Για τη διευκόλυνση κλιματικά ουδέτερων πτήσεων και αεροπορικών υποδομών κατάλληλων για την ψηφιακή εποχή

Καθαρές αερομεταφορές & κοινή επιχείρηση SESAR 3

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Η εξεύρεση έξυπνων και βιώσιμων λύσεων που θα συνδράμουν τον κλάδο των ευρωπαϊκών αερομεταφορών στη μετάβασή του προς την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα δεν αποτελεί μόνον προτεραιότητα για τον αεροπορικό κλάδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε δύο μεγάλα προγράμματα εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο του εμβληματικού της προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»:

  • Καθαρές αερομεταφορές
  • Κοινή επιχείρηση SESAR 3 (Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3)

Τα φιλόδοξα προγράμματα εταιρικής σχέσης έχουν σταθερή χρηματοδότηση, όργανα διακυβέρνησης και επιτροπές, μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων & ελέγχου, καθώς και καλά διαρθρωμένη εποπτεία.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) συμμετείχε ως παρατηρητής στο διοικητικό συμβούλιο αμφότερων των προγραμμάτων, θέτοντας τον Οργανισμό στο κέντρο της εξεύρεσης έξυπνων και βιώσιμων λύσεων για τις αερομεταφορές.

Επιπλέον, για το πρόγραμμα «Καθαρές αερομεταφορές», ο EASA συνεισφέρει επίσης στην τεχνική επιτροπή και στο επιστημονικό συμβούλιο.

Ένα από τα καθοριστικά σημεία με τα οποία έχει επιφορτιστεί ο EASA είναι η συνεισφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν τις νέες τεχνολογίες ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία πιστοποίησης και να επιταχυνθεί η υιοθέτηση από την αγορά νέων καινοτόμων τεχνολογιών.

Η συμμετοχή του EASA στο πρόγραμμα «Καθαρές αερομεταφορές» & στην κοινή επιχείρηση SESAR 3

R. Daeschler«Ο EASA συμμετέχει με ενθουσιασμό στο πρόγραμμα "Καθαρές αερομεταφορές" και στην κοινή επιχείρηση SESAR 3» λέει η Rachel Daeschler, διευθύντρια πιστοποίησης του EASA.

«Αυτά τα προγράμματα διαμορφώνουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές και απαιτούν συνεργασία μεταξύ των βιομηχανικών και των θεσμικών ενδιαφερομένων.

Ο EASA παρέχει στήριξη με την εμπειρογνωσία του στην ασφάλεια ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές λύσεις θα είναι τουλάχιστον εξίσου ασφαλείς με τις ισχύουσες.»

Έρευνα, καινοτομία, επιτάχυνση & υλοποίηση

Η συνολική χρηματοδότηση, η οποία προορίζεται να διαρκέσει για περίπου δέκα έτη, έχει ευθυγραμμιστεί ώστε να στηρίξει τους φιλόδοξους στόχους και τις προσδοκίες.

Clean Aviation

 

Καθαρές αερομεταφορές

Η εταιρική σχέση για κλιματικά ουδέτερες αερομεταφορές αποτελεί το πλέον φιλόδοξο θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας στον κόσμο για βιώσιμες αερομεταφορές που συνεισφέρουν στην Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και στην ενωσιακή στρατηγική για τη βιομηχανία.

Στόχοι:

  • επιτάχυνση της ανάπτυξης και της υλοποίησης ανατρεπτικών λύσεων έρευνας και καινοτομίας
  • ανάπτυξη της επόμενης γενιάς προηγμένων αεροσκαφών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, με καινοτόμες πηγές τροφοδοσίας ισχύος, κινητήρες και συστήματα
  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στον τομέα των αερομεταφορών που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάκαμψη.
SESAR

 

Κοινή επιχείρηση SESAR 3

Με την απόδοση έμφασης στην καινοτομία αντί για την αμιγή έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), η κοινή επιχείριση SESAR 3έχει σαφή στόχο την επιτάχυνση της αλλαγής ώστε να διευκολυνθεί η ταχύτερη ενσωμάτωση των λύσεων στις λειτουργίες. Η κοινή επιχείρηση SESAR 3 διευκολύνει τις πτυχές της πιστοποίησης και της τυποποίησης, καθιστώντας δυνατή την εφαρμογή λύσεων για την ταχύτερη μετακίνηση από την Ε&Α στην υλοποίηση χωρίς να χαθεί η δυναμική της καινοτομίας.

Στόχοι:

  • επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, καθιστώντας τον εναέριο χώρο της Ευρώπης τον πλέον αποδοτικό, ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον ουρανό για αεροπορικές μεταφορές στον κόσμο
  • στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ανάκαμψης του τομέα των αερομεταφορών μετά την κρίση λόγω του κορονοϊού.
  • επιτάχυνση της αλλαγής ώστε να διευκολυνθεί η ταχύτερη ενσωμάτωση των λύσεων στις λειτουργίες.

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα εταιρικής σχέσης, δείτε τα βίντεο που δίνουν πολλές περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες.

Και τα δύο προγράμματα εταιρικής σχέσης έχουν πολύ λεπτομερείς ιστοτόπους όπου μπορείτε να βρείτε μια σειρά από ενημερωτικά δελτία και νέα που σας βοηθούν να καταλάβετε και να μείνετε ενημερωμένοι.