Consiliul de administrație al EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Stabilirea priorităților EASA și monitorizarea operațiunilor sale – asigurarea independenței EASA

Consiliul de administrație al EASA are competențele necesare pentru a defini prioritățile EASA, a stabili bugetul și a monitoriza operațiunile agenției astfel încât să se asigure că EASA este în măsură să mențină cel mai înalt nivel de siguranță a aviației și de protecție a mediului în Europa, fiind în același timp independentă de presiunile politice și economice.  

EASA este elementul central al strategiei Uniunii Europene pentru siguranța aviației, ceea ce înseamnă că are o misiune amplă care necesită planificare detaliată, gestionare bugetară și modalități transparente de monitorizare și stabilire a priorităților. EASA dispune de un mecanism solid de planificare și raportare și elaborează rapoarte bugetare și de planificare pe tot parcursul anului, pe care le transmite Consiliului de administrație. Prin legătura strânsă dintre EASA și Consiliul său de administrație se asigură abordarea, tratarea și soluționarea în timp util a aspectelor legate de siguranța aviației, luând în considerare toate opiniile exprimate. 

Consiliul de administrație al EASA reunește reprezentanți ai statelor membre ale EASA (statele membre ale UE și statele AELS) și ai Comisiei Europene. Șapte state terțe și Organismul consultativ al părților interesate al EASA, ai cărui membri provin în principal din industria aviatică, sunt, de asemenea, reprezentate și participă în calitate de observatori.

Comitetul se reunește periodic și ia decizii în virtutea principiului și al obiectivului esențial de asigurare a siguranței aviației și de protecție a mediului în Europa. Deciziile luate de Consiliul de administrație sunt publicate periodic pe site-ul EASA. 

Pentru a garanta continuitatea independenței Consiliului de administrație, sunt verificați toți reprezentanții pentru posibile conflicte de interese, atât înainte de a-și prelua rolurile, cât și anual. 

  • Vizitați EASA Pro pentru a consulta deciziile luate de-a lungul anilor.

Faceți cunoștință cu Consiliul de administrație 

Președintele și vicepreședintele, selectați de membrii săi, joacă un rol esențial în buna desfășurare a activităților și buna funcționare a Consiliului de administrație. Mandatul președintelui și al vicepreședintelui este de patru ani, cu posibilitatea de a fi prelungit o singură dată cu încă patru ani.

Președintele Consiliului de administrație: Dl Piotr Samson 
Piotr Samson, președinte al Autorității Aviației Civile din Polonia din 2016, a fost ales președinte al Consiliului de administrație al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației în 2019. Are peste douăzeci de ani de experiență profesională, inclusiv în aviație, și este implicat de mai mulți ani în activitatea Consiliului de administrație, care beneficiază de conducerea sa și de cunoștințele sale aprofundate.

„Pentru mine este o mare onoare și un privilegiu să prezidez un organism atât deP. Samson distins precum Consiliul de administrație al EASA. Mă consider în primul rând un catalizator și un susținător puternic al rolului strategic al EASA în aviația europeană și mondială. Pentru mine, EASA este un exemplu de succes care se poate obține prin cooperare și prin obiective comune.
Celelalte două funcții neexecutive pe care le dețin în cadrul Eurocontrol și ECAC mi-au permis să percep politica europeană în domeniul aviației într-un mod cuprinzător și obiectiv.  Consider că această perspectivă unică și holistică reprezintă un atu esențial pentru conducerea și sprijinirea dezvoltării continue a agenției, precum și un factor-cheie pentru cooperarea fructuoasă și succesul membrilor săi.”

Vicepreședintele Consiliului de administrație: Dl Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Johann Friedrich Colsman este, din 2018, directorul general al aviației civile în cadrul Ministerului Federal al Transporturilor și Infrastructurii Digitale din Germania. 

„În aviație, siguranța este pe primul loc. Consiliul de administrație asigură o abordare comună în rândul statelor membre și sprijină EASA în menținerea și îndeplinirea obiectivelor sale ambițioase.”

Membrii 

Consiliul de administrație este format din membri care au fost numiți de fiecare stat membru al EASA și de Comisia Europeană. În plus, statele membre pot numi până la doi supleanți care să reprezinte un membru în absența sa. Numirea fiecărui reprezentant se face pe baza cunoștințelor, experienței și angajamentului său în domeniul aviației civile. Mandatul este de patru ani și poate fi prelungit.

Observatorii 

După caz, Consiliul de administrație poate lansa invitații reprezentanților țărilor terțe europene care nu sunt membre ale EASA, precum și reprezentanților sectorului, oferindu-le statutul de observator în Consiliul de administrație. Pentru a asigura o dimensiune paneuropeană adecvată, șapte state au primit în prezent statutul de observator, alături de patru reprezentanți ai sectorului din cadrul Organismului consultativ al părților interesate al EASA, facilitând astfel îmbunătățirea siguranței aviației civile în întreaga Europă.
În plus, comitetul poate invita să participe la reuniuni, de la caz la caz, experți și persoane a căror opinie cu privire la anumite aspecte ar putea fi de interes.

Cine poate vota?

În total, există 29 de voturi (27 din partea fiecărui stat membru și 2 din partea Comisiei Europene). 
Fiecare membru numit are dreptul la vot, mai puțin membrii numiți din statele membre AELS care nu au drept de vot, deși aceste state sunt membre cu drepturi depline ale EASA. În mod normal, se votează în cadrul reuniunilor Consiliului de administrație, dar se poate vota și printr-o procedură scrisă.

Votarea în Consiliul de administrație

  • Pentru lista completă a membrilor, observatorilor și supleanților acestora, vizitați EASA Pro.

Colaborare – Consiliul de administrație și directorul executiv al EASA

EASA Executive DirectorDirectorul executiv al EASA este numit de Consiliul de administrație al EASA. Deși este independent în îndeplinirea sarcinilor sale, acesta raportează periodic Consiliului de administrație cu privire la activitățile agenției, actualizează situația bugetară și cerințele bugetare, crește gradul de sensibilizare cu privire la problemele și evoluțiile actuale și oferă astfel Consiliului de administrație imaginea de ansamblu de care are aceasta nevoie.

Pe lângă actualizările periodice, directorul executiv cooperează ad hoc cu Consiliul de administrație și cu președintele Consiliului de administrație. 

Secretariatul Consiliului de administrație 

Secretariatul Consiliului de administrație nu numai că se asigură că Consiliul de administrație se reunește periodic, ci se ocupă și de numeroasele aspecte administrative și organizatorice legate de funcționarea Consiliului de administrație.