Sudaryti sąlygas neutralaus poveikio klimatui skrydžiams ir skaitmeniniam amžiui pritaikytai aviacijos infrastruktūrai

Netarši aviacija ir SESAR 3 bendroji įmonė

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Pažangių ir tvarių sprendimų, padedančių Europos aviacijos sektoriui siekti anglies dioksido poveikio neutralumo, paieška yra ne tik aviacijos pramonės prioritetas. Europos Komisija inicijavo dvi plataus užmojo partnerystės programas, vykdomas pagal pavyzdinę „Europos horizontas“ programą:

  • „Netarši aviacija“
  • SESAR 3 (Trečioji bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų) bendroji įmonė

Plačių užmojų partnerystės programoms skirtas tvirtas finansavimas, valdymo organai ir komitetai, ataskaitų teikimo ir patikros mechanizmai, taip pat gerai struktūriškai apibrėžta priežiūra.

Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) stebėtojo teisėmis dalyvavo abiejų programų valdybos veikloje, todėl Agentūra itin aktyviai padeda ieškoti sumanių ir tvarių sprendimų aviacijos sektoriui.

Be to, programos „Netarši aviacija“ srityje EASA taip pat dalyvauja techninio komiteto ir mokslo patariamosios tarybos darbe.

Vienas esminių EASA patikėtų uždavinių – padėti vykdyti naujų technologijų mokslinius tyrimus siekiant palengvinti sertifikavimo procesą ir padėti sukurtoms naujoms novatoriškoms technologijoms greičiau įsitvirtinti rinkoje.

EASA dalyvavimas netaršios aviacijos ir SESAR 3 bendrosios įmonės veikloje

R. Daeschler„EASA entuziastingai dalyvauja programoje „Netarši aviacija“ ir SESAR 3 bendrosios įmonės veikloje“, – sako EASA sertifikavimo direktorė Rachel Daeschler.

„Įgyvendinant šias programas kuriama tvaresnė Europos aviacijos ateitis, ir yra būtinas pramonės ir institucinių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas.

EASA padeda dalindamasi savo saugos srities ekspertinėmis žiniomis, siekdama užtikrinti, kad būsimi sprendimai būtų bent tokie pat saugūs kaip esami.“

Atlikti tyrimus, diegti naujoves, paspartinti ir įgyvendinti

Numatant maždaug dešimčiai metų, bendras finansavimas gerai paskirstytas taip, kad padėtų siekti plataus užmojo tikslų ir patenkinti lūkesčius.

Netarši aviacija

 

Netarši aviacija

Neutralaus poveikio klimatui aviacijos partnerystė yra ambicingiausia pasaulio mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė, skirta tvarios aviacijos sektoriui, kuria siekiama ES žaliojo kurso ir ES pramonės strategijos tikslų.

Tikslai:

  • paspartinti perversminių mokslinių tyrimų ir novatoriškų sprendimų kūrimą ir diegimą;
  • naudojant novatoriškus energijos šaltinius, variklius ir sistemas sukurti naujos kartos itin našius mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančius orlaivius;
  • didinti konkurencingumą ir užimtumą aviacijos sektoriuje, o tai bus ypač svarbu siekiant atgaivinti ekonomiką.
SESAR

 

SESAR 3 bendroji įmonė

Daugiau dėmesio skirdama inovacijoms, o ne tik moksliniams tyrimams ir plėtrai, SESAR 3 bendroji įmonė yra užsibrėžusi aiškų tikslą paspartinti pokyčius, kad sprendimai greičiau taptų veiksmais. SESAR 3 bendroji įmonė padės spręsti sertifikavimo ir standartizavimo klausimus, kad sprendimai greičiau iš mokslinių tyrimų ir plėtros etapo pereitų į įgyvendinimo etapą, neprarasdami novatoriškumo.

Tikslai:

  • sparčiau skaitmeniniu būdu pakeisti oro eismo valdymą, paversti Europos oro erdvę efektyviausiu, saugiausiu ir ekologiškiausiu dangumi skraidyti pasaulyje;
  • remti Europos aviacijos sektoriaus konkurencingumą ir atsigavimą po koronaviruso sukeltos krizės;
  • paspartinti pokyčius, kad sprendimai lengviau ir greičiau virstų veiksmais.

Sužinoti daugiau apie programas

Jei norite sužinoti daugiau apie partnerystės programas, žiūrėkite mūsų vaizdo įrašus, kuriuose pateikiama daug daugiau informacijos ir detalių.

Abiem programoms sukurtos labai išsamios interneto svetainės, kuriose galite rasti įvairių informacijos rinkinių ir naujienų, padėsiančių suprasti padėtį ir gauti naujausią informaciją.