Linnaõhutransport

UAM

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Et linnapiirkondade elanike arv kasvab igal kümnendil ligikaudu 3 % võrra, muutub linnatransport praegusest veelgi keerukamaks.

Linnaõhutransport on uus lennutranspordisüsteem reisijate ja kauba vedamiseks tiheasustuse ja ‑hoonestusega keskkonnas ja selle ümbruses, mida võimaldavad püststardi- ja ‑maandumisega elektrilised õhusõidukid (eVTOL), millel on uued tehnoloogiad, näiteks täiustatud akutehnoloogiad ja elektrilised jõuseadmed. Neid õhusõidukeid juhib pardal olev piloot või on nad kaugjuhitavad.

Millal tekib linnaõhutransport Euroopa linnades?

Mõni linnaõhutranspordi tegevus toimub juba praegu kolmandates riikides, näiteks kaupade või meditsiiniseadmete tarne.
Euroopas katsetatakse praegu linnaõhutranspordi lahendusi katseprojektide ja näidisprojektide kaudu. Linnaõhutranspordi ärilised operatsioonid ELis võivad ilmuda 3–5 aasta jooksul.
Eeldatakse, et linnaõhutransport loob kodanikele ja ettevõtetele keskkonna- ja muid eeliseid, mis on seotud nii äriliste kui ka erakorraliste kasutusjuhtumitega.

Mida arvavad Euroopa kodanikud linnaõhutranspordist?

Kodanike heakskiit ja tulevane linnaõhutranspordi kasutajate usaldus on linnaõhutranspordi edukaks kasutuselevõtuks Euroopas väga olulised.

EASA uuris põhjalikult linnaõhutranspordi kasutamise ühiskondlikku heakskiitu kogu Euroopa Liidus.
Uuring toimus kuue kuu jooksul alates 2020. aasta novembrist kuni 2021. aasta maini. See hõlmas põhjalikku uurimistööd, kirjandusülevaadet, linnaturu analüüsi, kvantitatiivset ja kvalitatiivset uuringut ning üksikasjalikku mürakatset. Konsulteeriti ligikaudu 4000 elanikuga 6 suurlinnast/piirkonnast:

*Öresundi piirkond: Taani ja Rootsi: Kopenhaagen, Hillerød, Helsingør, Malmö ja Lund

Barcelona (Hispaania)

Barcelona

Budapest (Ungari)

Budapest

Hamburg (Saksamaa)

Hamburg

Milano (Itaalia)

Milan

Öresundi piirkond*

Oeresund

Pariis, Prantsusmaa

Paris

Uuringu tulemused annavad EASA-le olulise sisendi ELi kodanike peamiste murede mõistmiseks ning võimaldavad EASA-l ja ELil teha teadlikke otsuseid proportsionaalse reguleerimise kohta, mis arvestab ühiskonna peamiste ootustega, tagades samal ajal ohutuse.
Pärast uuringutulemuste põhjalikku analüüsi koostas EASA mitu huvitavat materjali, et selgitada linnaõhutransporti ja selle kasutusmalle. Järgmiste materjalide läbivaatamine annab põhjaliku ülevaate linnaõhutranspordist:

Külastage meid veebikohas EASA Pro ja jälgige linnaõhutranspordi arengut.