Fremme af klimaneutrale fly og en luftfartsinfrastruktur klar til den digitale tidsalder

Ren luftfart og fællesforetagendet SESAR 3

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

At finde intelligente og bæredygtige løsninger, der kan hjælpe den europæiske luftfartssektor med at opnå kulstofneutralitet, er ikke kun en prioritet for den europæiske luftfartssektor. Europa-Kommissionen har iværksat to vidtrækkende partnerskabsprogrammer under sit flagskib Horisont Europa-programmet:

  • Ren luftfart
  • Fællesforetagendet SESAR 3 (forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum)

De ambitiøse partnerskabsprogrammer har solid finansiering, forvaltningsorganer og udvalg, rapporterings- og kontrolmekanismer og er genstand for et velstruktureret tilsyn.

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) har fået observatørpladser i bestyrelsen for begge programmer, hvilket betyder, at agenturet spiller en central rolle, når der skal findes intelligente og bæredygtige løsninger på luftfartsområdet.

Inden for programmet for ren luftfart bidrager EASA også til det tekniske udvalg og det videnskabelige rådgivende organ.

En af de vigtige opgaver EASA har fået tildelt er at bidrage til forskning vedrørende nye teknologier for at lette certificeringsprocessen og fremskynde markedsudbredelsen af nye innovative teknologier.

EASA's deltagelse i Ren luftfart og fællesforetagendet SESAR 3

R. Daeschler"EASA er meget engageret i Ren luftfart og fællesforetagendet SESAR 3," udtaler Rachel Daeschler, EASA’s direktør for certificering.

"Disse programmer skaber en mere bæredygtig fremtid for europæisk luftfart og kræver, at aktører fra industrien og institutionerne samarbejder.

EASA bidrager med sikkerhedsekspertise, for at de fremtidige løsninger bliver mindst lige så sikre som de nuværende."

Forske, forny, fremskynde og rulle ud

Den samlede finansiering, der vil strække sig over en periode på ca.10 år, er godt tilpasset for at understøtte de ambitiøse mål og forventninger.

Ren luftfart

 

Ren luftfart

Partnerskabet for klimaneutral luftfart repræsenterer verdens mest ambitiøse forsknings og innovationsagenda for en bæredygtig luftfartssektor, der bidrager til EU's grønne pagt og EU's industristrategi.

Mål:

  • fremskynde udviklingen og anvendelsen af banebrydende forsknings- og innovationsløsninger
  • udvikle den næste generation af ultraeffektive lavemissionsfly med nye energikilder, motorer og systemer
  • forbedre luftfartssektorens konkurrenceevne og beskæftigelse, hvilket vil være særlig vigtigt for genopretningen.
SESAR

 

Fællesforetagendet SESAR 3

Med fokus på innovation fremfor kun forskning og udvikling har SESAR 3  et klart mål om at fremskynde forandringer for at fremme hurtigere ibrugtagning af løsninger. Fællesforetagendet SESAR 3 vil fremme certificerings- og standardiseringsaspekter, så løsningerne kan komme hurtigere igennem fra forskning og udvikling til ibrugtagning, uden af innovationen mister momentum.

Mål:

  • at fremskynde den digitale omstilling af lufttrafikstyring og gøre EU's luftrum til det mest effektive, sikreste og miljøvenlige i verden at flyve i
  • at støtte luftfartssektorens konkurrenceevne og genopretning efter covid-19-krisen
  • at fremskynde forandringer for at fremme hurtigere ibrugtagning af løsninger.

Læs mere om programmerne

Hvis du vil vide mere om partnerskabsprogrammerne, så se videoerne, som giver mere og detaljeret information.

Begge partnerskabsprogrammer har meget detaljerede websteder, hvor du finder flere informationspakker og nyheder, som indeholder forklaringer og hjælper dig med at holde dig ajour.