Omogočanje podnebno nevtralnih letov in letalske infrastrukture, primerne za digitalno dobo

Skupno podjetje za čisto letalstvo in SESAR 3

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Iskanje pametnih in trajnostnih rešitev za pomoč evropskemu letalskemu sektorju na poti k ogljični nevtralnosti ni prednostna naloga zgolj letalske industrije. Evropska komisija je v okviru svojega vodilnega programa Obzorje Evropa začela izvajati dva obsežna programa partnerstva:

  • Skupno podjetje za čisto letalstvo
  • SESAR 3 (Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba).

Ambiciozni programi partnerstva imajo zadostna finančna sredstva, upravne organe in odbore, mehanizme poročanja in preverjanja ter dobro strukturiran nadzor.

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) je prevzela vlogo opazovalcev v upravnem odboru obeh programov, s čimer je v središču iskanja pametnih in trajnostnih rešitev za letalstvo.

Poleg tega v zvezi s programom čistega letalstva sodeluje tudi v tehničnem in znanstveno svetovalnem odboru.

Ena ključnih nalog, dodeljenih agenciji, je prispevek k raziskovalnim dejavnostim na področju novih tehnologij, da se olajša postopek certificiranja in pospeši uvajanje novih inovativnih tehnologij na trg.

Sodelovanje agencije EASA s skupnima podjetjema za čisto letalstvo in SESAR 3

R. Daeschler„Agencija EASA z navdušenjem sodeluje s skupnima podjetjema za čisto letalstvo in SESAR 3,“ pravi Rachel Daeschler, direktorica za certificiranje v agenciji EASA.

„Ti programi oblikujejo bolj trajnostno prihodnost evropskega letalstva ter zahtevajo sodelovanje med industrijskimi in institucionalnimi deležniki.

Agencija EASA s svojim strokovnim znanjem na področju varnosti prispeva k temu, da bodo prihodnje rešitve vsaj tako varne kot sedanje.

Raziskave, inovacije, pospeševanje razvoja in uvajanje rešitev

Skupno financiranje, ki naj bi trajalo približno deset let, je bilo dobro začrtano v podporo ambicioznih ciljev in pričakovanj.

Čisto letalstvo

 

Čisto letalstvo

Partnerstvo za podnebno nevtralno letalstvo predstavlja najbolj ambiciozen program raziskav in inovacij na svetu za trajnostni letalski sektor, ki prispeva k zelenemu dogovoru EU in industrijski strategiji EU.

Cilji:

  • pospeševanje razvoja in uporabe prelomnih raziskovalnih in inovacijskih rešitev;
  • razvoj naslednje generacije ultraučinkovitih nizkoogljičnih letal z novimi viri energije, motorji in sistemi;
  • izboljšanje konkurenčnosti in zaposlovanja v letalskem sektorju, kar bo še posebno pomembno za okrevanje.
SESAR

 

Skupno podjetje SESAR 3

Jasen cilj Skupnega podjetja SESAR 3   niso zgolj raziske in razvoj, temveč daje močan poudarek tudi inovacijam, s čimer želi pospešiti spremembe, ki bodo omogočile hitrejše uvajanje rešitev v prakso. Skupno podjetje SESAR 3 bo olajšalo certifikacijo in standardizacijo, da bodo rešitve hitreje prešle iz raziskav in razvoja v praktično uporabo, ne da se pri tem izgubi potencial inovacij.

Cilji:

  • pospešiti digitalno preobrazbo upravljanja zračnega prometa, s čimer bo evropski zračni prostor postal najučinkovitejše, najbolj varno in okolju prijazno nebo na svetu;
  • podpiranje konkurenčnosti in okrevanja letalskega sektorja po koronavirusni krizi;
  • pospešiti spremembe, da bi olajšali hitrejše uvajanje rešitev v prakso.

Več o programih

Če želite izvedeti več o programih partnerstva, si oglejte videoposnetke, ki vsebujejo podrobnejše informacije.

Oba programa partnerstva imata zelo podrobne spletne strani, na katerih lahko najdete obsežno informacijsko gradivo in novice, ki vam pomagajo razumeti in ostati na tekočem.