Omogućivanje klimatski neutralnih letova i zrakoplovne infrastrukture prilagođene digitalnom dobu

Čisto zrakoplovstvo i Zajedničko poduzeće SESAR 3

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Pronalaženje pametnih i održivih rješenja koja bi pomogla europskom sektoru zrakoplovstva u postizanju ugljične neutralnosti nije prioritet samo zrakoplovne industrije. Europska komisija započela je dva opsežna partnerska programa u okviru svojeg vodećeg programa Obzor Europa:

  • program za čisto zrakoplovstvo
  • Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu (SESAR) 3

Ambiciozni partnerski programi raspolažu solidnim financiranjem, upravljačkim tijelima i odborima, mehanizmima izvješćivanja i kontrole kao i dobro strukturiranim nadzorom.

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) ima ulogu promatrača u upravnim odborima oba programa, pa se tako nalazi u središtu napora za pronalaženje pametnih i održivih rješenja za zrakoplovstvo.

Osim toga, kad je riječ o programu za čisto zrakoplovstvo, EASA daje svoj doprinos tehničkom odboru i znanstvenom savjetodavnom odboru.

Doprinos istraživačkim aktivnostima u vezi s novim tehnologijama s ciljem olakšavanja postupka certificiranja i bržeg uvođenja novih inovativnih tehnologija na tržište jedna je od ključnih zadaća koje su povjerene EASA-i.

EASA-ino sudjelovanje u programu za čisto zrakoplovstvo i Zajedničkom poduzeću SESAR 3

R. Daeschler„EASA sa zadovoljstvom sudjeluje u programu za čisto zrakoplovstvo i u Zajedničkom poduzeću SESAR 3”, izjavila je Rachel Daeschler, direktorica za certificiranje u EASA-i.

„Tim se programima oblikuje održivija budućnost europskog zrakoplovstva te je za njih potrebna suradnja između industrijskih i institucionalnih dionika.

EASA pruža podršku svojim stručnim znanjem o sigurnosti kako bi zajamčila da buduća rješenja budu barem onoliko sigurna kao i trenutačna.”

Istraživanje, inovacije, brže uvođenje i primjena

Predviđeno je da će financiranje trajati u razdoblju od otprilike deset godina te je ono općenito dobro usklađeno kako bi se podupirali ambiciozni ciljevi i očekivanja.

Čisto zrakoplovstvo

 

Čisto zrakoplovstvo

Partnerstvo za klimatski neutralno zrakoplovstvo najambiciozniji je plan istraživanja i inovacija za sektor održivog zrakoplovstva u svijetu, koji doprinosi europskom zelenom planu i industrijskoj strategiji EU-a.

Ciljevi:

  • brži razvoj i primjena disruptivnih rješenja u području istraživanja i inovacija
  • razvoj iduće generacije iznimno učinkovitih niskougljičnih zrakoplova opremljenih novim izvorima energije, motorima i sustavima
  • poboljšanje konkurentnosti i zapošljavanja u sektoru zrakoplovstva, što će biti posebno važno za oporavak.
SESAR

 

Zajedničko poduzeće SESAR 3

S naglaskom na inovacije, a ne na čisto istraživanje i razvoj, Zajedničko poduzeće SESAR 3 ima jasan cilj ubrzavanja promjena radi olakšavanja brže integracije rješenja u operacije. Zajedničko poduzeće SESAR 3 olakšat će certificiranje i standardizaciju te će pružiti rješenja za brži prelazak s istraživanja i razvoja na primjenu bez gubitka inovacijskog zamaha.

Ciljevi:

  • ubrzavanje digitalne transformacije upravljanja zračnim prometom kako bi europski zračni prostor postao globalno što učinkovitiji i što povoljniji za okoliš
  • podržavanje konkurentnosti i oporavka zrakoplovnog sektora nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19.
  • ubrzavanje promjena radi olakšavanja brže integracije rješenja u operacije.

Saznajte više o programima

Želite li saznati više o partnerskim programima, pogledajte videozapise koji pružaju puno više informacija i pojedinosti.

Na vrlo detaljnim mrežnim mjestima oba partnerska programa možete pronaći niz informativnih paketa i novosti koji će vam pomoći da razumijete i pratite najnovija kretanja.