Състезание с дрон и боравене с дрон с предпазни очила — изглед от първо лице (FPV)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Летенето с FPV дронове става с помощта на бордова камера, която предава видеоклипове на живо до очила, мобилни телефони или таблетни екрани. При летене в режим FPV виждате само образ от бордовата камера на дрона, докато той е извън зрителното ви поле. Това може да ограничи ситуационната ви осведоменост и може да доведе до дезориентация. Възможно е да не сте в състояние да пренасочите дрона навреме, за да предотвратите сблъсък и по този начин да създадете опасна ситуация за вас или други лица.

Съвет: Преди да управлявате FPV дрон с очила, първо трябва да се научите да управлявате дрон, докато го наблюдавате директно.

Случаи от практиката с FPV дронове

Състезания с дронове

Свободен стил и организирани състезания

Състезания с дронове и акробатика свободен стил Това превръща летенето с безпилотни летателни апарати в спорт. Пилотите на дронове носят дисплей, монтиран на главата, под формата на специални очила (или дори мобилни телефони, приспособени като очила), които се свързват директно с камера на борда на дрона, който управляват. Тази камера излъчва на живо сигнал от дрона към каската с очилата. Така сякаш пилотът е на самия дрон. 

Спасителни операции с дрон

Издирвателни и спасителни операции (SAR)

Издирвателните и спасителните операции (SAR) също се превърнаха във все по-използвано приложение на безпилотните летателни апарати благодарение на развитието на технологията FPV. Това позволява на издирващите и спасителните екипи да откриват пострадали в отдалечени райони, които може да са труднодостъпни.

Дроновете в земеделието

Земеделски дейности

В селското стопанство създадени за целта FPV канали улавят данни и изображения и позволяват по-лесно и безопасно пръскане на културите, тъй като пилотът може да автоматизира полета, докато следи FPV канала на живо.

Разрешени полети с FPV очила

Според Европейския регламент за безпилотните въздухоплавателни средства (ЕС) 2019/947 имате право да управлявате FPV дрон както в неограничените, така и в специфичните категории без пряк визуален контакт с дрона, както в свободен стил, така и като част от клуб, при условие че спазвате някои правила.

Самостоятелен полет с FPV дрон - свободен стил

 • Нуждаете се от „визуален наблюдател“, който да гарантира безопасността.
 • Не можете да извършвате полет над хора.
 • Трябва да летите извън населени места и на разстояние най-малко 150 метра от жилищни, търговски или промишлени зони,
 • ...и не по-високо от 120 метра надморска височина.
 • Не се допускат зрители.
 • Намирате се в неограничена категория, подкатегория A3.
 • За да управлявате FPV състезателен дрон, трябва да сте навършили 16 години, но се обърнете към националната авиационна служба, за да проверите дали във вашата страна има изключения.

FPV в клуб
 

 • Клубовете и сдруженията трябва да поискат разрешение за провеждане на състезание/събитие със зрители от своя национален авиационен орган или компетентен орган (вж. член 16 от правилата).
 • Състезанията се провеждат на специално проектирани писти за FPV състезания с дронове.
 • За състезания или събития със зрители операциите попадат в категорията „специфични“.
 • Участието на пилоти от държави, които не са членки на EASA, се нуждае от предварително разрешение от НАС.

В своите видеоклипове „Drone Master - Въведение в летенето с FPV дрон“ и „Летене с FPV дрон“ младежката академия DroneMasters ви показва как изглежда летенето с FPV.    

Благодарим на DroneMasters за споделянето !     

Ролята на прекия наблюдател

Когато извършвате полет с поставени очила, не можете да поддържате пряк визуален контакт с дрона. Регламентът позволява това, но ще трябва да разполагате с човек до вас, наблюдател, който да поддържа визуален контакт с дрона. Задачата на прекия наблюдател е да наблюдава дрона и да оглежда района около него за потенциални опасни ситуации и да се увери, че няма да застрашите други субекти (например въздухоплавателни средства, по-специално хеликоптери, други дронове, дървета, птици, сгради или хора).

Близост до пилота

Важно е визуалният наблюдател да е заедно с пилота на дистанционния дрон и да не е далеч от него.

Чист канал на общуване

Наблюдателят трябва да може да общува безпроблемно с пилота и да дава ясни инструкции как да се избегне потенциална опасна ситуация и, ако е необходимо, да посъветва за незабавно кацане, за да се избегне сблъсък.

Квалификация на наблюдателя

Визуалният наблюдател трябва да е запознат с правилата, но за него/нея няма изисквания за квалификации.

Безопасност за вас и другите - проучване на местоположението

Независимо дали се състезавате в клуб или летите свободен стил в обсега на видимост (VLOS), едно от нещата, които трябва да направите, когато пристигнете на мястото за летене, е да проучите местоположението.

Трябва да се уверите, че районът е безопасен за летене, че в него няма препятствия или хора (с изключение на тези, които са ангажирани с вашата дейност). Ако има други хора, трябва да ги инструктирате за възможните рискове и да им дадете ясни указания как да реагират в случай на авария.

Географски зони - въздушно пространство за вашия дрон

Географските зони за дронове са определени части от въздушното пространство, където операциите с дронове са улеснени, ограничени или изключени. В зоните са взети предвид рисковете, свързани с безопасността, неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни, сигурността и околната среда. Ето списък на някои от зоните с ограничен достъп:

 • Летища и аеродруми
 • Болници
 • Природни резервати
 • Затвори
 • Промишлени обекти
 • Сгради от особена важност

За повече информация се обърнете към националния надзорен орган във вашата страна.

Оператори и пилоти на дронове

В нашата статия „Експлоатация на дронове“ сме обобщили всичко, което трябва да знаете за това как да регистрирате дрона/дроновете като оператор и какво да направите, за да станете безопасен пилот на дронове;

Регламентът за безпилотните летателни апарати обаче дава възможност на националните авиационни органи да признават регистрации чрез клубове или сдружения за модели. Това означава, че ако се присъедините към някой клуб или асоциация, те могат да ви регистрират от ваше име.

Най-често задаваните от вас въпроси за дроновете

ЕААБ внимателно се вслушва в мнението на общността за безпилотни летателни апарати и иска да помогне за по-доброто разбиране на разпоредбите на ЕС за безпилотните летателни апарати. Поддържаме изчерпателно хранилище с често задавани въпроси, за да ви помогнем с вашите запитвания.