Nodrošināt klimatneitrālus lidojumus un digitālajam laikmetam piemērotu aviācijas infrastruktūru

Tīra aviācija un kopuzņēmums SESAR 3

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Gudru un ilgtspējīgu risinājumu rašana, lai palīdzētu Eiropas aviācijas nozarei ceļā uz oglekļneitralitāti, ir ne tikai aviācijas nozares prioritāte. Eiropas Komisija pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros ir uzsākusi divas plašas partnerības programmas:

  • Tīra aviācija
  • Kopuzņēmums SESAR (Eiropas vienotās gaisa telpas ATM pētniecībai) 3

Vērienīgajām partnerības programmām ir stabils finansējums, pārvaldes struktūras un komitejas, ziņošanas un pārbaudes mehānismi, kā arī labi strukturēta uzraudzība.

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA) ir uzņēmusies novērotāju vietas abu programmu valdē, izvirzot aģentūru priekšplānā, lai rastu viedus un ilgtspējīgus risinājumus aviācijai.

Turklāt attiecībā uz “Tīras aviācijas” programmu EASA arī sniedz ieguldījumu, piedaloties Tehniskajā komitejā un Zinātniskajā konsultatīvajā padomē.

Viens no būtiskajiem pienākumiem, ko EASA ir uzņēmusies, ir ieguldījums jaunu tehnoloģiju pētniecības darbībās, kuru mērķis ir atvieglot sertifikācijas procesu un paātrināt jaunu inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu tirgū.

EASA dalība kopuzņēmumā “Tīra aviācija un SESAR 3”

<i>R. Daeschler</i>EASA ar entuziasmu piedalās programmā "Tīra aviācija un kopuzņēmumā SESAR 3,” saka Rachel Daeschler, EASA sertifikācijas direktore.

“Šīs programmas veido ilgtspējīgāku Eiropas aviācijas nākotni un paredz sadarbību starp industrijas un iestāžu ieinteresētajām personām.

EASA ar savu pieredzi drošības jomā sniedz atbalstu, lai nodrošinātu, ka turpmākie risinājumi būs vismaz tikpat droši kā pašreizējie.”

Pētniecība, inovācija, paātrināšana un izvēršana

Kopējais finansējums, kas paredzēts aptuveni desmit gadu periodam, ir labi saskaņots, lai atbalstītu tālejošos mērķus un cerību piepildīšanos.

Tīra aviācija

 

Tīra aviācija

Partnerība klimatneitrālai aviācijai ir pasaules vērienīgākā pētniecības un inovācijas programma ilgtspējīgai aviācijas nozarei, kas veicina ES zaļo kursu un ES industriālo stratēģiju.

Mērķi:

  • paātrināt revolucionāru pētniecības un inovācijas risinājumu izstrādi un ieviešanu;
  • izstrādāt nākamās paaudzes īpaši efektīvus zemas oglekļa emisijas gaisa kuģus ar jauniem enerģijas avotiem, dzinējiem un sistēmām;
  • uzlabot konkurētspēju un nodarbinātību aviācijas nozarē, kas būs īpaši svarīga ekonomikas atveseļošanai.
<i>SESAR</i>

 

Kopuzņēmums SESAR 3

Ar uzsvaru uz inovāciju, nevis tikai uz pētniecību un izstrādi, kopuzņēmuma SESAR 3 mērķis ir paātrināt pārmaiņas, lai veicinātu risinājumu ātrāku integrāciju darbībās. Kopuzņēmums SESAR 3 atvieglos sertifikācijas un standartizācijas aspektus, ļaujot risinājumiem ātrāk pāriet no pētniecības un izstrādes uz ieviešanu, nezaudējot inovācijas dinamiku.

Mērķi:

  • paātrināt gaisa satiksmes pārvaldības digitālo pārveidi, padarot Eiropas gaisa telpu par visefektīvāko, drošāko un videi draudzīgāko gaisa telpu lidošanai pasaulē;
  • atbalstīt aviācijas nozares konkurētspēju un atveseļošanu pēc koronavīrusa krīzes;
  • paātrināt pārmaiņas, lai veicinātu risinājumu ātrāku integrāciju darbībās.

Uzziniet vairāk par programmām

Ja vēlaties uzzināt vairāk par partnerības programmām, skatiet videoklipus, kas sniedz daudz vairāk informācijas.

Abām partnerības programmām ir ļoti detalizētas tīmekļa vietnes, kur jūs varat atrast vairākas informācijas paketes un ziņas, kas palīdzēs jums saprast un sekot līdzi jaunākajai informācijai.