Klimaatneutrale vluchten en luchtvaartinfrastructuur die klaar is voor het digitale tijdperk

Gemeenschappelijke Ondernemingen SESAR 3 en “Schone luchtvaart”

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Het vinden van slimme en duurzame oplossingen om de Europese luchtvaartsector te helpen op weg naar koolstofneutraliteit is niet alleen een prioriteit voor de luchtvaartindustrie. De Europese Commissie heeft in het kader van haar vlaggenschipprogramma Horizon Europa twee omvangrijke, partnerschapsprogramma’s opgezet:

  • Schone luchtvaart
  • Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 3 “Derde ATM-onderzoek in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim”

De ambitieuze partnerschapsprogramma’s beschikken over solide financiering, bestuursorganen en comités, verslagleggings- en controlemechanismen en een gedegen toezichtskader.

Het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) heeft als waarnemer zitting in de raden van bestuur van de programma’s, en heeft zo een vinger aan de pols bij het onderzoek naar slimme en duurzame oplossingen voor de luchtvaart.

Bovendien neemt EASA voor het programma “Schone luchtvaart” ook deel aan het technisch comité en de wetenschappelijke adviesraad.

Een cruciale taak van EASA is een bijdrage te leveren aan onderzoeksactiviteiten op het gebied van nieuwe technologieën om het certificeringsproces te vergemakkelijken en de marktintroductie van nieuwe innovatieve technologieën te versnellen.

Deelname van EASA aan de Gemeenschappelijke Ondernemingen SESAR 3 en “Schone luchtvaart”

R. Daeschler“EASA neemt enthousiast deel aan de Gemeenschappelijke Ondernemingen “Schone luchtvaart” en Sesar 3”, vertelt Rachel Daeschler, directeur certificering van EASA.

“Deze programma’s geven vorm aan een duurzamere toekomst van de Europese luchtvaart en vereisen samenwerking tussen industriële en institutionele belanghebbenden.

EASA ondersteunt de activiteiten vanuit zijn veiligheidsexpertise om ervoor te zorgen dat de toekomstige oplossingen ten minste even veilig zijn als die van nu.”

Onderzoek, innovatie, versnelling en toepassing

De programma’s hebben een geplande looptijd van ongeveer 10 jaar en zijn voorzien van een financiering die goed is afgestemd op de ambitieuze doelstellingen en de verwachtingen.

Schone luchtvaart

 

Schone luchtvaart

Het partnerschap voor klimaatneutrale luchtvaart is de meest ambitieuze onderzoeks- en innovatieagenda ter wereld voor een duurzame luchtvaartsector die bijdraagt aan de Europese Green Deal en de industriestrategie van de EU.

Doelen:

  • versnellen van de ontwikkeling en toepassing van baanbrekende onderzoeks- en innovatieoplossingen
  • ontwikkelen van de volgende generatie uiterst efficiënte koolstofarme vliegtuigen, met nieuwe energiebronnen, motoren en systemen
  • verbeteren van het concurrentievermogen en verhogen van de werkgelegenheid in de luchtvaartsector als bijdrage aan economisch herstel.
Sesar

 

Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 3

De Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 3 is toegespitst op innovatie in plaats van puur op onderzoek en ontwikkeling (O&O) en is duidelijk gericht op het versnellen van verandering om een vlottere integratie van oplossingen in operationele activiteiten te bevorderen. De Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 3 zal certificerings- en normalisatieaspecten vergemakkelijken en ervoor zorgen dat oplossingen sneller vanuit O&O worden omgezet naar toepassing in de praktijk om het momentum van innovatie te behouden.

Doelen:

  • de digitale transformatie van het luchtverkeersbeheer versnellen, het Europese luchtruim tot het meest efficiënte, veilige en milieuvriendelijke luchtruim ter wereld maken
  • bevorderen van het concurrentievermogen en het herstel van de luchtvaartsector na de coronacrisis
  • versnellen van verandering met het oog op een vlottere integratie van oplossingen in operationele activiteiten.

Meer informatie over de programma’s

Wilt u meer weten over de partnerschapsprogramma’s? Bekijk dan de video’s voor meer informatie en details.

Beide partnerschapsprogramma’s hebben zeer uitvoerige websites waar u informatiepakketten en nieuwsberichten vindt om een nauwkeuriger beeld te krijgen en op de hoogte te blijven.