Kliimaneutraalsete lendude ja digiajastule vastava lennundustaristu võimaldamine

Keskkonnahoidlik lennundus ja ühisettevõte SESAR 3

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Nutikate ja kestlike lahenduste leidmine, et aidata Euroopa lennundussektoril liikuda CO2-neutraalsuse poole, on prioriteet ka mujal kui lennundussektoris. Euroopa Komisjon on algatanud oma juhtprogrammi „Euroopa horisont“ raames kaks ulatuslikku partnerlusprogrammi:

  • keskkonnahoidlik lennundus
  • Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi arendav kolmas ühisettevõte (SESAR 3)

Nendel ambitsioonikatel partnerlusprogrammidel on tugev rahastus, juhtorganid ja komiteed, aruandlus- ja kontrollimehhanismid ning hästi struktureeritud järelevalve.

Euroopa Liidu Lennundusohutusametil (EASA) on vaatlejakoht mõlema programmi juhatuses, mis seab ameti lennunduse nutikate ja kestlike lahenduste leidmise keskmesse.

Lisaks osaleb EASA keskkonnahoidliku lennunduse programmi kaudu ka tehnilise komitee ja teadusnõukogu tegevuses.

Üks EASA olulisi ülesandeid on kaasa aitamine uute tehnoloogiate uuringutes, et lihtsustada sertifitseerimist ja kiirendada uuringute tulemusel tekkivate uuenduslike tehnoloogiate sisenemist turule.

EASA osalus keskkonnahoidlikus lennunduses ja ühisettevõttes SESAR 3

R. Daeschler„EASA osaleb innukalt keskkonnahoidlikus lennunduses ja ühisettevõttes SESAR 3,“ ütleb EASA sertifitseerimisdirektor Rachel Daeschler.

„Need programmid kujundavad Euroopa lennundusele kestlikumat tulevikku ning vajavad tööstuse ja ametiasutuste sidusrühmade koostööd.

EASA toetab oma ohutuse eriteadmistega, et tagada tulevikulahenduste vähemalt samasugune ohutus kui praegu.“

Uuringud, uuendamine, kiirendamine ja kasutuselevõtt

Programmide kavandatud kestus on ligikaudu kümme aastat ning nende üldrahastus on heas kooskõlas ambitsioonikate eesmärkide ja ootustega.

Keskkonnahoidlik lennundus

 

Keskkonnahoidlik lennundus

Kliimaneutraalse lennunduse partnerlus on maailma ambitsioonikaim kestliku lennunduse uurimis- ja arenduskava ning see toetab ELi rohelist kokkulepet ja ELi tööstusstrateegiat.

Eesmärgid

  • Kiirendada murranguliste teadusuuringute ja innovatsioonilahenduste arendamist ja kasutuselevõttu
  • Töötada välja ülitõhusate vähese CO2-heitega õhusõidukite uus põlvkond, millel on uuenduslikud energiaallikad, mootorid ja süsteemid
  • Parendada konkurentsivõimet ja tööhõivet lennunduses, mis on eriti tähtis valdkonna taastumisel
SESAR

 

Ühisettevõte SESAR 3

Rõhuasetusega pigem uuenduslikkusel kui ainult uurimis-arendustegevusel, on ühisettevõttel SESAR 3selge eesmärk kiirendada muutust, et võimaldada lahenduste kiiremat kasutuselevõttu lennutegevuses. Ühisettevõte SESAR 3 lihtsustab sertifitseerimist ja standardimist, võimaldades lahendustel liikuda kiiremini uurimis-arendustegevusest kasutuselevõtuni, kaotamata uuenduslikkuse hoogu.

Eesmärgid

  • Kiirendada lennuliikluse korraldamise digiüleminekut, tehes Euroopa õhuruumist kõige tõhusama, ohutuma ja keskkonnahoidlikuma lennuala maailmas
  • Toetada lennundussektori konkurentsivõimet ja taastumist pärast koroonaviiruse kriisi
  • Kiirendada muutust, et lahendused jõuaksid lennutegevusse kiiremini

Programmide lisateave

Partnerlusprogrammide üksikasjalik lisateave on videotes.

Mõlemal partnerlusprogrammil on põhjalik veebileht, kus on teabematerjali ja uudiseid, mis aitavad mõista ja püsida kursis.