Městská letecká mobilita

UAM

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Vzhledem k tomu, že počet lidí žijících v městských oblastech se každým desetiletím zvyšuje přibližně o tři procenta, očekává se, že doprava v městských oblastech bude v budoucnosti ještě náročnější problém než dnes.
Městská letecká mobilita je nový systém letecké dopravy pro cestující a náklad v hustě osídleném a zastavěném prostředí a kolem něj, který umožňují elektrická letadla s vertikálním vzletem a přistáním (eVTOL) vybavená novými technologiemi, jako jsou technologie zdokonalených baterií a elektrický pohon. Tato letadla budou mít na palubě pilota nebo budou dálkově řízena.

Kdy se městská letecká mobilita objeví v evropských městech?

Některé činnosti městské mobility již probíhají ve třetích zemích, například pokud jde o dodávky zboží nebo zdravotnického vybavení.
V Evropě jsou v současné době testována řešení městské letecké mobility prostřednictvím pilotních projektů a demonstračních zařízení. Komerční činnosti městské letecké mobility v EU by se mohly uskutečnit během tří až pěti let.
Očekává se, že městská letecká mobilita (UAM) bude mít přínos pro životní prostředí, jakož i výhody pro občany a podniky – v souvislosti s komerčními případy využití i jako prostředek záchranné služby.

Co si evropští občané myslí o městské letecké mobilitě?

Přijetí ze strany občanů a důvěra budoucích uživatelů městské letecké mobility bude mít zásadní význam pro úspěšné zavedení městské letecké mobility v Evropě.

Agentura EASA provedla komplexní studii o společenském přijetí činností městské letecké mobility v celé Evropské unii.
Studie byla prováděna po dobu šesti měsíců od listopadu 2020 do května 2021. Její součástí byl důkladný výzkum, přezkum literatury, analýza městského trhu, kvantitativní průzkum, kvalitativní průzkum a podrobná hluková zkouška. Bylo osloveno přibližně 4 000 obyvatel ze šesti velkých měst/regionů:

*Region Öresund: Dánsko a Švédsko: Kodaň, Hillerod, Helsingor, Malmö a Lund

Barcelona, Španělsko

Barcelona

Budapešť, Maďarsko

Budapest

Hamburk, Německo

Hamburg

Milán, Itálie

Milan

Region Öresund*

Oeresund

Paříž, Francie

Paris

Výsledky průzkumu jsou pro agenturu EASA důležitým podkladem k pochopení hlavních obav občanů EU a umožní agentuře EASA a EU učinit informované rozhodnutí o přiměřené regulaci, která zohlední hlavní společenská očekávání a zároveň zaručí bezpečnost.

Po důkladné analýze výsledků průzkumu agentura EASA shromáždila řadu zajímavých materiálů s cílem vysvětlit městskou leteckou mobilitu a případy jejího užití.

Prostudováním níže uvedených materiálů získáte hlubší znalosti o městské letecké mobilitě:

Navštivte nás na stránkách EASA Pro a sledujte nový vývoj v oblasti městské letecké mobility.