Loty neutralne dla klimatu i infrastruktura lotnicza na miarę ery cyfrowej

Ekologiczne Lotnictwo i Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Znalezienie inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań, które pomogą europejskiemu sektorowi lotnictwa w dążeniu do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla jest priorytetem nie tylko dla przemysłu lotniczego. Komisja Europejska zainicjowała dwa szeroko zakrojone programy partnerskie w ramach swojego flagowego programu „Horyzont Europa”:

  • Ekologiczne Lotnictwo
  • Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3 (Wspólne Przedsięwzięcie w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3);

Ambitne programy partnerskie mają solidne środki finansowe, organy zarządzające i komisje, mechanizmy sprawozdawczości i kontroli oraz dobrze zorganizowany nadzór.

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zasiada w zarządach obu programów w charakterze obserwatora. Dzięki temu Agencja znajduje się w samym centrum działań mających na celu znalezienie inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań dla lotnictwa.

Ponadto w ramach programu Ekologiczne Lotnictwo EASA uczestniczy w komitecie technicznym i naukowej radzie doradczej.

Jednym z kluczowych elementów, jakie powierzono EASA, jest udział w działaniach badawczych nad nowymi technologiami, mające na celu ułatwienie procesu certyfikacji i przyspieszenie wprowadzania na rynek nowych, powstałych w ten sposób innowacyjnych technologii.

Udział EASA w programie Ekologiczne Lotnictwo i we Wspólnym Przedsięwzięciu SESAR 3

R. Daeschler„EASA z entuzjazmem uczestniczy w programie Ekologiczne Lotnictwo i we Wspólnym Przedsięwzięciu SESAR 3”, powiedziała Rachel Daeschler, dyrektor ds. certyfikacji EASA.

„Programy te kształtują bardziej zrównoważoną przyszłość lotnictwa europejskiego i wymagają współpracy między podmiotami przemysłowymi i instytucjonalnymi.

EASA udziela wsparcia, dzieląc się swoją wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo przyszłych rozwiązań na co najmniej takim poziomie, jak obecny.”

Badania, innowacje, przyspieszenie i wdrożenie

Planowana na okres około dziesięciu lat całkowita kwota finansowania została dobrze dopasowana, aby wspierać ambitne cele i oczekiwania.

Ekologiczne Lotnictwo

 

Ekologiczne Lotnictwo

Partnerstwo na rzecz lotnictwa neutralnego dla klimatu jest najambitniejszym na świecie programem badań i innowacji dla zrównoważonego sektora lotnictwa, który przyczynia się do realizacji unijnego Zielonego Ładu i strategii przemysłowej UE.

Cele:

  • przyspieszenie rozwoju i wdrażania przełomowych rozwiązań w zakresie badań i innowacji;
  • opracowanie kolejnej generacji ultra wydajnych samolotów niskoemisyjnych, z nowatorskimi źródłami energii, silnikami i systemami;
  • poprawa konkurencyjności i zatrudnienia w sektorze lotniczym, które będą miały szczególne znaczenie dla ożywienia gospodarczego.
SESAR

 

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3

Kładąc nacisk na innowacje, a nie jedynie na badania i rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3 ma jasny cel przyspieszenia zmian, aby ułatwić szybsze włączanie rozwiązań do operacji. Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3 ułatwi aspekty związane z certyfikacją i normalizacją, umożliwiając szybsze przejście od badań i rozwoju do wdrożenia rozwiązań bez utraty tempa innowacji.

Cele:

  • przyspieszenie cyfrowej transformacji zarządzania ruchem lotniczym, dzięki czemu europejska przestrzeń powietrzna stanie się najbardziej efektywną, bezpieczną i przyjazną środowisku przestrzenią powietrzną na świecie;
  • wspieranie konkurencyjności i odbudowy sektora lotniczego po kryzysie wywołanym przez koronawirusa;
  • przyspieszenie zmian w celu ułatwienia szybszego włączania rozwiązań do działalności operacyjnej.

Dowiedz się więcej o programach

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programach partnerskich, obejrzyj filmy, które zawierają dużo więcej informacji i szczegółów.

Oba programy partnerskie mają bardzo szczegółowe strony internetowe, na których można znaleźć szereg pakietów informacyjnych i wiadomości, by na bieżąco śledzić prowadzone działania.