Πιστοποίηση τύπου πλήρως ηλεκτρικού αεροσκάφους από τον EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Η πρώτη παγκόσμια πιστοποίηση τύπου πλήρως ηλεκτρικού αεροσκάφους από τον EASA τον Ιούνιο του 2020 αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στην αναζήτηση περιβαλλοντικά βιώσιμων αεροπορικών μεταφορών.

Συνεργασία μεταξύ του κλάδου και του EASA

PipistrelPipistrel Η πιστοποίηση, η οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από τρία έτη, υπήρξε δυνατή αποκλειστικά στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χάρη στη στενή συνεργασία μεταξύ του κατασκευαστή αεροσκαφών (Pipistrel) και του EASA.

Ο κοινός στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι το αεροσκάφος πληροί το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται για την πιστοποίηση.

Το έργο προσέφερε επίσης σημαντικά διδάγματα που υποστηρίζουν μελλοντικές πιστοποιήσεις ηλεκτροκίνητων κινητήρων και αεροσκαφών.

Προσέγγιση πιστοποίησης δύο φάσεων

Το έργο πιστοποίησης αναπτύχθηκε σε δύο φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορούσε τις τυπικές δραστηριότητες πιστοποίησης που αφορούσαν το αεροσκάφος, ενώ παράλληλα διεξήχθη ένα συντονισμένο πρόγραμμα πτητικών δοκιμών με τη χρήση στόλου (μη πιστοποιημένων) Alpha-Electros βάσει πτητικής άδειας του EASA.

Η δυνατότητα χειρισμού αεροσκάφους παρόμοιου τύπου έδωσε στην ομάδα του EASA πρόσβαση στα επιχειρησιακά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη δραστηριότητα πιστοποίησης, επισημαίνοντας παράλληλα τις επιχειρησιακές ανάγκες ώστε να καταστεί δυνατή η ηλεκτρική αεροπορία.

Άμεση προσωπική εμπειρία σε πτήση με ηλεκτρικό αεροσκάφος

Κατά τη διάρκεια αυτών των έργων, ο EASA απέκτησε άμεση προσωπική εμπειρία στον τομέα των πτήσεων με ηλεκτρικά αεροσκάφη, μαθαίνοντας περισσότερα για τις μπαταρίες και τα συστήματα διαχείρισής τους, καθώς και για τις μονάδες ισχύος ηλεκτρικών κινητήρων.

Εξελίξεις και περαιτέρω έργα πιστοποίησης

Virus PipistrelΤο πρώτο πιστοποιημένο πλήρως ηλεκτρικό αεροσκάφος είναι ένα Virus Pipistrel το οποίο αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη δυνατότητα χρήσης νέων συνθέσεων μονάδων παραγωγής ισχύος αεροσκαφών, όπως ο υβριδικός συνδυασμός εμβόλων και μονάδων ηλεκτρικής ισχύος. Οι υβριδικές μονάδες παραγωγής ισχύος συνδυάζουν τα οφέλη της μεγαλύτερης αντοχής και της παράλληλης διατήρησης της αποδοτικής μεταφοράς ισχύος που συνδέεται με τους ηλεκτρικούς κινητήρες. 

Επισκεφθείτε και γίνετε μέλος της κοινότητας Γενικής Αεροπορίας του EASA

Εάν είστε λάτρεις της Γενικής Αεροπορίας, η κοινότητα Γενικής Αεροπορίας αποτελεί το ιδανικό μέρος για να συναντήσετε άλλους λάτρεις και να μοιραστείτε μαζί τους το πάθος σας.