Vstříc klimaticky neutrálním letům a letecké infrastruktuře připravené pro digitální věk

Čisté letectví a společný podnik SESAR 3

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Nalezení inteligentních a udržitelných řešení, která pomohou evropskému odvětví letectví na jeho cestě k uhlíkové neutralitě, není prioritou pouze leteckého průmyslu. V rámci svého stěžejního programu Horizont Evropa Evropská komise spustila dva programy partnerství se širokým dopadem:

  • Čisté letectví
  • Společný podnik SESAR 3 (společný podnik pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3)

Tyto ambiciózní programy partnerství mají stabilní financování, řídící orgány a výbory, mechanismy podávání zpráv a kontrolní mechanismy, jakož i dobře strukturovaný dohled.

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) se v roli pozorovatele účastní řídících rad obou programů, díky čemuž se nachází v centru úsilí o nalezení inteligentních a udržitelných řešení pro letectví.

Co se týče programu pro čisté letectví, agentura EASA se podílí také na činnosti technického výboru a vědecké poradní rady.

Jedním ze zásadních úkolů, jimiž byla agentura EASA pověřena, je podílení se na výzkumných činnostech zaměřených na nové technologie s cílem usnadnit proces certifikace a urychlit uvádění výsledných nových inovativních technologií na trh.

Účast agentury EASA v rámci programu pro čisté letectví a společného podniku SESAR 3

R. Daeschlerová„Agentura EASA se s nadšením účastní programu pro čisté letectví a společného podniku SESAR 3,“ říká Rachel Daeschlerová, ředitelka agentury EASA pro oblast certifikace.

„Tyto programy utvářejí udržitelnější budoucnost evropského letectví a vyžadují spolupráci mezi průmyslovými a institucionálními zúčastněnými stranami.

Agentura EASA je podporuje prostřednictvím poskytování odborných znalostí týkajících se bezpečnosti s cílem zajistit, aby budoucí řešení byla přinejmenším stejně bezpečná jako ta stávající.“

Výzkum, inovace, urychlení a zavádění

Celkové financování rozvržené na dobu přibližně deseti let splňuje potřeby pro podporu ambiciózních cílů a očekávání.

Čisté letectví

 

Čisté letectví

Partnerství pro klimaticky neutrální letectví představuje celosvětově nejambicióznější program výzkumu a inovací pro udržitelné odvětví letecké dopravy, který přispívá k Zelené dohodě pro Evropu a průmyslové strategii EU.

Cíle:

  • urychlení vývoje a zavádění přelomových řešení v oblasti výzkumu a inovací,
  • vývoj nové generace vysoce účinných nízkouhlíkových letadel s novými zdroji energie, motory a systémy,
  • zlepšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v odvětví letectví, které bude pro oživení obzvláště důležité.
SESAR

 

Společný podnik SESAR 3

Společný podnik SESAR 3, který lade důraz spíše na inovace než čistě na výzkum a vývoj, má jasný cíl – urychlit změny s cílem usnadnit rychlejší integraci řešení do leteckého provozu. Společný podnik SESAR 3 zjednoduší aspekty certifikace a standardizace, díky čemuž bude možné zrychlit přenos řešení z fáze výzkumu a vývoje do fáze zavádění do praxe a zachovat jejich inovační potenciál.

Cíle:

  • urychlit digitální transformaci uspořádání letového provozu a učinit z evropského vzdušného prostoru nejefektivnější, nejbezpečnější a nejekologičtější vzdušný prostor na světě,
  • podpořit konkurenceschopnost a oživení odvětví letectví po koronavirové krizi,
  • urychlit změny s cílem usnadnit rychlejší integraci řešení do leteckého provozu.

Více informací o programech

Pokud se chcete dozvědět více o těchto programech partnerství, podívejte se na videa, která poskytují mnohem více informací a podrobností.

Oba programy partnerství mají velmi podrobné internetové stránky, kde najdete řadu informačních balíčků a novinek, které vám pomohou objasnit danou problematiku a udržovat si přehled.