EASA and You

Vaše bezpečnost – vaše pohoda – naše planeta

Agentura EASA a vyBezpečnost letectví je středobodem činnosti agentury EASA. Zajišťujeme, aby letecká doprava byla pro vás jako cestující bezpečná. Jsme hrdí na vysokou úroveň bezpečnosti leteckého průmyslu a jsme odhodláni neúnavně pracovat na zajištění bezpečnosti letecké dopravy pro evropské občany, ať již cestují kamkoli na světě.

Zdraví a bezpečnost jsou pro agenturu EASA velmi důležité. Společně s vnitrostátními leteckými úřady a agenturami EU usilujeme o zajištění toho, abyste mohli cestovat bezstarostně.

Každé průmyslové odvětví musí projít změnami nutnými ke snížení dopadu na životní prostředí. Spolupracujeme se zúčastněnými stranami z leteckého průmyslu a vyvíjíme úsilí s cílem zajistit, aby se letectví stalo udržitelnějším.

Chcete být v obraze? Vytvořte si účet a sledujte nás na stránkách EASA Light.

Share this page