Typová certifikace plně elektrického letadla uskutečněná agenturou EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

První typová certifikace plně elektrického letadla na celém světě uskutečněná agenturou EASA v červnu 2020 představovala významný milník v úsilí o ekologicky udržitelné letectví.

Spolupráce mezi průmyslem a agenturou EASA

PipistrelPipistrel Certifikace dokončená za necelé tři roky byla v tomto časovém rámci možná jedině díky úzké spolupráci mezi výrobcem letadel (Pipistrel) a agenturou EASA.

Společný cíl: zajištění toho, aby letadlo splňovalo vysokou úroveň bezpečnosti potřebnou pro certifikaci.

Projekt rovněž přinesl důležité poznatky, které podporují budoucí certifikaci elektricky poháněných motorů a letadel.

Postup certifikace dvěma směry

Certifikační projekt se rozvíjel dvěma směry: za prvé probíhaly typické certifikační činnosti související s letadlem a souběžně byl realizován koordinovaný program letových zkoušek s využitím (necertifikovaného) letadlového parku Alpha-Electros na základě povolení k letu vydaného agenturou EASA.

Díky možnosti provozovat obdobné letadlo měl tým EASA přístup k provozním údajům nezbytným pro certifikační činnost, přičemž zdůraznil provozní potřeby, pokud jde o umožnění elektrického letectví.

Přímé zkušenosti s elektrickým letem

V průběhu těchto projektů získala agentura EASA přímé zkušenosti s elektrickým letem, více se dozvěděla o bateriích a systémech jejich řízení, jakož i o elektrických pohonných jednotkách.

Vývoj a další certifikační projekty

Virus PipistrelPrvním certifikovaným elektrickým letadlem je model Virus Pipistrel, který představuje odrazový můstek pro nové konfigurace pohonného systému, jako je hybridní kombinace pístových a elektrických pohonných jednotek, a otevírá možnosti v tomto směru. Hybridní pohonné systémy přinášejí výhody větší výdrže při zachování účinného přenosu výkonu spojeného s elektromotory. 

Navštivte komunitu agentury EASA pro všeobecné letectví a připojte se k ní

Pokud se intenzivně zajímáte o problematiku všeobecného letectví, komunita agentury EASA pro všeobecné letectví je místem, kde se můžete setkávat a sdílet svůj zápal pro tuto oblast s jinými.