Droonide võidusõidud ja drooni lennutamine prillide abil – juhivaade (First Person View (FPV))

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

FPV-droonide lennutamisel kasutatakse pardakaamerat, mis edastab reaalajas video prillidele, mobiiltelefonile või tahvelarvutile. FPV-režiimis lennutamine toimub üksnes drooni pardakaamerast edastatud vaate kaudu, sest droon on piloodi vaatekaugusest väljas. See võib vähendada olukorrateadlikkust ja põhjustada orienteerumisraskusi. Piloodil ei pruugi olla võimalik drooni aegsasti manööverdada, et vältida kokkupõrget, ja seega võib ta tekitada endale või teistele ohtliku olukorra.

Nõuanne: Enne FPV-drooni lennutamist prillide abil õppige drooni juhtima seda visuaalselt jälgides.

FPV-lennu kasutusviisid

Droonide võidusõidud

Vabastiilis ja klubide korraldatud võidusõidud

Droonide võidusõidud ja vabastiilis akrobaatika See muudab droonide lennutamise spordialaks. Droonipiloodid kannavad kuvarprille (s.o eriprille või isegi prillideks kohandatud mobiiltelefone), mis on otseühenduses lennutatava drooni pardakaameraga. Droonikaamera edastab droonist otseülekande prillidesse. Piloodile jääb mulje, otsekui viibiks ta ise drooni pardal. 

Päästeoperatsioonid droonide abil

Otsingu- ja päästetegevus

Tänu FPV-tehnoloogia arengule on otsingu- ja päästetegevusest saanud üks enam kasutatavaid droonirakendusi. See võimaldab otsingu- ja päästerühmadel leida vigastatud inimesi kaugetes ja raskesti ligipääsetavates piirkondades.

Põllumajandusdroonid

Põllumajandustegevus

Põllumajanduses edastatakse andmeid ja kujutisi spetsiaalse FPV-ülekande kaudu. See muudab põllukultuuride pritsimise lihtsamaks ja ohutumaks, sest piloot saab lennutada drooni automaatselt, jälgides samas FPV-otseülekannet.

Loakohane droonilennutamine FPV-prillide abil

Euroopa droonimäärus (EL) 2019/947 lubab lennutada FPV-droone nii avatud kui ka erikategooriates, hoidmata drooniga silmsidet, vabastiilis või klubis, kui piloot järgib teatud eeskirju.

FPV-drooni vabastiilis lennutamine

 • Ohutuse tagamiseks on vaja visuaalset vaatlejat.
 • Drooni ei tohi lennutada inimeste kohal.
 • Drooni tohib lennutada väljaspool tiheasustusega linnapiirkondi ning vähemalt 150 meetri kaugusel elamu-, kaubandus- või tööstuspiirkondadest
 • … ja mitte kõrgemal kui 120 meetrit.
 • Pealtvaatajad ei ole lubatud.
 • Piloot tegutseb avatud kategooria alamkategoorias A3.
 • FPV-võidusõidudrooni piloot peab olema vähemalt 16 aastat vana, aga küsige oma riigi lennundusametilt, kas teie riigis on erandeid.

FPV-drooni lennutamine klubides
 

 • Klubid ja ühendused peavad pealtvaatajatega võidusõidu/ürituse jaoks küsima luba riiklikult lennundusametilt või pädevalt asutuselt (vt määruse artikkel 16).
 • Võidusõidud toimuvad FPV-droonide spetsiaalsetel võidusõiduradadel.
 • Pealvaatajatega võidusõitude/ürituste käitamine kuulub erikategooria alla.
 • Riikliku lennundusameti luba tuleb küsida ka juhul, kui osalevad EASAsse mittekuuluvatest riikidest pärit piloodid.

Noorte droonipilootide akadeemia videotest Droonipiloot – sissejuhatus FPV-drooni lennutamisse ja FPV-drooni lennutamine võite näha, kuidas toimub FPV-drooni lennutamine.    

Aitäh droonipilootide akadeemiale videote jagamise eest!     

Visuaalse vaatleja roll

Kui lennutate drooni prillide abil, ei saa te hoida drooniga otsest visuaalkontakti. Eeskirjad lubavad teil drooni lennutada, aga teie kõrval peab olema vaatleja, kes jälgib drooni visuaalselt. Visuaalse vaatleja ülesanne on jälgida drooni ja lennupiirkonda võimalike ohuolukordade tuvastamiseks ning tagada, et te ei ohustaks teisi (nt õhusõidukeid, eelkõige helikoptereid, teisi droone, puid, linde, hooneid ega inimesi).

Lähedus piloodile

On oluline, et visuaalne vaatleja oleks drooni kaugpiloodi lähedal, mitte temast eemal.

Selge suhtlus

Vaatleja peab saama piloodiga takistamatult suhelda ja anda talle selgeid juhiseid, kuidas ennetada potentsiaalselt ohtlikku olukorda, ja paluda tal vajaduse korral droon kohe maandada kokkupõrke ärahoidmiseks.

Vaatleja kvalifikatsioonid

Visuaalne vaatleja peab teadma eeskirju, aga tal ei pea olema erikvalifikatsioone.

Enda ja teiste ohutuse haldamine – lennutuskohta kontrollimine

Ükskõik, kas lennutate võidusõidudrooni klubis või visuaalse otsenähtavuse (VLOS) vabastiilis, peate kohale saabudes kontrollima lennutuskohta.

Peate tagama, et teie valitud lennutuskohas oleks drooni lennutada ohutu, et seal ei oleks takistusi ega inimesi (v.a lennutamises osalejad). Kui lennutuskohas on teisi inimesi, peate selgitama neile võimalikke riske ja andma neile selged hädaolukorras käitumise juhised.

Geograafilised tsoonid – teie drooni õhuruum

Droonide geograafilised tsoonid on teatavad õhuruumiosad, kus droonide lennutamine on lubatud, piiratud või keelatud. Need tsoonid hõlbustavad ohutus-, privaatsus-, andmekaitse-, julgeoleku- ja keskkonnariskide haldamist. Keelualad on näiteks järgmised:

 • lennujaamad ja lennuväljad
 • haiglad
 • looduskaitsealad
 • vanglad
 • tööstusrajatised
 • olulised hooned

Küsige oma riigi lennundusametilt teavet oma riigi tingimuste kohta.

Droonikäitajad ja -piloodid

Kokkuvõtte kõigist vajalikest teadmistest, kuidas registreeruda drooni(de) käitajana ja mida teha, et saada ohutuks droonipiloodiks, on meie artiklis „Droonikäitajad ja -piloodid“.

Droonimäärus annab riiklikele lennuametitele siiski võimaluse tunnustada registreerimisi mudelõhusõidukite klubide ja ühenduste kaudu. See tähendab, et kui liitute klubi või ühendusega, saavad nad teid ise registreerida.

Korduvad küsimused droonide kohta

EASA on ühenduses droonihuviliste kogukonnaga ja soovib edendada ELi droonieeskirjade paremat mõistmist. Meil on ülevaatlik küsimuste ja vastuste loetelu, et vastata teie päringutele.