Miejska mobilność powietrzna

UAM

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ponieważ liczba osób mieszkających na obszarach miejskich wzrasta o około 3 procent w każdej dekadzie, oczekuje się, że transport na obszarach miejskich stanie się jeszcze większym wyzwaniem niż obecnie.

Miejska mobilność powietrzna to nowy system transportu lotniczego dla pasażerów i ładunków w gęsto zaludnionym i zabudowanym środowisku oraz wokół niego, możliwy dzięki elektrycznym statkom powietrznym pionowego startu i lądowania (eVTOL) wyposażonym w nowe technologie, takie jak ulepszone technologie akumulatorów i napęd elektryczny. Statki te będą latać z pilotem na pokładzie lub będą sterowane zdalnie.

Kiedy miejska mobilność powietrzna pojawi się w europejskich miastach?

Niektóre operacje MMP mają już miejsce w państwach trzecich, na przykład w zakresie dostawy towarów lub sprzętu medycznego.
W Europie rozwiązania MMP są obecnie testowane w ramach projektów pilotażowych i demonstracyjnych. Komercyjne wykorzystanie MMP w UE mogłoby nastąpić w ciągu 3 do 5 lat.
Oczekuje się, że miejska mobilność powietrzna przyniesie korzyści dla środowiska naturalnego, a także dla obywateli i przedsiębiorstw – zarówno w przypadku zastosowań komercyjnych, jak i awaryjnych.

Co obywatele Europy sądzą o miejskiej mobilności powietrznej?

Akceptacja obywateli i zaufanie przyszłych użytkowników MMP będą miały zasadnicze znaczenie dla udanego wdrożenia miejskiej mobilności powietrznej w Europie.

EASA przeprowadziła kompleksowe badanie dotyczące społecznej akceptacji operacji MMP w całej Unii Europejskiej.
Badanie prowadzono przez okres sześciu miesięcy od listopada 2020 r. do maja 2021 r. Obejmowało ono gruntowne badania, przegląd literatury, analizę rynku miejskiego, badanie ilościowe, badanie jakościowe oraz szczegółowy test hałasu. Przeprowadzono konsultacje z około 4 000 mieszkańców z 6 dużych miast i regionów:

*Region Öresund: Dania i Szwecja: Kopenhaga, Hillerod, Helsingor, Malmo oraz Lund

Barcelona, Hiszpania

Barcelona

Budapeszt, Węgry

Budapest

Hamburg, Niemcy

Hamburg

Mediolan, Włochy

Milan

Region Öresund*

Oeresund

Paryż, Francja

Paris

Wyniki badania stanowią dla EASA ważny wkład w zrozumienie głównych obaw obywateli UE i umożliwią EASA oraz UE podjęcie świadomej decyzji w sprawie proporcjonalnego rozporządzenia, które uwzględnia główne oczekiwania społeczne, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo.

Po dokładnej analizie wyników ankiety EASA opracowała szereg interesujących materiałów wyjaśniających miejską mobilność powietrzną i przypadki jej użycia. Zapoznanie się z poniższym materiałem pomoże dogłębnie zrozumieć system MMP:

Odwiedź nas na stronie EASA Pro i śledź postępy w zakresie miejskiej mobilności powietrznej.