Πράσινη, έξυπνη και οικονομικά προσιτή κινητικότητα

Θεμελιώδης μετασχηματισμός των μεταφορών

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Δεδομένου ότι οι μεταφορές συμβάλλουν περίπου σε ποσοστό 5 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ και απασχολούν περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη, το σύστημα μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

European Commission's Mobility StrategyΠαράλληλα, οι μεταφορές έχουν επιπτώσεις και στην κοινωνία μας:

  • εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ρύπων
  • θόρυβος
  • τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση

Σήμερα, οι εκπομπές από τις μεταφορές αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την κινητικότητα, προσδιορίζοντας ορόσημα για ένα έξυπνο και βιώσιμο μέλλον και 10 βασικούς τομείς δράσης για την υλοποίηση του οράματος.

Αυτή η ώθηση του μετασχηματισμού στον τομέα των μεταφορών έρχεται σε μια εποχή κατά την οποία ολόκληρος ο τομέας εξακολουθεί να είναι γονατισμένος από τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Με την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον εκσυγχρονισμό και τον οικολογικό προσανατολισμό των στόλων και των υποδομών μας, καθώς και με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, μας παρουσιάζεται πλέον μια ιστορική ευκαιρία να καταστήσουμε τις ευρωπαϊκές μεταφορές όχι μόνο πιο βιώσιμες αλλά και πιο ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο και ανθεκτικότερες σε τυχόν μελλοντικούς κλυδωνισμούς.

Πράσινη ανάπτυξη: κανένας στο περιθώριο

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να αφορά κάθε πολίτη:

  • είναι ζωτικής σημασίας η κινητικότητα να είναι διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή για όλους
  • οι αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές να παραμείνουν συνδεδεμένες
  • ο τομέας να προσφέρει καλές κοινωνικές συνθήκες και ελκυστικές θέσεις εργασίας.

Όλοι οι τρόποι μεταφοράς πρέπει να καταστούν πιο βιώσιμοι, με ευρέως διαθέσιμες πράσινες εναλλακτικές λύσεις και με παροχή των κατάλληλων κινήτρων για την προώθηση της μετάβασης στο νέο σύστημα μεταφορών. Η θέση συγκεκριμένων ορόσημων θα διατηρήσει το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών εντός της πορείας του προς ένα έξυπνο και βιώσιμο μέλλον.

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κινητικότητα

Ρίξτε μια ματιά στο πακέτο πληροφοριών που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: