Αστική εναέρια κινητικότητα

UAM

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Δεδομένου ότι ο αριθμός των ατόμων που ζουν στις αστικές περιοχές αυξάνεται κατά περίπου 3 % κάθε δεκαετία, οι μεταφορές στις αστικές περιοχές αναμένεται να καταστούν ακόμη πιο δύσκολες από όσο είναι επί του παρόντος.

Η αστική εναέρια κινητικότητα είναι ένα νέο σύστημα αεροπορικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων μέσα σε πυκνοκατοικημένα και οικοδομημένα περιβάλλοντα και γύρω από αυτά, το οποίο καθίσταται δυνατό με τη χρήση ηλεκτρικών αεροσκαφών κατακόρυφης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL) τα οποία είναι εξοπλισμένα με νέες τεχνολογίες, όπως βελτιωμένες τεχνολογίες συσσωρευτών και ηλεκτρική πρόωση. Τα αεροσκάφη αυτά διαθέτουν χειριστή επί του αεροσκάφους ή είναι τηλεκατευθυνόμενα.

Πότε θα εμφανιστεί η αστική εναέρια κινητικότητα στις ευρωπαϊκές πόλεις;

Ορισμένες πτήσεις αστικής εναέριας κινητικότητας πραγματοποιούνται ήδη σε τρίτες χώρες, για παράδειγμα με σκοπό την παράδοση αγαθών ή ιατρικού εξοπλισμού.
Στην Ευρώπη, οι λύσεις αστικής εναέριας κινητικότητας βρίσκονται υπό δοκιμή στο πλαίσιο πιλοτικών έργων και μέσω συστημάτων επίδειξης. Οι εμπορικές πτήσεις αστικής εναέριας κινητικότητας εντός της ΕΕ είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εντός 3 έως 5 ετών.
Η αστική εναέρια κινητικότητα αναμένεται να δημιουργήσει περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς και πλεονεκτήματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις — τα οποία σχετίζονται με περιπτώσεις χρήσης για λόγους εμπορικούς και έκτακτης ανάγκης.

Τι πιστεύουν οι ευρωπαίοι πολίτες για την αστική εναέρια κινητικότητα;

Η αποδοχή των πολιτών και η εμπιστοσύνη των μελλοντικών χρηστών των μέσων αστικής εναέριας κινητικότητας θα αποτελέσουν στοιχεία ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχή ανάπτυξη της αστικής εναέριας κινητικότητας στην Ευρώπη.

Ο EASA προέβη στη διεξαγωγή ολοκληρωμένης μελέτης σχετικά με την κοινωνική αποδοχή της λειτουργίας των μέσων αστικής εναέριας κινητικότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η μελέτη διεξήχθη για περίοδο έξι μηνών, από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Μάιο του 2021. Περιείχε διεξοδική έρευνα, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ανάλυση της αστικής αγοράς, ποσοτική έρευνα, ποιοτική έρευνα και λεπτομερή δοκιμή θορύβου. Ζητήθηκε η γνώμη περίπου 4.000 κατοίκων από τις εξής 6 μεγάλες πόλεις/περιφέρειες:

*Περιφέρεια Öresund: Δανία και Σουηδία: Κοπεγχάγη, Χίλεροντ, Χέλσινγκορ, Μάλμο και Λουντ

Βαρκελώνη, Ισπανία

Barcelona

Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Budapest

Αμβούργο, Γερμανία

Hamburg

Μιλάνο, Ιταλία

Milan

Περιφέρεια Öresund *

Oeresund

Παρίσι, Γαλλία

Paris

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τον EASA προκειμένου για την κατανόηση των βασικών ανησυχιών των πολιτών της ΕΕ και θα δώσουν στον EASA και την ΕΕ τη δυνατότητα λήψης τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με τη θέσπιση ενός αναλογικού κανονισμού, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις βασικές προσδοκίες της κοινωνίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια.

Μετά από διεξοδική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ο EASA συγκέντρωσε αρκετό ενδιαφέρον υλικό για την ανάλυση της αστικής εναέριας κινητικότητας και των περιπτώσεων χρήσης της. Μπορείτε να κατανοήσετε σε βάθος την έννοια της αστικής εναέριας κινητικότητας μέσω της επισκόπησης του παρακάτω υλικού:

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο EASA Pro και παρακολουθήστε τις νέες εξελίξεις σε σχέση με την αστική εναέρια κινητικότητα.