Vertiporty v městském prostředí

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Městská letecká mobilita se rychle stává realitou a všichni jsme již měli možnost seznámit se prostřednictvím maket a videí s nápady, jak by mohla v budoucnosti vypadat doprava v městském prostředí.

Ze studie agentury EASA týkající se městské letecké mobility jasně vyplývá, že využívání letadel jako aerotaxi a k dodávkám lékařského vybavení je občany EU široce přijímáno a bude pravděpodobně zavedeno jako první.

V našem článku o letadlech s vertikálním vzletem a přistáním (VTOL) jsme vysvětlili koncepci letadel, která vzlétají a přistávají v městských oblastech. Odkud přesně však letadla VTOL a další typy letadel budou vzlétat a kde budou přistávat?

Tento článek přibližuje některé hlavní myšlenky, zásady a konstrukční návrhy a umožňuje tak udělat si představu o dané problematice.

Vertiporty – střediska pro letadla VTOL, jako jsou aerotaxi a drony

Odborně je vertiport popisován takto:

„plocha na zemi nebo na vodě nebo struktura využívaná či zamýšlená k využití pro přistání a vzlet letadel VTOL“.

To znamená, že vertiporty jsou vyhrazené prostory s potřebnou infrastrukturou pro bezpečnou osobní či nákladní obchodní leteckou dopravu zajišťovanou letadly VTOL. Aby bylo možné plně využít potenciál městské letecké mobility, musí být vertiporty snadno dostupné a musí pro ně existovat služby zajišťující dobré spojení s ulicemi, železničními stanicemi, autobusovými zastávkami atd. Vertiporty se mohou nacházet buď na úrovni ulic, nebo na střechách budov.

Dráhy letu při vzletu a přistání

Letadla VTOL se vyznačují tím, že dokáží svisle vzlétat a přistávat. Svislá dráha letu však může být omezena na zcela úvodní fázi vzletu, přičemž po zbytek letu se může letadlo víceméně pohybovat nízko.

Je tedy důležité vzít v úvahu celou dráhu letu letadla VTOL.

Dráhy letu

Na obrázku vlevo je zobrazen vertiport, který se nachází na střeše budovy, s „čistou“ zelenou dráhou letu, což znamená, že letadlo VTOL dokáže z tohoto vertiportu vzlétnout, aniž by mu v letu něco překáželo. Na obrázku vpravo je vidět vertiport na úrovni země a je zřejmé, že totéž letadlo VTOL by z tohoto vertiportu nedokázalo vzlétnout, jelikož jeho dráha letu je příliš nízko a při vzletu by narazilo na překážku. To znamená, že letadlo VTOL, které má nižší výkon, by z tohoto vertiportu nemohlo vzlétnout.

Přizpůsobitelná městská letecká mobilita

Agentura EASA chce specifikovat co nejširší požadavky, aby bylo zajištěno, že městkou leteckou mobilitu bude možné přizpůsobit všem městským prostředím a typům letadel VTOL. Níže naleznete tři různé profily vzletu.

Z vyvýšeného místaKonvenční vzlet z vyvýšeného místa:
Letadlo VTOL vzlétá z vyvýšeného místa ve městě (např. ze střechy vysoké budovy), což mu v případě určitých selhání umožňuje v dráze letu na chvíli klesnout.

 

KonvenčníKonvenční vzlet:
V tomto případě letadlo VTOL vzlétá v oblasti, v blízkosti které se nenacházejí žádné překážky. Vertiport může dokonce mít krátkou dráhu, která umožňuje rozjezd při startu, čímž se v případě určitých typů letadel VTOL a úkolů zvyšuje energetická účinnost.
I zde má letadlo prostor pro klesnutí v dráze letu, pokud nastane určité selhání.

 

SvislýSvislý vzlet:
Tento profil je speciálně určen pro svislý vzlet v prostředí s mnoha překážkami, přičemž značná část dráhy letu letadla VTOL je prováděna svisle.
I v tomto případě lze zvládnout určitá selhání.

Zajištění bezpečných vzletů a přistání

Kromě výše uvedených profilů vzletu je obecně při rozhodování o umístění a typu vertiportu a možných drahách letu letadel VTOL třeba zohlednit také následující dva typy cílů.

Cíle v oblasti bezpečnosti

  • Letadlo může být certifikováno ve dvou kategoriích: základní nebo vyšší.
  • Nejvyšší cíle v oblasti bezpečnosti jsou stanoveny pro vyšší kategorii, která je požadována pro lety v rušných městech nebo ve vzdušném prostoru nad městy či v osobní obchodní letecké dopravě (aerotaxi).
  • Pro základní kategorii jsou cíle v oblasti bezpečnosti nižší a v zájmu proporcionality závisí na počtu cestujících (0–1, 2–6, nebo 7–9) přepravovaných letadlem VTOL. Základní kategorie se vztahuje na letadla v jiné než osobní obchodní letecké dopravě létající mimo hustě osídlené oblasti, například na venkově.

Cíle týkající se výkonnosti

  • Cíle týkající se výkonnosti stanovují pro jednotlivé kategorie požadovanou způsobilost letadla VTOL, aby byla zajištěna bezpečnost provozu, například v případě poruchy motoru.
     

Vyšší kategorie

CSFL

Po letadlech VTOL, která využívají vzdušný prostor nad městy v hustě osídlených oblastech, např. v případě velkých měst, je požadováno, aby byla způsobilá pro „bezpečné pokračování letu a přistání“ (CSFL), jelikož okamžité přistání letadla VTOL nemusí být ve městě mimo vertiport možné.

Základní kategorie

CEL

U letadel VTOL, která létají nad oblastmi, jež nejsou hustě osídleny, existuje více možností pro řízené nouzové přistání (CEL). Přistání může být provedeno mimo vertiport, musí však být řízené, obdobně jako u vrtulníků a letounů, u kterých dojde ke ztrátě výkonu.

Řešení ve tvaru trychtýře pro vzlety a přistání bez překážek

TrychtýřTechnické specifikace agentury EASA pro jednotlivé prototypy, které byly zveřejněny dne 24. března 2022, představují inovativní pojetí toho, jak zabezpečit vzlety a přistání bez překážek.

Prostor ve tvaru trychtýře nad vertiportem, takzvaný prostor bez překážek, umožňuje letadlům VTOL provádět vzlety a přistání s významným svislým úsekem dráhy letu a zohledňuje tak omezení týkající se životního prostředí a hluku v městském prostředí.

Podrobné, vysvětlující video – odborné, ale velmi zajímavé

V rámci našeho informačního balíčku pro akci European Rotors (Evropské rotory), která se konala v listopadu 2021, připravil Lionel Tauszig (hlavní projektový manažer agentury EASA pro certifikaci letadel VTOL a eVTOL) velmi podrobnou video prezentaci.

Video obsahuje hlavní informace shrnuté v tomto článku, jakož i další podrobnosti o drahách letu a vertiportech.

Video.

Podívejte se na video

Chcete-li zhlédnout pouze pasáže věnující se tématům vysvětleným v tomto článku, klikněte na přímé odkazy níže: