Urbana zračna mobilnost

UAM

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ker se število prebivalcev mestnih območij vsako desetletje poveča za približno tri odstotke, je mogoče pričakovati, da bo promet na teh območjih ustvaril še več izzivov, kot jih ustvarja danes.

Urbana zračna mobilnost je nov sistem zračnega prevoza potnikov in tovora znotraj gosto naseljenih in grajenih okolij ter okoli njih, ki ga omogočajo električni zrakoplovi z navpičnim vzletanjem in pristajanjem (eVTOL), opremljeni z novimi tehnologijami, kot so izboljšane tehnologije baterij in električni pogon. Ti zrakoplovi bodo imeli pilota na krovu ali pa bodo upravljani na daljavo.

Kdaj se bo urbana zračna mobilnost pojavila v evropskih mestih?

V tretjih državah se že izvajajo nekatere operacije urbane zračne mobilnosti, na primer za dostavo blaga ali medicinskih pripomočkov.
Rešitve urbane zračne mobilnosti se v Evropi trenutno preizkušajo s pilotnimi projekti in testnimi zrakoplovi. Komercialne operacije urbane zračne mobilnosti bi se v EU lahko začele izvajati v treh do petih letih.
Pričakuje se, da bo urbana zračna mobilnost ustvarila okoljske koristi in prednosti za državljane in družbe, ki bodo povezani s komercialnimi in nujnimi primeri uporabe.

Kaj evropski državljani menijo o urbani zračni mobilnosti?

Sprejetje s strani državljanov in zaupanje s strani prihodnjih uporabnikov urbane zračne mobilnosti bosta bistvena za uspešno uvajanje urbane zračne mobilnosti v Evropi.

Agencija EASA je izvedla celovito študijo o družbenem sprejetju operacij urbane zračne mobilnosti po Evropski uniji.
Študija se je izvajala šest mesecev, od novembra 2020 do maja 2021. Vključevala je temeljite raziskave, pregled literature, analizo mestnega trga, kvantitativno raziskavo, kvalitativno raziskavo in podroben preizkus hrupa. Vprašanih je bilo približno 4 000 prebivalcev iz šestih velikih mest/regij:

*regija Öresund: Danska in Švedska, København, Hillerod, Helsingor, Malmo in Lund.

Barcelona, Španija

Barcelona

Budimpešta, Madžarska

Budapest

Hamburg, Nemčija

Hamburg

Milano, Italija

Milan

regija Öresund*

Oeresund

Paris, Francija

Paris

Rezultati raziskave so za agencijo EASA pomebna spoznanja, ki ji pomagajo razumeti glavne pomisleke državljanov EU in s pomočjo katerih bo skupaj z EU lahko sprejemala informirane odločitve glede sorazmerne ureditve, ki upošteva glavna družbena pričakovanja in obenem zagotavlja varnost.

Po temeljiti analizi rezultatov raziskave je agencija EASA zbrala več zanimivega gradiva, da bi pojasnila urbano zračno mobilnost in primere njene uporabe. Pregled spodaj navedenega gradiva vam bo omogočil poglobljeno razumevanje urbane zračne mobilnosti:

Obiščite naše spletišče EASA Pro in spremljajte razvoj na področju urbane zračne mobilnosti.