EASA: 20 bliain d’eitlíocht shábháilte

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

I mbliana (2023), tá EASA ag ceiliúradh 20 bliain ar an bhfód. Cé gur bunaíodh an ghníomhaireacht siar in 2002, ní raibh sí ag feidhmiú go hiomlán go dtí 2003. Forbraíodh EASA ó chomhar scaoilte idir “Comhúdaráis Eitlíochta (JAA)” Eorpacha chun a bheith ina phríomhghníomhaí don tsábháilteacht eitlíochta san Eoraip.

Sna fiche bliain sin, d’fhás an ghníomhaireacht ó thaobh méide agus freagrachtaí de, agus í ag coinneáil suas an t-am ar fad le teicneolaíochtaí nuálacha, le comhar idirnáisiúnta agus, ar ndóigh, le hinbhuanaitheacht chomhshaoil. San airteagal seo, tabharfaimid treoir duit trí chuid de na héachtaí sna 20 bliain seo a chuaigh thart.

Buaicphointí deimhniúcháin sna luathbhlianta

An raibh a fhios agat go raibh os cionn 20 000 deimhniú eisithe cheana féin ag EASA faoi dheireadh 2005? Airbus A380 ag eitilt i spéir ghormBhí ceann acu don Airbus A380 íocónach, an t-aerlínéar paisinéirí is mó ar domhan, mar atá sé fós sa lá inniu. Fuair sé a “Dheimhniú Cineáil” (an deimhniú a léiríonn go gcomhlíonann an cineál sin aerárthaí na ceanglais sábháilteachta arna leagan síos ag an rialtóir) ó EASA agus ón Údarás Feidearálach Eitlíochta (FAA) i searmanas comhpháirteach in 2006.
Tharla deimhniú comharthach eile an bhliain dár gcionn. In 2007, dheimhnigh EASA agus FAA an t-inneall Rolls-Royce Trent 1000 TEN don fhine aerárthaí Boeing 787.

Freagrachtaí méadaithe

Le himeacht ama, leathnaíodh freagrachtaí EASA. In 2008 agus 2009 cuireadh an méid seo a leanas san áireamh i réimsí oibre EASA: Oibríochtaí Aeir, Ceadúnú Pearsanra Eitilte, Údarú Oibreoirí Tríú Tír, Aeradróim agus Bainistiú Aerthráchta/Seirbhísí Aerloingseoireachta. 
In 2018, le nuashonrú nua ar “Bunrialachán” EASA, leathnaíodh freagrachtaí na Gníomhaireachta chun dróin, soghluaisteacht aerthráchta uirbigh agus cibearshlándáil a ionchorprú. Leis an nuashonrú is déanaí sin, neartaíodh ról na Gníomhaireachta maidir le cosaint an chomhshaoil, comhar idirnáisiúnta, agus taighde agus forbairt.
 

Dul chun cinn sa tSoghluaisteacht Aerthráchta Uirbighaerárthaí éirí de thalamh agus tuirlingt cheartingearach

In 2019, mhol EASA caighdeáin maidir le deimhniú aerárthaí atá in ann Éirí de Thalamh agus Tuirlingt Ceartingearach (VTOL) agus d’eisigh sé rialacha maidir le cineálacha nua oibríochtaí le Córais Aerárthaí Gan Foireann (UAS). Le déanaí, in 2022, d’fhoilsigh EASA an chéad shraith de threoir do U-Space (i mbeagán focal, sraith réiteach chun trácht aerárthaí gan foireann a bhainistiú) agus dearadh ingearphort, an bonneagar ar an talamh is gá chun seirbhísí Soghluaisteachta Aerthráchta Uirbigh amhail tacsaithe aeir a oibriú go sábháilte.

Eitlíocht níos glaise agus coinneáil suas leis an nuálaíocht

Tá an eitlíocht ag teacht chun cinn i gcónaí. Díreach mar atá i dtionscail eile, tá sé ar cheann de na dúshláin is mó an tráth seo é a dhéanamh níos glaise. Féachann EASA i dtreo todhchaí ina mbeidh eitlíocht níos inbhuanaithe múnlaithe ag teicneolaíochtaí nua amhail tiomáint leictreach agus hidrigine, Breoslaí Eitlíochta Inbhuanaithe (SAF) agus teicneolaíochtaí nuálacha eile chun lorg CO2 a laghdú. 
Ina theannta sin, is i radar EASA freisin atá an réaltacht fhíorúil/mhéadaithe agus an intleacht shaorga (IS), tuilleadh digitithe, agus réimsí nua amhail Oibríochtaí Ard-Airde.

 Amlíne 20 bliain EASA

Amharc ar an amlíne iomlán le buaicphointí stairiúla (ar fáil i mBéarla amháin)

Ár stair & ár ndaoine

Ní tharlaíonn fiche bliain d’oibríochtaí go draíochtach. Tá EASA ag brath ar dhaoine ó réimsí éagsúla saineolais chun an obair a chuirtear de chúram ar an nGníomhaireacht a chur ar fáil. San fhíseán thíos (atá ar fáil i mBéarla amháin), is féidir leat aithne a chur ar chuid de na daoine atá taobh thiar de phunann ollmhór gníomhaíochtaí EASA agus a bheith eolach ar a bhfuil ar siúl acu chun an eitlíocht a dhéanamh níos sábháilte agus níos glaise, san Eoraip agus níos faide i gcéin.

Bí ar an eolas i gcónaí

Cruthaigh cuntas agus lean sinn ar EASA Light chun fanacht cothrom le dáta le gníomhaíochtaí EASO.