EASA: 20 aastat ohutut lennundust

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

2023. aastal tähistab EASA oma 20. aastapäeva. Amet asutati 2002. aastal, kuid hakkas täielikult toimima alles 2003. aastal. EASA arenes Euroopa Ühinenud Lennuametite (JAA) juhuslikust koostööst Euroopa lennundusohutuse põhiosaliseks.

Nende 20 aasta jooksul suurenesid ameti suurus ja vastutus, arvestades samas uuenduslike tehnoloogiate, rahvusvahelise koostöö ja loomulikult keskkonnakestlikkusega. Selles artiklis tutvustame teile mõningaid viimase 20 aasta saavutusi.

Sertifitseerimise tipphetked algaastatel

Kas teadsite, et 2005. aasta lõpuks oli EASA välja andnud juba üle 20 000 sertifikaadi? Airbus A380 sinise taeva allÜks oli ikoonilisele Airbus A380-le, mis on tänaseni maailma suurim reisilennuk. Airbus A380 sai 2006. aastal toimunud ühistseremoonial EASA-lt ja Ameerika Ühendriikide Föderaalselt Lennuametilt (FAA) tüübisertifikaadi (sertifikaat, mis tõendab, et seda tüüpi õhusõiduk vastab reguleeriva asutuse kehtestatud ohutusnõuetele).
Teine sümboolne sertifikaat anti järgneval aastal. 2007. aastal sertifitseerisid EASA ja FAA Boeing 787 lennukiperekonna jaoks Rolls-Royce Trent 1000 TEN mootori.

Suurenev vastutus

Aja jooksul on EASA vastutus laienenud. 2008. ja 2009. aastal hakkasid EASA töövaldkonnad hõlmama järgmist: lennutegevus, lennumeeskonna lennundusload, kolmandate riikide käitajate load, lennuväljad ja lennuliikluse korraldamine/lennunavigatsiooniteenused. 
2018. aastal laiendati EASA alusmääruse uue ajakohastamisega ameti kohustusi, et hõlmata mehitamata õhusõidukid, linnaõhutransport ja küberturvalisus. Viimane ajakohastamine tugevdas ka ameti rolli keskkonnakaitses, rahvusvahelises koostöös ning uurimis- ja arendustegevuses.
 

Edusammud linnaõhutranspordisseoses vertikaalse õhkutõusu ja maandumisega õhusõidukitega

2019. aastal kehtestas EASA standardid vertikaalse õhkutõusu ja maandumisega õhusõidukite sertifitseerimiseks ning andis välja eeskirjad mehitamata õhusõidukite uut tüüpi operatsioonide kohta. 2022. aastal, avaldas EASA esimesed juhised U-Space'i (lahendused mehitamata õhusõidukite liikluse juhtimiseks) ja vertiportide projekteerimise kohta, mis on vajalik linnaõhutranspordi teenuste, nt lennutaksode, ohutuks toimimiseks vajaliku maismaataristu jaoks.

Keskkonnahoidlikum lennundus ja innovatsiooniga sammu pidamine

Lennundus areneb pidevalt. Sarnaselt muude tööstusharudega on praeguse aja üks suuremaid väljakutseid muuta see keskkonnahoidlikumaks. EASA vaatab tulevikku, kus on kestlikum lennundus, mida kujundavad uued tehnoloogiad, nt elektri- ja vesinikuajamid, kestlik lennukikütus ja muud uuenduslikud tehnoloogiad, et vähendada CO2 jalajälge. 
Lisaks on EASA radaril ka virtuaal-/liitreaalsus ja tehisintellekt, edasine digipööre ning uued valdkonnad, nt suure lennukõrgusega operatsioonid.

 EASA 20 aasta kronoloogia

Vaadake kogu kronoloogiat koos ajalooliste tipphetkedega (ainult inglise keeles)

Meie ajalugu ja inimesed

20 tegevusaastat on saavutus, mis ei juhtu iseenesest. EASA-s täidavad ülesandeid inimesed, kes kuuluvad eri pädevusvaldkondadesse. Alljärgnevas videos (ainult inglise keeles) saate tutvuda EASA mitmekülgseid ülesandeid täitvate isikutega ja nende tegevusega, mille eesmärk on muuta lennundus Euroopas ja mujal maailmas ohutumaks ja keskkonnahoidlikumaks.

Hoidke end kursis

Looge konto ja jälgige meid veebikohas EASA Light, et olla kursis EASA tegevusega.