Facilitarea zborurilor neutre din punct de vedere climatic și a unei infrastructuri aviatice adaptate la era digitală

Parteneriatul european pentru o aviație curată și Întreprinderea comună SESAR 3

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Găsirea unor soluții inteligente și sustenabile care să ajute sectorul european al aviației în tranziția la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon nu este o prioritate doar pentru industria aviatică. Comisia Europeană a inițiat două programe de parteneriat de mare anvergură în cadrul programului său emblematic Orizont Europa:

  • Parteneriatul european pentru o aviație curată
  • Întreprinderea comună „Proiectul de cercetare privind ATM în contextul Cerului unic european” 3 (SESAR 3)

Aceste programe de parteneriat ambițioase dispun de o finanțare solidă, de organisme de conducere și de comitete, de mecanisme de raportare și de verificare, precum și de o supraveghere bine structurată.

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) ocupă un loc de observator în consiliul de conducere al ambelor programe, ceea ce plasează agenția în centrul eforturilor de a găsi soluții inteligente și sustenabile pentru aviație.

În plus, în cadrul Parteneriatului european pentru o aviație curată, EASA participă și la Comitetul tehnic și la Consiliul științific consultativ.

Una dintre sarcinile esențiale ale EASA este contribuția la activitățile de cercetare privind noile tehnologii, cu scopul de a facilita procesul de certificare și de a accelera adoptarea pe piață a noilor tehnologii inovatoare rezultate.

Participarea EASA la Parteneriatul european pentru o aviație curată și la Întreprinderea comună SESAR 3

R. Daeschler„EASA participă cu entuziasm la Parteneriatul european pentru o aviație curată și la Întreprinderea comună SESAR 3”, afirmă Rachel Daeschler, directorul de certificare al EASA

„Aceste programe conturează un viitor mai sustenabil al aviației europene și necesită cooperarea dintre părțile interesate din industrie și cele din instituții.

EASA oferă sprijin prin competența sa în materie de siguranță, pentru ca soluțiile viitoare să fie cel puțin la fel de sigure ca cele actuale.”

Cercetare, inovare, accelerare și implementare

Urmând să acopere o perioadă de aproximativ zece ani, finanțarea globală a fost bine aliniată pentru a sprijini obiectivele și așteptările ambițioase.

Parteneriatul european pentru o aviație curată

 

Parteneriatul european pentru o aviație curată

Parteneriatul pentru o aviație neutră din punct de vedere climatic reprezintă cel mai ambițios program de cercetare și inovare din lume pentru un sector al aviației sustenabil, care contribuie la Pactul verde al UE și la Strategia industrială a UE.

Obiective:

  • accelerarea dezvoltării și implementării de soluții revoluționare de cercetare și inovare;
  • dezvoltarea următoarei generații de aeronave extrem de eficiente și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, având surse de energie, motoare și sisteme noi;
  • îmbunătățirea competitivității și a ocupării forței de muncă în sectorul aviației, care va fi deosebit de importantă pentru redresare.
SESAR

 

Întreprinderea comună SESAR 3

Punând accentul pe inovare și nu doar pe cercetare și dezvoltare, Întreprinderea comună SESAR 3 are un obiectiv clar de accelerare a schimbării pentru a facilita integrarea mai rapidă a soluțiilor în operațiuni. Întreprinderea comună SESAR 3 va facilita aspectele legate de certificare și standardizare, permițând trecerea mai rapidă a soluțiilor din faza de cercetare și dezvoltare în faza de implementare fără a pierde dinamica inovării.

Obiective:

  • accelerarea transformării digitale a managementului traficului aerian, făcând din spațiul aerian al Europei cel mai eficient, mai sigur și mai ecologic spațiu aerian din lume;
  • sprijinirea competitivității și a redresării sectorului aviației în urma crizei provocate de coronavirus;
  • accelerarea schimbării pentru a facilita integrarea mai rapidă a soluțiilor în operațiuni.

Aflați mai multe despre programe

Dacă doriți să aflați mai multe despre programele de parteneriat, consultați materialele video care conțin mult mai multe informații și detalii.

Ambele programe de parteneriat au site-uri foarte detaliate unde puteți găsi o serie de pachete informative și știri care să vă ajute să înțelegeți și să fiți la curent.