Grøn og intelligent mobilitet til overkommelige priser

En grundlæggende omlægning af transporten

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Transportsektoren bidrager med ca. 5 % til EU's BNP og beskæftiger over 10 millioner mennesker i Europa; transportsystemet har altså afgørende betydning for europæiske virksomheder og globale forsyningskæder.

European Commission's Mobility StrategySamtidig er transport ikke uden omkostninger for vores samfund:

  • emissioner af drivhusgasser og forurenende stoffer
  • støj
  • trafikuheld og trafikpropper

Transportens emissioner tegner sig i dag for ca. en fjerdedel af EU's samlede drivhusgasemissioner.

Europa-Kommissionen har udarbejdet en omfattende strategi for mobilitet, som fastsætter milepæle for en intelligent, bæredygtig fremtid og 10 centrale indsatsområder, hvor visionen skal realiseres.

Denne indsats til at omlægge transporten kommer på et tidspunkt, hvor hele sektoren stadig vakler som følge af coronavirusset. Ved at modernisere og forgrønne vores flåder og infrastruktur gennem øgede offentlige og private investeringer og ved at styrke det indre marked har vi nu en historisk mulighed for at gøre europæisk transport ikke kun mere bæredygtig, men også mere globalt konkurrencedygtig og mere robust over for fremtidige chok.

Grøn udvikling: Ingen lades tilbage

Denne udvikling bør imidlertid ikke lade nogen tilbage:

  • det er afgørende, at alle har adgang til økonomisk overkommelig mobilitet
  • at udviklingen ikke går uden om landdistrikter og udkantsregioner
  • at sektoren tilbyder gode sociale vilkår og attraktive job

Alle transportformer skal gøres mere bæredygtige, der skal være bred adgang til grønne alternativer, og der skal indføres de rigtige incitamenter til at fremme omlægningen. Med konkrete milepæle vil det europæiske transportsystem blive holdt på sporet mod en intelligent og bæredygtig fremtid.

Europa-Kommissionens mobilitetsstrategi

Kast et blik på den informationspakke, som Europa-Kommissionen har offentliggjort: