Ilmastoneutraalien lentojen ja digitaaliaikaan soveltuvan ilmailuinfrastruktuurin mahdollistaminen

Puhtaan ilmailun yhteisyritys ja SESAR 3 ‑yhteisyritys

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Monen muun alan tavoin ilmailualan ensisijainen tavoite on älykkäiden ja kestävien ratkaisujen löytäminen Euroopan pyrkiessä kohti hiilineutraaliutta. Euroopan komissio on käynnistänyt kaksi laaja-alaista kumppanuusohjelmaa Horisontti Eurooppa -lippulaivaohjelmassa:

  • Puhtaan ilmailun yhteisyritys
  • Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan kolmannen tutkimushankkeen yhteisyritys (SESAR 3).

Kunnianhimoisilla kumppanuusohjelmilla on vankka rahoitus, hallintoelimet ja komiteat, raportointi- ja tarkastusmekanismit sekä hyvin jäsennellyt valvontarakenteet.

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA) osallistuu nyt tarkkailijana molempien yritysten hallintoneuvostoon ja on näin älykkäiden ja kestävien tuotantoratkaisujen kehittämisen ytimessä.

Puhtaan ilmailun ohjelmassa EASA osallistuu myös tieteellisen neuvoa-antavan elimen ja teknisen komitean työhön.

Yksi EASAn keskeisistä tehtävistä on osallistuminen uusia teknologioita koskevaan tutkimustoimintaan, jonka tavoitteena on helpottaa sertifiointiprosessia ja nopeuttaa uusien innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoa markkinoilla.

EASA on mukana puhtaan ilmailun yhteisyrityksen ja SESAR 3 ‑yhteisyrityksen toiminnassa

R. Daeschler”EASA osallistuu innokkaasti puhtaan ilmailun yhteisyrityksen ja SESAR 3 ‑yhteisyrityksen toimintaan”, kertoo EASA n sertifiointijohtaja Rachel Daeschler.

”Näillä ohjelmilla muotoillaan kestävämpää tulevaisuutta ilmailulle Euroopassa, ja ne edellyttävät yhteistyötä teollisuuden ja instituutioiden sidosryhmien välillä.

EASA tukee yhteisyrityksiä turvallisuusasiantuntemuksellaan sen varmistamiseksi, että tulevat ratkaisut ovat vähintään yhtä turvallisia kuin nykyiset.”

Tutkimus, innovointi, nopeuttaminen ja käyttöönotto

Noin kymmenen vuoden ajaksi suunniteltu kokonaisrahoitus on sovitettu niin, että se tukee hankkeiden kunnianhimoisia tavoitteita ja odotuksia.

Puhtaan ilmailun yhteisyritys

 

Puhtaan ilmailun yhteisyritys

Ilmastoneutraalia ilmailua koskeva kumppanuus on maailman kunnianhimoisin kestävän ilmailualan tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jolla edistetään EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa ja EU:n teollisuusstrategiaa.

Tavoitteet:

  • nopeuttaa mullistavien tutkimus- ja innovointiratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa
  • kehittää erittäin tehokkaita vähäpäästöisiä uuden sukupolven ilma-aluksia, joissa on uudentyyppiset voimanlähteet, moottorit ja järjestelmät
  • parantaa alan kilpailukykyä ja työllisyyttä, mikä on erityisen tärkeää elpymisen kannalta.
SESAR

 

SESAR 3 ‑yhteisyritys

SESAR 3 ‑yhteisyrityksessä painotus on innovoinnissa pelkän tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) sijaan. Yhteisyrityksen tavoitteena on vauhdittaa ratkaisujen siirtämistä käytäntöön. SESAR 3 ‑yhteisyritys helpottaa sertifiointia ja standardointia, mikä mahdollistaa ratkaisujen nopeamman siirtämisen tutkimus- ja kehitysvaiheesta käyttöönottoon ja innovaatiodynamiikan säilyttämisen.

Tavoitteet:

  • nopeuttaa ilmaliikenteen hallinnan digitaalista muutosta ja tehdä Euroopan ilmatilasta maailman tehokkain, turvallisin ja ympäristöystävällisin
  • tukea Euroopan ilmailualan kilpailukykyä ja elpymistä covid-19-kriisin jälkeen
  • vauhdittaa muutosta ratkaisujen nopeammaksi siirtämiseksi käytäntöön.

Lisätietoa ohjelmista

Lisää tietoja kumppanuusohjelmista saa alla olevista videoista, joissa niistä kerrotaan tarkemmin.

Molemmilla kumppanuusohjelmilla on erittäin yksityiskohtaiset verkkosivustot, joilla lukuisia tietopaketteja ja uutisia, jotka auttavat saamaan ohjelmista käsityksen ja pysymään ajan tasalla.