Kaupunkialueiden ilmaliikenne

UAM

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Kaupunkialueilla asuvien ihmisten määrä kasvaa noin kolme prosenttia joka vuosi, joten kaupunkiliikenteen odotetaan olevan entistäkin haastavampaa.
Kaupunkialueiden ilmaliikenne on matkustajien ja rahdin uusi lentoliikennejärjestelmä tiheään asutuilla ja rakennetuilla alueilla ja niiden ympärillä, ja sen mahdollistavat pystysuoraan nousevat ja laskeutuvat lentokoneet (eVTOL), jotka on varustettu uusilla teknologioilla, kuten tehostetulla akkutekniikalla ja sähkömoottorilla. Näissä ilma-aluksissa voi olla lentäjä tai ne voivat olla kauko-ohjattavia.

Milloin kaupunkialueiden ilmaliikenne saapuu Euroopan kaupunkeihin?

Joitakin kaupunkialueiden ilmaliikenteen toimintoja on jo käynnissä EU:n ulkopuolisissa maissa, esimerkiksi tavaroiden tai lääkinnällisten laitteiden toimittamiseksi.
Euroopassa kaupunkialueiden ilmaliikenteen ratkaisuja testataan parhaillaan pilottihankkeiden ja esittelylaitteistojen avulla. Kaupunkialueiden ilmaliikenteen kaupallinen toiminta voisi käynnistyä 3–5 vuoden kuluessa.
Kaupunkialueiden ilmaliikenteen (UAM) odotetaan tuottavan sekä ympäristöhyötyjä että etuja kansalaisille ja yrityksille kaupallisessa käytössä ja hätätilanteiden yhteydessä.

Mitä EU:n kansalaiset ajattelevat kaupunkialueiden ilmaliikenteestä?

Kansalaisten hyväksyntä ja tulevien kaupunkialueiden ilmaliikenteen käyttäjien luottamus on olennaisen tärkeää sen onnistuneelle käyttöönotolle Euroopassa.

EASA teki kattavan tutkimuksen kaupunkialueiden ilmaliikenteen toiminnan yhteiskunnallisesta hyväksynnästä Euroopan unionissa.
Tutkimus toteutettiin kuuden kuukauden aikana marraskuusta 2020 toukokuuhun 2021. Siihen sisältyi perusteellinen tutkimus, kirjallisuuskatsaus, kaupunkialueiden markkina-analyysi, kvantitatiivinen kyselytutkimus, kvalitatiivinen kyselytutkimus ja yksityiskohtainen melutesti. Kuulemisessa kuultiin noin 4 000:ta asukasta kuudesta suuresta kaupungista/alueelta:

*Juutinrauman alue: Tanska ja Ruotsi: Kööpenhamina, Hillerod, Helsingor, Malmo & Lund

Barcelona, Espanja

Barcelona

Budapest, Unkari

Budapest

Hampuri, Saksa

Hamburg

Milano, Italia

Milan

Juutinrauman alue*

Oeresund

Pariisi, Ranska

Paris

Kyselyn tulokset ovat EASAn kannalta tärkeitä, jotta se voi ymmärtää EU:n kansalaisten tärkeimmät huolenaiheet, ja niiden avulla EASA ja EU voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen oikeasuhteisesta sääntelystä, jossa otetaan huomioon tärkeimmät yhteiskunnalliset odotukset ja taataan samalla turvallisuus.

Kartoituksen tulosten perusteellisen analysoinnin jälkeen EASA keräsi mielenkiintoista aineistoa kaupunkialueiden ilmaliikenteen ja sen käyttötapausten selittämiseksi. Seuraavassa esitetyn aineiston perusteella saat perusteellisen käsityksen kaupunkialueiden ilmaliikenteestä:

Tutustu EASA Pro -sivustoon Urban Air Mobility ja seuraa kaupunkialueiden ilmaliikenteen uusia kehityskulkuja.