.

Droonioperaattorit ja -lennättäjät

Artikkelimme droonioperaattoreista ja lennättäjistä sisältää yhteenvedon droonioperaattoriksi rekisteröitymisestä ja ohjeita lennättäjille turvallisesta drooni-ilmailusta.

Miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan asetuksen mukaan kansalliset ilmailuviranomaiset voivat hyväksyä lennokkikerhojen ja -yhdistysten kautta suoritetut rekisteröinnit. Jos liityt kerhon tai yhdistyksen jäseneksi, se voi suorittaa rekisteröinnin puolestasi.

Usein kysyttyä drooneista

EASA kuulee drooniyhteisöä tarkkaavaisesti ja haluaa edistää drooneja koskevan EU:n lainsäädännön tuntemusta. Virasto ylläpitää kattavaa kokoelmaa usein kysytyistä kysymyksistä, joista voi olla apua drooneja koskevissa asioissa.