EASA: 20 години безопасно въздухоплаване

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

През тази година (2023 г.) EASA празнува своята 20-та годишнина. Агенцията е основана през 2002 г., но започва да функционира пълноценно едва през 2003 г. От координатор на необвързващо сътрудничество между европейските обединените авиационни органи (JAA) EASA прерасна в основен фактор за авиационната безопасност в Европа.

През тези двадесет години големината и отговорностите на Агенцията нараснаха, без да изостава от иновативните технологии, международното сътрудничество и, разбира се, екологичната устойчивост. В тази статия ще ви запознаем с някои от постиженията през последните 20 години.

Важни събития, свързани със сертифицирането, през първите години

Знаете ли, че към края на 2005 г. EASA вече е издала над 20 000 сертификата? Airbus А380 лети в синьо небеЕдин от тях е за емблематичния Airbus A380, най-големият пътнически самолет в света и до днес. Той получава своя „типов сертификат“ (сертификат, който удостоверява, че този тип въздухоплавателно средство отговаря на изискванията за безопасност, определени от регулатора) от EASA и Федералната авиационна администрация (FAA) на съвместна церемония през 2006 г.
През следващата година беше извършена още една емблематична сертификация. През 2007 г. EASA и FAA сертифицираха двигателя Rolls-Royce Trent 1000 TEN за групата от въздухоплавателни средства Boeing 787.

Увеличаване на отговорностите

С течение на времето отговорностите на EASA нараснаха. През 2008 г. и 2009 г. в работа на EASA бяха включени следните области: Въздушни операции, лицензиране на екипажа, разрешения на оператори от трети държави, аеродруми и управление на въздушното движение/аеронавигационно обслужване. 
През 2018 г. с нова актуализация на основния регламент на EASA отговорностите на Агенцията бяха разширени и вече включват БЛС, градска въздушна мобилност и киберсигурност. Засилена беше също ролята на Агенцията в областта на опазването на околната среда, международното сътрудничество и научните изследвания и развитието.
 

Напредък в градската въздушна мобилностлетателни системи с вертикално излитане и кацане

През 2019 г. EASA предложи стандарти за сертифициране на летателни системи с възможност за вертикално излитане и кацане (VTOL), и издаде правила за нови видове операции с безпилотни летателни системи (БЛС). Неотдавна, през 2022 г., EASA публикува първия набор от насоки за U-Space (накратко, набор от решения за управление на трафика на безпилотни въздухоплавателни средства) и за проектирането на вертипортове, наземната инфраструктура, необходима за безопасното функциониране на услугите за градска въздушна мобилност, като например въздушни таксита.

По-екологосъобразно въздухоплаване и в крак с иновациите

Авиацията непрекъснато се развива. Както и в други отрасли, едно от най-големите предизвикателства днес е да увеличим нейната екологосъобразност. EASA се стреми към бъдеще с по-устойчива авиация, за която определяща роля имат новите технологии като електрическо и водородно задвижване, устойчиви авиационни горива (УАГ) и други иновативни технологии за намаляване на въглеродния отпечатък. 
Освен това виртуалната/разширената реалност и изкуственият интелект (ИИ), по-нататъшната цифровизация и нови области като операциите на висока височина също са в обсега на EASA.

 Хронология на развитието на EASA през последните 20 години

Вижте пълната хронология с най-важните исторически моменти (налична само на английски език)

Нашата история и нашите хора

Двадесет години работа са постижение, което не се постига по магически начин. EASA разчита на хора с различен експертен опит, които да изпълнят възложената на Агенцията работа. Във видеоклипа по-долу (наличен само на английски език) можете да се запознаете с някои от хората, които стоят зад огромния набор от дейности на EASA, и с това, което те правят, за да направят авиацията по-безопасна и по-екологична в Европа и извън нея.

Бъдете информирани

За да бъдете в крак с дейността на EASA, създайте си профил и ни следвайте в EASA Light.