Zelena, pametna i cjenovno pristupačna mobilnost

Temeljna transformacija prometa

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Promet sudjeluje u BDP-u EU-a s približno 5 % te zapošljava više od 10 milijuna osoba širom Europe, a prometni sustav ima ključnu ulogu za europska poduzeća i globalne lance opskrbe.

European Commission's Mobility StrategyIstodobno promet prouzročuje i troškove za naše društvo:

  • emisije stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari
  • buka
  • prometne nesreće i prometni zastoji

Emisije povezane s prometom trenutačno čine približno jednu četvrtinu ukupnih emisija stakleničkih plinova u EU-u.

Europska komisija sastavila je sveobuhvatnu strategiju mobilnosti, u kojoj su utvrđene najvažnije etape na putu prema pametnoj i održivoj budućnosti te 10 ključnih područja djelovanja kako bi se ta vizija pretvorila u stvarnost.

Taj poticaj za preoblikovanje prometa dolazi u trenutku kad je cjelokupan sektor još uvijek potresen zbog utjecaja koronavirusa. Uz povećana javna i privatna ulaganja u modernizaciju i ozelenjivanje naših flota i infrastrukture te osnaživanje jedinstvenog tržišta sada imamo povijesnu priliku europski promet učiniti ne samo održivijim već i konkurentnijim na globalnoj razini te otpornijim na buduće šokove.

Zelena evolucija: nitko nije zapostavljen

Međutim, tijekom te evolucije nikoga ne bi trebalo zapostaviti:

  • ključno je da mobilnost bude dostupna i pristupačna svima
  • ruralne i udaljene regije trebaju ostati povezane
  • sektor treba ponuditi dobre društvene uvjete i atraktivna radna mjesta

Svi načini prijevoza moraju postati održiviji, zelene alternativne mogućnosti moraju biti široko dostupne, a prave inicijative uspostavljene kako bi se potaknula tranzicija. Uz konkretne ključne etape napredak europskog prometnog sustava prema pametnoj i održivoj budućnosti odvijat će se u pravom smjeru.

Strategija mobilnosti Europske komisije

Pogledajte informativne materijale koje je objavila Europska komisija: