Mobilitate verde, inteligentă și accesibilă ca preț

Transformarea radicală a transporturilor

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Având în vedere că transporturile contribuie cu aproximativ 5 % la PIB-ul UE și ocupă peste 10 milioane de persoane în Europa, sistemul de transport este esențial pentru întreprinderile europene și pentru lanțurile de aprovizionare mondiale.

European Commission's Mobility StrategyTransportul nu este însă lipsit de costuri pentru societatea noastră:

  • emisii de gaze cu efect de seră și de poluanți;
  • zgomot;
  • accidente rutiere și trafic aglomerat.

În prezent, emisiile din transporturi reprezintă aproximativ un sfert din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE.

Comisia Europeană a elaborat o strategie cuprinzătoare pentru mobilitate, identificând obiective intermediare importante pentru un viitor inteligent și sustenabil și 10 domenii-cheie de acțiune pentru a transforma această viziune în realitate.

Acest efort de transformare a transporturilor vine într-un moment în care întregul sector se resimte încă de pe urma impactului pandemiei de COVID-19. Prin creșterea investițiilor publice și private în modernizarea și înverzirea flotelor și a infrastructurii noastre și prin consolidarea pieței unice, avem acum o oportunitate istorică de a face transportul european nu doar mai sustenabil, ci și mai competitiv la nivel mondial și mai rezistent la orice șoc viitor.

Evoluția verde: nimeni nu rămâne în urmă

Această evoluție nu ar trebui totuși să lase pe nimeni în urmă:

  • este esențial ca mobilitatea să fie disponibilă și accesibilă ca preț tuturor,
  • ca zonele rurale și cele îndepărtate să rămână conectate,
  • ca sectorul să ofere condiții sociale bune și să furnizeze locuri de muncă atractive.

Toate modurile de transport trebuie să devină mai sustenabile, cu alternative verzi disponibile pe scară largă și cu stimulente adecvate pentru a impulsiona tranziția. Obiectivele intermediare concrete vor menține pe drumul cel bun progresul sistemului european de transport către un viitor inteligent și sustenabil.

Strategia Comisiei Europene privind mobilitatea

Consultați pachetul de informații publicat de Comisia Europeană: