Easa: 20 år av säker luftfart

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

I år (2023) firar Easa sitt 20-årsjubileum. Byrån inrättades visserligen redan 2002, men den blev inte fullt operativ förrän 2003. Easa började som ett löst samarbete mellan de europeiska gemensamma luftfartsmyndigheterna (JAA) och har nu kommit att bli den viktigaste aktören för flygsäkerhet i Europa.

Under de senaste 20 åren har byrån utvecklats både i fråga om storlek och ansvar, och samtidigt hållit jämna steg med innovativ teknik, internationellt samarbete och, naturligtvis, miljömässig hållbarhet. I den här artikeln tar vi upp några exempel på vad Easa har åstadkommit under de senaste 20 åren.

Certifieringshöjdpunkter under de första åren

Visste du att Easa i slutet av 2005 redan hade utfärdat över 20 000 certifikat? Airbus A380 flyger på en blå himmelEtt av dem var för det ikoniska planet Airbus A380, som än i dag är världens största passagerarplan. Planet tilldelades ett typcertifikat (som intygar att denna typ av flygplan uppfyller de säkerhetskrav som fastställts av tillsynsmyndigheten) av Easa och Federal Aviation Administration (FAA) under en gemensam ceremoni 2006.
Året därpå (2007) genomförde Easa och FAA ytterligare en symbolisk certifiering, nämligen av Rolls-Royce Trent 1000 TEN-motorn för Boeing 787-flygplan.

Fler ansvarsområden

Med tiden utökades Easas ansvarsområden. Under 2008 och 2009 kom Easas verksamhetsområden även att omfatta följande: flygverksamhet, certifiering av besättningar, auktorisation av operatörer från tredjeland, flygplatser och flygledningstjänst/flygtrafiktjänster. 
Genom en ny ändring av byråns grundförordning utökades Easas ansvarsområden under 2018 till att även omfatta drönare, luftfart i städer och cybersäkerhet. Med denna ändring stärktes också byråns roll när det gäller miljöskydd, internationellt samarbete samt forskning och utveckling.
 

Framsteg inom luftfart i städervertikalt startande och landande luftfartyg

Under 2019 föreslog Easa standarder för certifiering av luftfartyg med kapacitet för vertikal start och landning (VTOL-luftfartyg) och utfärdade bestämmelser för nya typer av verksamheter med obemannade luftfartygssystem (UAS). Under 2022 publicerade Easa den första uppsättningen riktlinjer för U-Space (i korthet en uppsättning lösningar för att hantera trafik med obemannade luftfartyg) och utformningen av vertikalflygplatser, som är den markinfrastruktur som behövs för säker drift av tjänster för luftfart i städer, såsom flygtaxi.

Göra luftfarten miljövänligare och hålla jämna steg med innovation

Luftfarten utvecklas hela tiden. En av dagens största utmaningar, som även andra branscher står inför, är att vidta åtgärder för att göra den miljövänligare. Easa föreställer sig en framtid med mer hållbar luftfart som formas av ny teknik såsom eldrivna och vätgasdrivna luftfartyg, hållbara flygbränslen och annan innovativ teknik för att minska koldioxidavtrycket. 
Dessutom siktar Easa också in sig på virtuell/förstärkt verklighet och artificiell intelligens (AI), ytterligare digitalisering och nya områden som höghöjdsverksamhet.

 Tidslinje för Easa 20 år

Se hela tidslinjen med historiska höjdpunkter (endast tillgänglig på engelska)

Vår historia och vår personal

Att bedriva verksamhet i 20 år är ingen självklarhet. Easa förlitar sig på människor från olika expertområden för att utföra det arbete som anförtrotts byrån. I videon nedan (endast tillgänglig på engelska) berättar några av personerna som arbetar inom Easas omfattande verksamhetsportfölj vad de gör för att göra luftfarten säkrare och miljövänligare, i och utanför Europa.

Håll dig informerad

Skapa ett konto och följ oss på EASA Light för att få aktuell information om Easas verksamhet.