Soghluaisteacht Aerthráchta Uirbigh

UAM

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Le méadú thart ar 3 % ag teacht ar líon na ndaoine atá ina gcónaí i gceantair uirbeacha gach deich mbliana, táthar ag súil go mbeidh tuilleadh dúshlán roimh chórais iompair i gceantar uirbeacha ná mar atá rompu sa lá atá inniu ann.

Is córas nua aeriompair é an tSoghluaisteacht Aerthráchta Uirbigh do phaisinéirí agus do lastas i dtimpeallachtaí dlúthdhaonra agus ina bhfuil mórchuid foirgneamh, a bhuíochas de r-VTOLanna (aerárthaí faoi thiomáint leictreach atá in ann éirí agus tuirlingt go hingearach) atá feistithe le teicneolaíochtaí nua amhail ceallraí feabhsaithe agus an tiomáint leictreach. Beidh píolóta ar bord na n-aerárthaí sin nó déanfar iad a chianphíolótú.

  • Breathnaigh ar ár bhfíseán faoin tSoghluaisteacht Aerthráchta Uirbigh agus roinn le do chairde é! 
  • Féach arís an ghrafaic faisnéise idirghníomhach ‘Cad é UAM?’ chun tuiscint níos fearr a fháil
    Cad é UAM?
     
  • Féach an ghrafaic faisnéise idirghníomhach ‘10 bpríomhthorthaí an tsuirbhé’ chun forléargas a fháil ar na torthaí
    10-bpríomhthorthaí

Cathain a bheidh tionchar na Soghluaisteachta Aerthráchta Uirbigh le brath i gcathracha na hEorpa? 

Tá roinnt oibríochtaí UAM ar siúl i dtríú tíortha cheana féin, i gcás seachadadh earraí nó trealaimh leighis, mar shampla.

San Eoraip, tá réitigh UAM á dtástáil faoi láthair trí mheán threoirthionscadail agus léirsitheoirí. D’fhéadfadh oibríochtaí tráchtála UAM san Aontas tarlú laistigh de thréimhse 3 go 5 bliana.

Táthar ag súil go gcruthóidh an tSoghluaisteacht Aerthráchta Uirbeach (UAM) sochair chomhshaoil chomh maith le buntáistí do shaoránaigh agus do ghnólachtaí – rud a bhaineann le cásanna úsáide tráchtála agus éigeandála.

Cad a cheapann saoránaigh na hEorpa faoin tSoghluaisteacht Aerthráchta Uirbigh?

Beidh sé ríthábhachtach go nglacfaidh na saoránaigh leis agus go mbeidh muinín ag úsáideoirí UAM amach anseo chun go mbeidh rath leis an tSoghluaisteacht Aerthráchta Uirbigh san Eoraip.

Rinne EASA staidéar cuimsitheach ar ghlacadh na sochaí le hoibríochtaí UAM ar fud an Aontais Eorpaigh.

Rinneadh an staidéar thar thréimhse 6 mhí ó mhí na Samhna 2020 go dtí mí na Bealtaine 2021. Áiríodh ann taighde críochnúil, léirbhreithniú ar an litríocht atá ann cheana, anailís ar an margadh uirbeach, suirbhé cainníochtúil, suirbhé cáilíochtúil agus tástáil mhionsonraithe torainn. Chuathas i gcomhairle le thart ar 4 000 cónaitheoir as sé mhórchathrach nó réigiún:

*Réigiún Öresund: An Danmhairg & an tSualainn: Cóbanhávan, Hillerod, Helsingor, Malmo & Lund

Barcelona, an Spáinn

Barcelona

Búdaipeist, an Ungáir

Búdaipeist

Hamburg, an Ghearmáin

Hamburg

Milano, an Iodáil

Milano

Réigiún Öresund*

Oeresund

Páras, An Fhrainc

Páras

Ionchur tábhachtach atá i dtorthaí an tsuirbhé do EASA chun príomhábhair imní shaoránaigh an Aontais a thuiscint agus cuirfidh siad ar chumas EASA agus AE cinneadh eolasach a dhéanamh maidir le rialachán comhréireach lena gcuirtear san áireamh príomhionchais shochaíocha agus sábháilteacht á ráthú acu san am céanna.

Tar éis anailís chríochnúil a dhéanamh ar thorthaí an tsuirbhé, thiomsaigh EASA roinnt ábhair shuimiúla chun an tSoghluaisteacht Aerthráchta Uirbigh agus na cásanna úsáide a ghabhann léi a mhíniú:

Féach arís an t-ábhar seo a leanas chun tuiscint níos doimhne ar UAM a fháil:

Tabhair cuairt ar EASA Pro agus lean na forbairtí nua anseo: Soghluaisteacht Aerthráchta Uirbigh.