Závodění s dronem a/nebo létání s dronem pomocí brýlí – z pohledu první osoby (First Person View, FPV)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Při létání s FPV drony se využívá kamera na dronu, která živě přenáší video do brýlí, mobilního telefonu nebo na obrazovku tabletu. Při létání v režimu FPV máte k dispozici pouze obraz přenášený z kamery dronu, když je dron mimo vaše zorné pole. To může omezovat vaše situační povědomí a vést k dezorientaci. Je možné, že s dronem nebudete moci včas provést manévr, který by zabránil srážce, a zapříčiníte tak situaci nebezpečnou pro vás nebo ostatní.

Tip: Než začnete létat s dronem s pomocí brýlí, měli byste se nejprve naučit létat s dronem tak, že ho přímo sledujete.

Případy použití pro FPV drony

Závodění s dronem

Freestyle a organizované závody

Při závodění s dronem a freestyle akrobacii se létání s drony stává sportem. Piloti dronů mají na hlavě upevněnou obrazovku v podobě speciálních brýlí (nebo dokonce mobilních telefonů uzpůsobených podobným způsobem), které jsou přímo napojeny na kameru dronu, s nímž létají. Tato kamera vysílá živě přenos z dronu do brýlí. Je to jako kdyby pilot byl přímo na dronu. 

Záchranné operace s využitím dronů

Pátrací a záchranné operace

Díky rozvoji technologie FPV jsou drony čím dál větší měrou využívány také v rámci pátracích a záchranných operací. Tato technologie umožňuje pátracím a záchranným týmům lokalizovat zraněné na odlehlých místech, která mohou být těžko přístupná.

Drony v zemědělství

Využití v zemědělství

V zemědělství je možné prostřednictvím přenosu ze speciálních FPV dronů získávat data a obraz a umožnit tak jednodušší a bezpečnější postřik plodin, neboť pilot může při sledování živého přenosu z FPV dronu přizpůsobit jeho let.

Schválené létání s FPV brýlemi

Evropské nařízení o dronech (EU) 2019/947 povoluje létání s FPV dronem náležejícím do „otevřené“ i „specifické“ kategorie dronů bez udržování přímého očního kontaktu s dronem, formou freestyle či v klubu, ovšem za předpokladu, že jsou dodržena určitá pravidla.

Létání s FPV dronem formou freestyle

 • K zajištění bezpečnosti potřebujete „vizuálního pozorovatele“.
 • Nesmíte létat nad lidmi.
 • Můžete létat pouze mimo obydlené oblasti a ve vzdálenosti nejméně 150 metrů od rezidenčních, obchodních nebo průmyslových oblastí
 • ... a ve výšce maximálně 120 metrů.
 • Diváci nejsou povoleni.
 • Dron provozujete v otevřené kategorii, dílčí kategorii A3.
 • Abyste mohli létat se závodním FPV dronem, musí vám být nejméně 16 let. U vašeho vnitrostátního leteckého úřadu si můžete ověřit, zda pro vaši zemi platí nějaké výjimky.

FPV drony v klubech
 

 • Kluby a sdružení si musí u svého vnitrostátního leteckého úřadu nebo jiného příslušného orgánu vyžádat oprávnění k závodu nebo akci za přítomnosti diváků (viz článek 16 pravidel).
 • Závody se pořádají na speciálně navržených závodištích pro FPV drony.
 • U závodů či akcí za přítomnosti diváků spadá provoz dronů do „specifické“ kategorie.
 • Účast pilotů ze zemí, které nejsou členskými státy agentury EASA, musí předem schválit vnitrostátní letecký úřad.

Dobrou představu o tom, jak vypadá létání s FPV drony, si můžete udělat z videí DroneMasters Junior Academy Drone Master - Introduction to FPV Drone Flying (Drone Master – Úvod k létání s FPV drony) a Flying an FPV drone (Létání s FPV dronem).    

Děkujeme DroneMasters za sdílení!     

Úloha vizuálního pozorovatele

Pokud létáte a máte na sobě brýle, nemůžete udržovat přímý vizuální kontakt s dronem. Nařízení vám umožňuje létat, ale budete muset mít u sebe další osobu, pozorovatele, který bude dron sledovat. Úkolem vizuálního pozorovatele je sledovat dron a dívat se kolem s cílem odhalit jakoukoli možnou nebezpečnou situaci a zajistit, abyste neohrožovali druhé (např. letadla, zejména vrtulníky, jiné drony, stromy, ptáky, budovy nebo osoby).

Blízkost k pilotovi

Je velice důležité, aby vizuální pozorovatel byl hned vedle pilota dálkově řízeného dronu, a nikoli někde opodál.

Jasná komunikace

Pozorovatel musí být schopen nerušeně komunikovat s pilotem a dávat jasné instrukce za účelem vyvarování se jakékoli potenciálně nebezpečné situace a v případě potřeby dát pokyn k okamžitému přistání, aby nedošlo ke srážce.

Kvalifikace pozorovatele

Vizuální pozorovatel musí být obeznámen s pravidly, ale žádná kvalifikace zapotřebí není.

Zajištění bezpečnosti pro sebe i ostatní – prohlídka místa

Ať již s dronem závodíte v klubu, nebo se věnujete freestylu v režimu provozu ve vizuálním dohledu (VLOS), jakmile dorazíte na místo létání, musíte provést prohlídku místa.

Musíte se ujistit, že v dané oblasti je létání bezpečné, že se v ní nenachází žádné překážky ani lidé (kromě těch zapojených do vaší aktivity). Pokud tam jsou jiní lidé, musíte je informovat o možných rizicích a dát jim jasné pokyny, jak reagovat v případě mimořádné situace.

Zeměpisné zóny - vzdušný prostor pro váš dron

Zeměpisné zóny pro drony jsou určité části vzdušného prostoru, ve kterých je provoz dronů umožněn, omezen nebo vyloučen. Tyto zóny zohledňují rizika týkající se bezpečnosti, soukromí, ochrany osobních údajů, ochrany před protiprávními činy nebo životního prostředí. Mezi zóny, kde je létání s drony omezeno, například patří:

 • letiště,
 • nemocnice,
 • přírodní rezervace,
 • věznice,
 • průmyslová zařízení,
 • významné budovy.

Více informací o vaší zemi vám poskytne vnitrostátní letecký úřad.

Provozovatelé a piloti dronů

Vše, co potřebujete vědět o tom, jak registrovat drony jako provozovatel a co dělat, abyste se stali jejich bezpečným pilotem, jsme shrnuli v našem článku Provozovatelé a piloti dronů.

Nařízení o dronech však vnitrostátním leteckým úřadům umožňuje uznávat registrace provedené prostřednictvím klubů a sdružení leteckých modelářů. To znamená, že pokud se stanete členem klubu nebo sdružení, mohou vás vaším jménem zaregistrovat.

Vaše nejčastěji kladené dotazy týkající se dronů

Agentura EASA bedlivě naslouchá komunitě zabývající se létáním s drony a snaží se přispět k lepšímu pochopení předpisů EU týkajících se dronů. Zpřístupňujeme obsáhlý soubor často kladených otázek s cílem pomoci vám nalézt odpovědi na vaše otázky.