Bepiločių orlaivių lenktynės ir bepiločio orlaivio skraidinimas dėvint akinius. Pirmojo asmens vaizdo (angl. First Person View, FPV) funkcija

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Bepiločiame orlaivyje su FPV funkcija įmontuota kamera, iš kurios vaizdas tiesiogiai perduodamas į akinius, mobiliuosius telefonus ar planšečių ekranus. Skraidinant FPV režimu, matote tik bepiločio orlaivio kameros perduodamus vaizdus, nors paties bepiločio orlaivio nematote. Dėl to galite nežinoti tikrosios padėties ir klaidingai ją suvokti. Jums gali nepavykti laiku suvaldyti bepiločio orlaivio ir išvengti susidūrimo. Taip nesaugioje padėtyje atsidursite ir jūs, ir kiti.

Patarimas Prieš skraidindami FPV bepilotį orlaivį dėvėdami akinius, iš pradžių išmokite jį skraidinti žiūrėdami į jį tiesiogiai.

Naudokite FPV dėklus

Bepiločių orlaivių lenktynės

Laisvojo stiliaus ir organizuotos lenktynės

Bepiločių orlaivių lenktynės ir laisvojo stiliaus akrobatinis skraidinimas. Toks bepiločių orlaivių skraidinimas tampa sportu. Bepiločių orlaivių pilotai dėvi kaip specialius akinius įmontuotus šalminius monitorius (ar net akiniams pritaikytus mobiliuosius telefonus), kurie prisijungia tiesiai prie jūsų skraidinamo bepiločio orlaivio kameros. Ši kamera informaciją iš bepiločio orlaivio tiesiogiai perduoda akinių įrenginiui. Taip lyg pilotas pats sėdėtų bepiločiame orlaivyje. 

Gelbėjimo naudojant bepiločius orlaivius operacijos

Paieška ir gelbėjimas

Ištobulėjus FPV technologijai, bepiločiai orlaiviai taip pat vis dažniau naudojami paieškos ir gelbėjimo operacijose. Taip paieškos ir gelbėjimo komandos gali nustatyti nukentėjusiųjų, esančių atokiose vietovėse, į kurias sunku patekti, buvimo vietą.

Bepiločių orlaivių naudojimas žemės ūkyje

Žemės ūkio veikla

Žemės ūkio srityje atitinkama FPV transliacija užfiksuoja duomenis ir vaizdus, ir taip galima lengvai ir saugiai purkšti pasėlius, nes pilotas gali automatizuoti skrydį tuo pačiu stebėdamas tiesiogiai FPV transliaciją.

Autorizuotas skrydis naudojant FPV akinius

Europos bepiločių orlaivių reglamentu (ES) 2019/947 FPV bepilotį orlaivį leidžiama skraidinti atliekant tiek atvirosios kategorijos, tiek specialiosios kategorijos skrydžius, neprivalant nuolat tiesiogiai matyti bepilotį orlaivį, laisvuoju stiliumi arba su klubu, jei laikotės kai kurių taisyklių.

FPV bepilotis orlaivis, skraidinimas tik jums būdingu, laisvuoju stiliumi

 • Kad skrydis būtų saugus, jums reikalingas tiesioginis stebėtojas.
 • Bepiločio orlaivio negalite skraidinti virš žmonių.
 • Jį turite skraidinti ne virš miesto apgyvendintų zonų ir bent 150 metrų atstumu nuo gyvenamųjų, komercinių ar pramoninių zonų,
 • ... ne didesniame nei 120 metrų aukštyje.
 • Žiūrovams dalyvauti neleidžiama.
 • Vykdote atvirosios kategorijos A3 pakategorės skrydį.
 • Kad galėtumėte skraidinti FPV lenktyninį bepilotį orlaivį, jums turi būti ne mažiau kaip 16 metų, tačiau pasiteiraukite savo nacionalinės aviacijos institucijos, ar jūsų šalyje netaikomos išimtys.

FPV skraidinimas klubuose
 

 • Norėdami surengti lenktynes ir (arba) renginius, kuriuose dalyvauja žiūrovai, klubai ir asociacijos nacionalinei aviacijos institucijai ar kompetentingai institucijai turi pateikti prašymą suteikti leidimą (žr. taisyklių 16 straipsnį).
 • Lenktynės vyksta specialiose FPV bepiločių orlaivių lenktynėms skirtose trasose.
 • Lenktynės ar renginiai, kuriuose dalyvauja žiūrovai, priskiriami specialiajai skrydžių kategorijai.
 • Kad galėtų dalyvauti ne EASA valstybių narių pilotas, reikalingas išankstinis NAI leidimas.

Savo vaizdo siužetuose „Bepiločio orlaivio meistras. Įvadas į skraidymą FPV bepiločiu orlaiviu“ ir „FPV bepiločio orlaivio skraidinimas“ „DroneMasters Junior Academy“ pristato, kaip vyksta skrydis FPV.    

Ačiū, bepiločio orlaivio meistrai, kad dalinatės!     

Tiesioginio stebėtojo vaidmuo

Jei vykdote skrydį dėvėdami akinius, bepiločio orlaivio negalite matyti tiesiogiai. Pagal reglamentą skrydžius vykdyti vis dar leidžiama, bet jums bus reikalingas šalia esantis asmuo – bepiločio orlaivio iš akiš neišleidžiantis stebėtojas. Tiesioginio stebėtojo užduotis – žiūrėti į bepilotį orlaivį ir stebėti aplink esančią zoną, kad joje nekiltų galimų pavojingų situacijų, pasirūpinti, kad jūs nekeltumėte pavojaus kitiems (pvz., orlaiviams, ypač sraigtasparniams, kitiems bepiločiams orlaiviams, medžiams, paukščiams, pastatams ar žmonėms).

Atstumas iki piloto

Svarbu, kad tiesioginis stebėtojas stovėtų greta bepiločio orlaivio nuotolinio piloto ir netoli.

Aiškus informacijos perdavimas

Stebėtojas turi turėti sąlygas netrukdomas bendrauti su pilotu ir jam pateikti aiškius nurodymus, kaip išvengti galimos pavojingos situacijos ir, jei reikia, įspėti nedelsiant nutupdyti orlaivį, kad būtų išvengta susidūrimo.

Stebėtojo kvalifikacija

Tiesioginis stebėtojas turi būti susipažinęs su taisyklėmis, bet neprivalo turėti tam tikros kvalifikacijos.

Užtikrinti jūsų ir kitų saugumą – vietovės žvalgymas

Nesvarbu, ar dalyvaujate lenktynėse su klubu, ar vykdote tiesiogiai matomą skrydį (VLOS) laisvuoju stiliumi, pirmiausia ką turite padaryti atvykę į skraidinimo vietą – tai išžvalgyti vietovę.

Turite pasirūpinti, kad vieta būtų saugi skrydžiui ir kad skraidinimo vietoje nebūtų kliuvinių ar žmonių (išskyrus jūsų skrydyje dalyvaujančius žmones). Jei toje vietoje yra kitų žmonių, turite juos informuoti apie galimą riziką ir pateikti jiems aiškius nurodymus, kaip elgtis avarijos atveju.

Geografinės zonos – jūsų bepiločiam orlaiviui skirta erdvė.

Bepiločių orlaivių geografinės zonos yra tam tikros oro erdvės dalys, kuriose leidžiamas, ribojamas arba draudžiamas bepiločių orlaivių skraidymas. Šiose zonose atsižvelgiama į riziką, susijusią su saugumu, privatumu, asmens duomenų apsauga, sauga ir aplinka. Čia pateikiamas kelių ribojamų zonų sąrašas:

 • oro uostai ir aerodromai
 • ligoninės
 • draustiniai
 • kalėjimai
 • pramoniniai įrengimai
 • svarbūs pastatai

Daugiau išsamesnės informacijos apie savo šalį teiraukitės nacionalinės aviacijos institucijos.

Bepiločių orlaivių naudotojai ir nuotoliniai pilotai

Visa tai, ką turite žinoti kaip naudotojas apie savo bepiločio orlaivio (-ių) registraciją ir kaip tapti saugių bepiločio orlaivio skrydžių pilotu, apibendrinome mūsų straipsnyje „Bepiločių orlaivių naudotojai ir nuotoliniai pilotai“.

Tačiau bepiločių orlaivių naudojimą reglamentuojančiuose nuostatuose numatyta galimybė NAI pripažinti registracijas per aviamodeliavimo klubus ir asociacijas. Tai reiškia, kad jei būsite klubo ar asociacijos nariu, jie gali jus įregistruoti jūsų vardu.

Dažniausiai užduodami klausimai apie bepiločius orlaivius

EASA atidžiai įsiklauso į bepiločių orlaivių bendruomenės nuomonę ir nori skatinti geresnį ES bepiločių orlaivių naudojimą reglamentuojančių nuostatų supratimą. Mes tvarkome išsamią DUK saugyklą, kur rasite atsakymus į savo klausimus.