Drönarracing och flygning av drönare med anslutna FPV-glasögon

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Drönare med FPV-teknik (First Person View) är utrustade med en ombordkamera som direktöverför vad den ”ser” till ett par anslutna glasögon, en mobiltelefon eller en pekplatta. När du flyger i FPV-läge överförs den video som drönarkameran registrerar till glasögonen, men du ser inte själva drönaren. Detta kan begränsa din situationsmedvetenhet och i värsta fall leda till att du förlorar den rumsliga orienteringen. Du kanske inte hinner manövrera drönaren i tid för att undvika en kollision och riskerar därmed att förorsaka en farlig situation för dig och andra.

Tips: Innan du använder specialglasögon för att flyga en FPV-drönare bör du lära dig att flyga den samtidigt som du ser den.

Använd specialväskor för FPV-drönare.

Drönarracing

Freestyle (fri flygning) och organiserade lopp

Drönarracing och akrobatisk freestyle-flygning Så blir flygning av drönare en sport. Drönarpiloter använder en slags specialglasögon som består av en huvudmonterad skärm (eller ibland mobiltelefoner som monteras framför ögonen) som är direktanslutna till drönarens ombordkamera. Kameran strömmar allt som den ”ser” till fjärrpilotens headset, vilket ger piloten en känsla av att han eller hon sitter ombord på drönaren och flyger. 

Räddningsinsatser med drönare

Sök- och räddningsinsatser

Tack vare FPV-tekniken används drönare också allt oftare vid sök- och räddningsinsatser. Detta gör det till exempel möjligt för räddningsteam att hitta skadade personer i svåråtkomliga områden.

Drönare inom jordbruket

Arbetsuppgifter inom jordbruket

Inom jordbruket används anpassade FPV-flöden som samlar in data och bilder för att underlätta säkrare besprutning av grödor. Autonom drift kan aktiveras så att piloten kan fokusera på FPV-flödet.

Godkänd flygning av FPV-drönare

Enligt förordning (EU) 2019/947 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg är det tillåtet att flyga FPV-drönare både inom den ”öppna” kategorin och i ”specifika” drönarkategorier utan att ha drönaren inom synhåll, antingen genom freestyle-flygning eller flygning inom en klubb, under förutsättning att vissa regler följs.

Flygning av FPV-drönare på egen hand – freestyle-flygning

 • En ”visuell observatör” måste medverka för att garantera säkerheten.
 • Du måste flyga på ett säkert avstånd från människor och får inte flyga över folksamlingar.
 • Du får inte flyga över bebodda stadsområden och måste vid flygning hålla drönaren på minst 150 meters avstånd från bostadsområden, affärsområden och industriområden.
 • Du får inte flyga på högre höjd än 120 meter.
 • Det är inte tillåtet att flyga inför publik.
 • Du flyger inom den öppna kategorin, underkategori A3.
 • Du måste ha fyllt 16 år för att få flyga en racingdrönare av FPV-typ, men du kan kontakta ditt lands luftfartsmyndighet för att kontrollera om du kan omfattas av undantag.

FPV-flygning i klubbar
 

 • När klubbar och föreningar vill anordna ett race eller ett evenemang som inbegriper drönarflygning inför publik måste tillstånd sökas hos den nationella luftfartsmyndigheten eller hos en annan behörig myndighet i förekommande fall (se artikel 16 i reglerna).
 • Tävlingarna äger rum på särskilt utformade banor för drönarracing.
 • Aktivitet inom denna typ av tävlingar och andra evenemang inför publik ingår i den ”specifika” kategorin.
 • Piloter från andra länder än Easas medlemsländer måste på förhand söka tillstånd hos den nationella luftfartsmyndigheten.

I videoklippen ”Drone Master - Introduction to FPV Drone Flying” och ”Flying an FPV drone” från DroneMasters Junior Academy kan du se hur det ser ut när man flyger en FPV-drönare.    

Vi tackar DroneMasters för att vi fått ta del av detta!     

Den visuella observatörens roll

När man använder specialglasögonen är det svårt att samtidigt se drönaren i luften. Enligt förordningen är det trots detta tillåtet att flyga, men du måste ha en person bredvid dig som håller koll på drönaren. Den visuella observatörens uppgift är att följa drönaren med blicken och se åt vilket håll den är på väg för att varna i tid vid eventuella risksituationer så att ingen utsätts för fara (det kan gälla allt från andra luftfartyg såsom helikoptrar och andra drönare till träd, fåglar, byggnader och människor).

Vistas nära piloten

Det är viktigt att den visuella observatören hela tiden befinner sig i närheten av piloten.

Tydlig kommunikation

Observatören måste kunna tala direkt till piloten och kunna ge tydliga anvisningar om hur eventuella farosituationer ska undvikas samt uppmana till omedelbar landning om en kollisionsrisk identifieras.

Observatörens förkunskaper

Den visuella observatören måste känna till reglerna men behöver inte ha några särskilda förkunskaper i övrigt.

Platsrekognoscering – för din och andras säkerhet

Oavsett om du flyger drönare inom en klubb eller på egen hand inom synhåll måste du alltid reka platsen där du tänkt flyga.

Du måste försäkra dig om att platsen är säker för flygning och att inga hinder eller människor (förutom de personer som assisterar dig) finns i området där du tänkt flyga. Om du har sällskap av fler personer måste du instruera dem om riskerna och på ett tydligt sätt förklara hur de ska gå till väga om en olycka skulle inträffa.

Geografiska zoner som delar in luftrummet för drönare

Den behöriga myndigheten har delat in delar av luftrummet i så kallade ”geografiska UAS-zoner” för att underlätta, begränsa eller utesluta drift av drönare i syfte att ta itu med de risker för säkerhet, personlig integritet, skydd av personuppgifter, luftfartsskydd eller miljö som följer av drift av drönare. Exempel på zoner med begränsningar:

 • Flygplatser och flygfält
 • Sjukhus
 • Naturreservat
 • Kriminalvårdsanstalter
 • Industrianläggningar
 • Viktiga byggnader

För närmare information om vad som gäller i ditt land, kontakta ditt lands luftfartsmyndighet.

Drönaroperatörer och drönarpiloter

I vår artikel om drönaroperatörer och drönarpiloter har vi sammanfattat det du behöver veta om hur man registrerar sin drönare som operatör och vad du behöver göra för att bli en säker drönarpilot.

Enligt EU-förordningen som reglerar drönare är det dock även möjligt för nationella luftfartsmyndigheter att godta registreringar som görs genom modellflygklubbar och modellflygföreningar. Om du är med i en sådan klubb eller förening kan de med andra ord sköta registreringen åt dig.

Vanliga frågor om drönare

Easa strävar efter att nå ut med och tydliggöra EU-reglerna om drönare och är därför också lyhörd för synpunkter från alla som är engagerade i drönarflygning. Vi har en omfattande avdelning med frågor och svar för att hjälpa dig om du har frågor.