Wyścigi dronów i latanie dronem w goglach – podgląd na żywo (ang. First Person View, FPV)

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

W lataniu dronem z podglądem na żywo wykorzystuje się kamerę pokładową, która przekazuje obraz na żywo do gogli, telefonów komórkowych lub ekranów tabletów. Latając w trybie FPV, pilot ma dyspozycji jedynie wizję przekazywaną z kamery pokładowej drona, podczas gdy dron znajduje się poza zasięgiem wzroku pilota. Może to ograniczać orientację w terenie. Manewrowanie dronem tak, aby zapobiec kolizji może nie być wykonalne, co potencjalnie stwarza niebezpieczną sytuację dla samego pilota lub innych osób.

Wskazówki: Zanim zaczniesz latać swoim dronem FPV z goglami, najpierw naucz się latać swoim dronem, bezpośrednio go obserwując.

Używaj osłon dla FPV

Wyścigi dronów

Wyścigi freestyle'owe i zorganizowane

Wyścigi dronów i akrobatyka freestyle'owa. To sprawia, że latanie dronami staje się sportem. Piloci dronów noszą wyświetlacz montowany na głowie w postaci specjalnych gogli (lub nawet telefonów komórkowych przystosowanych jako gogle), które łączą się bezpośrednio z kamerą na pokładzie drona, którym kierują. Kamera ta przekazuje obraz na żywo z drona do gogli. Jest więc tak, jakby pilot znajdował się na samym dronie. 

Działania ratownicze z wykorzystaniem dronów

Działania poszukiwawczo-ratownicze (SAR)

Również w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) drony wykorzystuje się coraz częściej dzięki rozwojowi technologii FPV. Zespoły poszukiwawcze i ratownicze są w stanie przy ich pomocy zlokalizować poszkodowane osoby w odległych miejscach, do których dostęp może być utrudniony.

Drony w rolnictwie

Działalność rolnicza

W przypadku działalności rolniczej specjalne kanały FPV zbierają dane i obrazy oraz umożliwiają łatwiejsze i bezpieczniejsze opryskiwanie upraw, ponieważ pilot może zautomatyzować lot, monitorując jednocześnie kanał FPV na żywo.

Dozwolone latanie z goglami FPV

Europejskie rozporządzenie w sprawie dronów (UE) 2019/947 zezwala na latanie dronem FPV zarówno w kategoriach otwartych, jak i szczególnych bez utrzymywania dronów w zasięgu widoczności wzrokowej, zarówno w trybie freestyle, jak i w klubie, pod warunkiem przestrzegania określonych zasad.

Latanie dronem FPV na własną rękę – freestyle

 • Do zapewnienia bezpieczeństwa potrzebny jest „obserwator”.
 • Nie możesz przelatywać nad ludźmi.
 • Musisz latać poza miejskimi obszarami zaludnionymi i w odległości co najmniej 150 metrów od obszarów mieszkalnych, handlowych lub przemysłowych
 • ... i na wysokości maksymalnie 120 metrów.
 • Obecność widzów jest niedozwolona.
 • Latasz w kategorii otwartej, w podkategorii A3.
 • Aby latać dronem wyścigowym FPV, musisz mieć co najmniej 16 lat, ale skontaktuj się z krajowym organem lotnictwa cywilnego, aby sprawdzić, czy w Twoim kraju przewidziane są odstępstwa.

FPV w klubach
 

 • Kluby i stowarzyszenia muszą wystąpić o zezwolenie na wyścig / imprezę z udziałem widzów do krajowego organu lotnictwa cywilnego lub właściwego organu (patrz art. 16 przepisów).
 • Wyścigi odbywają się na specjalnie zaprojektowanych torach wyścigowych dla dronów FPV.
 • W przypadku wyścigów lub imprez z udziałem widzów należy je zakwalifikować do kategorii „szczególnej”.
 • Udział pilotów z krajów nie należących do EASA wymaga wcześniejszej zgody krajowego organu lotnictwa cywilnego.

W swoich filmach Drone Master - Introduction to FPV Drone Flying i Flying an FPV drone DroneMasters Junior Academy pokazuje jak wygląda latanie FPV.    

Dziękujemy DroneMasters za udostępnienie filmów!     

Rola obserwatora

Gdy latasz z założonymi goglami, nie możesz utrzymywać bezpośredniego kontaktu wzrokowego z dronem. Rozporządzenie zezwala na latanie w ten sposób, ale trzeba będzie mieć obok siebie osobę – obserwatora – która pilnuje drona. Zadaniem obserwatora jest śledzenie drona wzrokiem i skanowanie otaczającego terenu pod kątem potencjalnych sytuacji zagrożenia oraz upewnianie się, że dron nie zagraża innym stronom (np. statkom powietrznym, zwłaszcza śmigłowcom, innym dronom, drzewom, ptakom, budynkom lub ludziom).

Odległość od pilota

Ważne jest, aby obserwator znajdował się obok pilota drona, a nie w dużej odległości od niego.

Jasna komunikacja

Obserwator musi być w stanie bez zakłóceń komunikować się z pilotem i udzielać jasnych instrukcji dotyczących unikania sytuacji potencjalnego zagrożenia, a w razie potrzeby doradzać natychmiastowe lądowanie w celu uniknięcia kolizji.

Kwalifikacje obserwatora

Obserwator musi znać zasady, ale nie musi mieć żadnych konkretnych kwalifikacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym – rozpoznanie miejsca

Niezależnie od tego, czy ścigasz się w klubie, czy wykonujesz loty freestyle’owe w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS), jedną z rzeczy, którą musisz zrobić po przybyciu na miejsce latania, jest rozpoznanie miejsca.

Musisz upewnić się, że teren jest bezpieczny do latania, że w obszarze, w którym latasz nie ma żadnych przeszkód ani ludzi (poza tymi, którzy są związani z Twoim lotem). Jeśli na miejscu są inne osoby, należy je poinstruować o możliwych zagrożeniach i udzielić im wyraźnych instrukcji, jak mają reagować w przypadku zagrożenia.

Strefy geograficzne – przestrzeń powietrzna dla Twojego drona

Strefy geograficzne dronów to określone części przestrzeni powietrznej, które ułatwiają, ograniczają lub wykluczają operacje dronów. Strefy dotyczą zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych i środowiskiem. Oto lista niektórych stref ograniczonych:

 • Porty lotnicze i lądowiska
 • Szpitale
 • Rezerwaty przyrody
 • Zakłady karne
 • Obiekty przemysłowe
 • Obiekty o dużym znaczeniu

Więcej informacji na temat zasad panujących w danym kraju można znaleźć w krajowym organie lotnictwa cywilnego.

Operatorzy i piloci dronów

Wszystko, co należy wiedzieć na temat tego, jak zarejestrować swój dron jako operator oraz co należy zrobić, aby bezpiecznie pilotować drony podsumowaliśmy w artykule „Operatorzy i piloci dronów”.

Rozporządzenie w sprawie dronów umożliwia jednak krajowym organom lotnictwa cywilnego uznawanie rejestracji za pośrednictwem klubów modelarskich i stowarzyszeń. Oznacza to, że jeśli wstąpisz do klubu lub stowarzyszenia, mogą one zarejestrować Cię w Twoim imieniu.

Najczęściej zadawane pytania na temat dronów

EASA uważnie wsłuchuje się w głos społeczności operatorów dronów i pragnie lepszego zrozumienia unijnych regulacji dotyczących dronów. Prowadzimy obszerne repozytorium najczęściej zadawanych pytań (FAQ), które pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania.