Zelena, pametna in cenovno dostopna mobilnost

Temeljno preoblikovanje prometa

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Promet prispeva približno 5 % BDP EU in zaposluje več kot 10 milijonov ljudi v Evropi, zato je prometni sistem ključnega pomena za evropske družbe in svetovne dobavne verige.

European Commission's Mobility StrategyVendar naša družba zanj plačuje tudi določeno ceno:

  • emisije toplogrednih plinov in onesnaževal,
  • hrup,
  • prometne nesreče in zastoji.

Emisije iz prometa danes predstavljajo približno četrtino skupnih emisij toplogrednih plinov v EU.

Evropska komisija je pripravila celovito strategijo za mobilnost, v kateri je opredelila mejnike za pametno in trajnostno prihodnost ter deset ključnih področij ukrepanja, da bi vizija lahko postala resničnost.

Ta spodbuda za preoblikovanje prometa prihaja v času, ko se celoten sektor še vedno opoteka pod vplivi koronavirusa. Večje javne in zasebne naložbe v modernizacijo in ekologizacijo naših flot in infrastrukture ter okrepitev enotnega trga nam danes nudijo zgodovinsko priložnost, da evropski promet spremenimo ne samo v bolj trajnostnega, temveč tudi konkurenčnejšega na svetovni ravni in odpornejšega proti morebitnim prihodnjim izzivom.

Zeleni razvoj: nihče ne bo prezrt

Vendar pri tem razvoju nihče ne sme biti prezrt:

  • ključnega pomena je, da je mobilnost na voljo vsem in da je cenovno dostopna za vse;
  • da podeželske in oddaljene regije ostanejo povezane;
  • da sektor nudi dobre socialne pogoje in zagotavlja privlačna delovna mesta.

Vsi načini prevoza morajo postati bolj trajnostni, pri čemer morajo biti zelene alternative široko dostopne, zagotoviti pa je treba tudi spodbude za prehod. Natančno določeni mejniki bodo zagotavljali, da bo razvoj evropskega prometnega sistema vseskozi usmerjen v pametno in trajnostno prihodnost.

Strategija Evropske komisije za mobilnost

Oglejte si sveženj informacij, ki ga je objavila Evropska komisija: