EASA: 20 år med sikker luftfart

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

I år (2023) fejrer EASA 20-års jubilæum. Agenturet blev oprettet i 2002, men blev først fuldt operationelt i 2003. EASA har udviklet sig fra at være et løst samarbejde mellem de europæiske fælles luftfartsmyndigheder til at blive den vigtigste aktør inden for luftfartssikkerhed i Europa.

I løbet af de sidste tyve år er agenturet vokset, både hvad angår størrelse og ansvarsområder, samtidig med at det har holdt trit med udviklingen inden for innovative teknologier, internationalt samarbejde og selvfølgelig miljømæssig bæredygtighed. I denne artikel giver vi dig nogle eksempler på de resultater, der er opnået i løbet af de seneste 20 år.

Certificering – højdepunkter i løbet af de første år

Vidste du, at EASA ved udgangen af 2005 allerede havde udfærdiget over 20 000 certifikater? Airbus A380 i luften med blå himmel som baggrundEt af dem var til den ikoniske Airbus A380, som stadig i dag er verdens største passagerfly. Under en fælles ceremoni i 2006 med EASA og Federal Aviation Administration (FAA) modtog den sit "typecertifikat" (det certifikat, der attesterer, at denne luftfartstype opfylder de sikkerhedskrav, der er fastsat af reguleringsmyndigheden).
En anden bemærkelsesværdig certificering fulgte året efter. I 2007 certificerede EASA og FAA Rolls-Royce Trent 1000 TEN-motoren til Boeing 787-flytypen.

Øget ansvar

Efterhånden fik EASA flere ansvarsområder. I 2008 og 2009 blev EASA's arbejdsområder udvidet til at omfatte: flyveoperationer, certificering af flyvebesætninger, godkendelse af operatører fra tredjelande, flyvepladser og lufttrafikstyring/luftfartstjenester. 
Ved en ændring af agenturets "grundforordning" i 2018 blev EASA's ansvarsområder udvidet til også at omfatte droner, lufttransport i byområder og cybersikkerhed. Med denne seneste opdatering blev agenturets rolle også styrket, når det kommer til miljøbeskyttelse, internationalt samarbejde samt forskning og udvikling.
 

Fremskridt inden for lufttransport i byområderfly med lodret start og landing

I 2019 foreslog EASA standarder for certificering af luftfartøjer, der kan udføre lodret start og landing (VTOL-luftfartøjer), og udfærdigede regler for nye typer af operationer med ubemandede luftfartøjssystemer (UAS). For ikke så længe siden i 2022 offentliggjorde EASA det første sæt retningslinjer for U-Space (kort sagt, et sæt løsninger til styring af trafik med ubemandede luftfartøjer) og design af vertiports, den infrastruktur på landjorden, der er nødvendig for sikker drift, når det gælder lufttransport i byområder, f.eks. lufttaxaer.

Grønnere luftfart og på højde med innovation

Luftfarten udvikler sig hele tiden. Ligesom inden for andre brancher er en af tidens største udfordringer at gøre den grønnere. EASA ser frem mod en fremtid med mere bæredygtig luftfart, der formes af nye teknologier, f.eks. el- og brintdrift, bæredygtige flybrændstoffer (SAF) og andre innovative teknologier, som kan mindske CO2-aftrykket. 
Desuden har EASA fokus på virtual/augmented reality og kunstig intelligens (AI), mere digitalisering og nye områder som f.eks. operationer i stor højde.

 Tidslinje for EASA – 20 år

Se hele tidslinjen med historiske højdepunkter (kun tilgængelig på engelsk)

Vores historie og vores medarbejdere

De seneste 20 års resultater er ikke kommet af sig selv. Ved EASA er der tilknyttet medarbejdere fra forskellige ekspertiseområder, som udfører det arbejde, agenturet er blevet betroet. I videoen nedenfor (kun tilgængelig på engelsk) kan du stifte nærmere bekendtskab med nogle af dem, der arbejder inden for EASA's store portefølje af aktiviteter, og få mere at vide om deres indsats for at gøre luftfarten sikrere og grønnere, både i og uden for Europa.

Hold dig underrettet

Opret en konto, og følg os på EASA Light for at holde dig opdateret.